Domov arrow DOPPS arrow Sekcije
Sekcije PDF Natisni E-pošta
Notranjska sekcija

predsednik: Anže Škoberne

 

predavanje_cerknica_foto_leon_kebe.jpg

Notranjska sekcija je za ljubitelje ptic med januarjem in marcem ter oktobrom in decembrom organizirala redna predavanja v cerkniški knjižnici ter dva tradicionalna izleta “ obiskovalci so lahko spoznavali sove ob Cerkniškem jezeru in na prazničnem izletu 27. aprila ptice, ki tam živijo.

 

Na območju Cerkniškega jezera so izvedli tudi dva tradicionalna popisa, in sicer rumenih pastiric in kosca, sodelovali pa so tudi pri popisu male in grahaste tukalice. Po nekaj letih negotovosti so leta 2011 ponovno odkrili svatujoče kozice, katerih število so po popisu ocenili na 10 do 15 parov.

 

Leta 2011 so nadaljevali s celoletnim monitoringom ptic Cerkniškega jezera, ki so ga začeli izvajati leto poprej. Dekadne popise so to leto opravili trije popisovalci.

 

 

Ljubljanska sekcija

predsednik: Tomaž Remžgar

podpredsednik: Dare Šere

 

ljubljanska

Člani ljubljanske sekcije so bili leta 2011 zelo aktivni pri popisih na Ljubljanskem barju, saj so večinoma na skupinskih popisih na tem območju spomladi popisali velikega škurha, pribo, sloko, pisano penico, kosca in novembra še velikega srakoperja. Leto so prav tako kot člani drugih sekcij začeli z januarskim štetjem vodnih ptic, spomladi pa so pregledali še gnezdilnice za velikega skovika in smrdokavro, ki so jih v letih poprej namestili na Ljubljanskem barju. Odpravili so se tudi v Krakovski gozd, kjer so pregledali nameščene gnezdilnice za belovratega muharja.

Svoje vtise s terena so delili na rednih srečanjih članov sekcije, na katerih so lahko prisluhnili tudi predavanjem in se preizkusili v izdelovanju gnezdilnic iz gline. Vsako prvo nedeljo v mesecu razen v poletnih mesecih so ljubitelje ptic popeljali na izlet po ljubljanskem parku Tivoli, organizirali pa so tudi dva izleta v naravni rezervat Iški morost. Poleg tega so v Mostecu prikazali, kako obročkamo kraljičke in druge manjše vrste ptic.

Med šolskim letom so izvedli več naravoslovnih dni za učence osnovnih šol in otroke v vrtcih ter vodili naravoslovni krožek na eni izmed osnovnih šol. Člani sekcije so predstavili ptice in dejavnosti našega društva obiskovalcem stojnic na Kovaškem šmarnu v Kropi, v Lipah na Barjanskem živ-žavu ter na Igu v koliščarskem taboru in na koliščarskem dnevu. Akcije čiščenja zaraščenih travnikov v Naravnem rezervatu Iški morost pa so se udeležili tudi najmlajši člani DOPPS-a.

 

 

Severnoprimorska sekcija

predsednik: Erik Šinigoj

 

povodni_kos_alesjagodnik.jpg

Člani severnoprimorske sekcije so v letu 2011 vse svoje moči vložili v odkrivanje novih lokalitet redkih vrst na njihovem območju ter njihovo varovanje. Tako so v sklopu akcije Varuhi velike uharice pregledali večino znanih gnezdišč velike uharice, nadzorovali so uspešnost gnezdenja planinskih orlov ter sklenili vzpostaviti varuhe teh redkih, a zaradi človeškega pohlepa zelo ogroženih kraljev neba. Popisovali so hribske škrjance na območju IBA Kras, priskočili pa so na pomoč tudi pri reviziji IBA z zbiranjem podatkov o kačarju ter s popisom hribskega škrjanca na dodatnih transektih v Vipavski dolini. Ponovno so izvrstno izpeljali popise za IWC.

 

Člani severnoprimorske sekcije so tudi to leto zabeležili upad števila divjega petelina v Trnovskem gozdu ter kotorn na njegovem južnem robu. Ugotovili so tudi, da črnočelega srakoperja v Vipavski dolini ni več.

 

V sodelovanju s turističnim društvom Okno so sodelovali pri pohodu po Gori, katerega tema je bila tudi ornitologija. Organizirali so še skupinski popis sov na Nanosu. Največja varstveno-ornitološka akcija, ki so jo izvedli to leto, je bila monitoring ujed na Kanalskem vrhu. Med spomladansko selitvijo so bili priča selitvi drugi največji znani jati prib v Sloveniji, v gnezdilni sezoni so v Vipavski dolini večkrat opazili črno štorkljo, med senzacije pa se je uvrstila tudi jata 80 belih štorkelj na selitvi.

