Pripombe DOPPS na predlog SPA

DOPPS je na Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) posredoval pripombe na predlog posebnih varstvenih območij – SPA (območja Natura 2000), ki ga je ZRSVN pripravil konec leta 2012.

Komentarji se nanašajo na pisno obrazložitev predloga SPA in grafični del, ki ga je pripravil ZRSVN in je objavljen na spletni strani CIRCA.

Pripombe lahko preberete v spodnjem dokumentu:
Komentarji DOPPS na predlog SPA 2012, ki ga je pripravil ZRSVN (pdf)