DOPPS poziva Iva Trošta, direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

da zaradi objektivne odgovornosti razreši Marka Jonozoviča, vodjo oddelka za gozdne živali in lovstvo pri ZGS.

Pred nedavnim je ZGS pripravil predlog širitve seznama lovnih vrst in podaljšanja lovnih dob divjadi. Predlog so pripravili na oddelku za gozdne živali in lovstvo, ki ga vodi Marko Jonozovič. Predlog vključuje pobudo, da se med lovno divjad uvrsti dve zelo ogroženi vrsti ptic: močno ogroženo sloko in kritično ogroženo jerebico. Predlog je hud strokovni spodrsljaj, ki odpira vprašanje strokovne kompetence celotnega oddelka za gozdne živali in lovstvo in vzbuja resne pomisleke, če oddelek dela v interesu javnosti.

Podatki o realnem statusu omenjenih vrst so zlahka dostopni javnosti tako v slovenski kot tuji literaturi, ki bi jo na ZGS morali poznati (glej podrobnosti). Vse pripombe ZGS glede ptic so izrazito lovsko orientirane – pobuda za nove lovne vrste in podaljševanje lovnih dob. Med pripombami bi pričakovali denimo vsaj predlog ukinitve doseljevanja fazana in vzpostavitev mirnih con za ptice v času prezimovanja. DOPPS zato poziva direktorja ZGS Iva Trošta, da zaradi objektivne odgovornosti razreši Marka Jonozoviča z mesta vodje oddelka in na to mesto imenuje strokovno kompetentnega in neodvisnega strokovnjaka.

V začetku februarja je DOPPS z Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejel obvestilo o predlogih treh organizacij (Lovske zveze Slovenije – LZS, podjetja Erico d.o.o. iz Velenja in ZGS) za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Naloga ZGS je, da dela v interesu javnosti ter da pri tem sledi načelom strokovnosti in nepristranskosti. Predlog ZGS ni takšen. V več točkah vsebuje strokovne napake in predloge, ki so grožnja za ohranitev nekaterih najbolj ogroženih vrst ptic v Sloveniji.

Strokovno najbolj sporni deli predloga ZGS so:

  1. med lovno divjad predlaga uvrstitev naravne populacije jerebice, ki je v Sloveniji kritično ogrožena gnezdilka,
  2. med lovno divjad predlaga uvrstitev sloke, ki je močno ogrožena gnezdilka Slovenije; predlog utemeljuje z neresničnimi navedbami, da naj bi bila vrsta stabilna in da ni ogrožena; v resnici ima sloka v Evropi status upadajoče vrste, v Sloveniji pa je močno ogrožena,
  3. kot argument za uvrstitev goloba grivarja med lovno divjad navaja, da gre za vrsto, ki je v številčnem napredovanju; podatek je neresničen, v Sloveniji populacija grivarja ne narašča.

V času težkih gospodarskih razmer v družbi se nam zdi nedopustno, da proračunsko plačani državni strokovni delavci, ki bi po definiciji morali korektno opravljati svojo javno službo, uporabijo neresnične podatke za dosego ciljev, ki ne morejo biti splošni javni cilji. Takšnega dela kot odgovorni državljani, ki nam ni vseeno za učinkovitost porabe proračunskih sredstev in prihodnost varstva narave v RS, ne moremo tolerirati, zato pozivamo direktorja k takojšnji razrešitvi omenjenega zaposlenega na ZGS.

 

DOPPS – Javni poziv Zavodu za gozdove Slovenije (pdf)