 

 

Štajerska sekcija

predsednik: Tilen Basle

 

breguljka2.jpg

Na Štajerskem so začeli leto s tradicionalnim popisom mokožev, kateremu je sledil skupinski popis Meže. Za člane štajerske sekcije se je zimski popis vodnih ptic končal na Hrvaškem, kjer so prešteli še del Drave med Varaždinom in Dubravo. V okolici Celja so popisali velike uharice in našli štiri nove pare. Na zadrževalniku Medvedce so spremljali selitev ptic, kjer je bila sicer ciljna vrsta rjavi lunj. Zabeležili so 480 rjavih lunjev, 60 ribjih orlov, med zanimivostmi pa so bili tudi žerjavi in močvirske uharice. V letu 2011 so v okolici Ptuja izvedli še zadnje popise za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije. Pri Ptuju so popisali tudi rjave srakoperje (13 parov, leta 1992 na istem območju 172 parov). Gnezda belih štorkelj so popisali poleti. Čez leto so izvedli popise tudi na naslednjih območjih: zadrževalnik Medvedce, Ptujsko jezero, Ormoško jezero, ormoške lagune, Požeg, Rački ribniki, Pernica, Vrbje, jezero Teharje. Člani štajerske sekcije so organizirali 3. Ptičariado, proti koncu leta pa so izvedli še tradicionalni popis velikega srakoperja.

 

Čez leto so organizirali redna predavanja in izlete za člane, izvajali čistilne akcije v ormoških lagunah, jeseni pa pokosili in uredili otoke na Ptujskem jezeru. Na teh otokih, ki so največje celinsko gnezdišče navadnih čiger in rečnih galebov, so spomladi pripravili gnezdišča zanje.

 

 

Pomurska sekcija

predsednik: Gregor Domanjko


img_1578.jpg V pomurski sekciji so leta 2011 vložili veliko truda v izobraževanje mladih. V sodelovanju z društvom Jarica so že decembra 2010 začeli z aktivnostmi v projektu Pri nas na vrtu, v okviru katerega so v letu 2011 na 13 pomurskih šolah izvedli naravoslovne in tehnične dni (izdelovanje nadomestnih domovanj za različne živali, ki živijo na vrtovih, in prikaz njihovega nameščanja). Aprila so za pomurske osnovnošolce organizirali raziskovalni vikend Gozdne ptice Bukovnica, na katerem so mladi spoznali nekatere gozdne vrste ptic in različne metode njihovega popisovanja. Sodelovali so še na Ornitološki šoli za učitelje v Lendavi ter vse leto pomagali učiteljem na osnovnih šolah.

 

Za širšo javnost so ob gregorjevem pripravili stojnice in izlete v večjih pomurskih mestih, svoje delo pa so predstavili tudi na stojnicah na božičnem sejmu v Murski Soboti in v Veliki Polani na Štorkljini tržnici, ki je sledila Srečanju mladih ornitologov Slovenije.

 

Za člane in druge ljubitelje ptic so vodili izlete po ornitološko zanimivih območjih v Pomurju ter organizirali redna predavanja v knjižnici v Murski Soboti. Članom so bile namenjene še dodatne aktivnosti, kot so izlet na Kraški rob in v NRŠZ, izdelava gnezdilnic in krmilnic ter spust po reki Muri.

 

Redno so izvajali tudi popise, kot so zimsko štetje vodnih ptic, monitoring ptic na SPA in popis velikega srakoperja, poleg tega pa kontrolirali nameščene gnezdilnice za zlatovranko, pegasto sovo in kavko. Ponovno so očistili otok na Gajševskem jezeru z namenom, da bi omogočili gnezditev navadnim čigram.

 

 

Mladinska sekcija

predsednik: Tanja Šumrada

 

izlet_jovsi

Leto 2011 so v mladinski sekciji začeli s prvimi aktivnostmi v projektu Postovke “ evropske urbane ujede. Namen projekta je z več akcijami zagotoviti dolgoročno varstvo te vrste v Ljubljani in bližnji okolici. Čez leto so tako mladi v mestu namestili 17 trajnih gnezdilnic za postovke. Na eni od lokacij so nastavili tudi digitalno kamero za spremljanje gnezditve in raziskovanje njene prehrane. Dogajanje v gnezdu si je mogoče v živo ogledati na spletni strani projekta www.postovke.si.

 

Jeseni so razpisali drugi nagradni likovni natečaj za predšolske otroke z naslovom Ptice in naš vrtec ter na ta način najmlajše spodbudili k spoznavanju narave v njihovi domači okolici. Svoje prispevke so na natečaj poslali otroci iz 64 vrtcev iz vse Slovenije, avtorji nagrajenih izdelkov pa so nagrade prejeli novembra na sklepni prireditvi Srečanje mladih ornitologov Slovenije.

 

Svojo pot po Sloveniji je nadaljevala tudi fotografska razstava Življenje med nebom in zemljo, ki je leta 2011 gostovala v Hrastniku, Kočevju, Domžalah, na Vrhniki in Bledu. Spremljajočih predavanj, s katerimi smo želeli promovirati obisk območij ohranjene narave v Sloveniji, se je udeležilo 97 obiskovalcev. Člani mladinske sekcije so izvedli tudi vsakoletno srečanje sekcije, ki so ga združili z izletom na Stol v Karavankah. Decembra je potekal še tradicionalni izlet za mlade ornitologe na Zbiljsko jezero.

 

 

 

 

Zadnja sprememba ( 11. 03. 2014 )
 

hr

DOPPS - BirdLife Slovenia, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

p.p. 2990, Tržaška 2, 1001 Ljubljana, Tel.: 01 426 58 75, Fax.: 01 425 11 81

dopps@dopps.si