Tretji člen in 28 organizacij z današnjim dnem pričeli z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst pric

Ljubljana, 7. maj 2013 – Z današnjim dnem začenja 28 nevladnih organizacij v okviru Spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic. Z akcijo želijo vplivati na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki prav zdaj vodi sporen postopek za širitev seznama lovnih vrst.

Poziv je nastal kot odgovor civilne družbe na aktualne predloge za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Ti med drugim vsebujejo podaljšanje obstoječih lovnih dob in razširitev seznama lovnih vrst z osmimi vrstami ptic, ki so v Sloveniji zavarovane, kar pet od teh pa najdemo na Rdečemu seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

Tomaž Mihelič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, pojasnjuje: »Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje kljub nasprotovanju civilne družbe in velikemu medijskemu odzivu nadaljujejo s postopki spremembe lovskih predpisov. Obstoječi predlogi Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove in podjetja Erico d.o.o. so naravovarstveno in etično nesprejemljivi, zato jim v DOPPSu ostro nasprotujemo. Za lov na te vrste ni nobenega ekološkega razloga. Gre za vrste, ki ne delajo gospodarske škode in pri katerih umetno uravnavanje populacije ni potrebno, zato bi šlo pri lovu nanje zgolj za ubijanje za zabavo in osebno okoriščanje.«

Da so aktualni predlogi sprememb naravovarstveno sporni, poudarja tudi prof. dr. Peter Trontelj iz Biotehniške fakultete: »Kar štiri od predlaganih zavarovanih vrst ptic sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji: kreheljc in sloka sta močno ogroženi, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki Slovenije. Obstaja resna bojazen, da bi uvedba lova nanje te vrste potisnila čez rob izumrtja pri nas.« Čeprav bi lov na te vrste potekal predvsem v času njihove selitve čez Slovenijo, je ohranjanje mirnih območij za počivališča ptic selivk nujno potrebno. Lov in posledično vznemirjanje na selitvi sta dodatna kritična dejavnika ogrožanja že tako majhne in upadajoče populacije.

Pobudniki pristojnega ministra pozivajo, da se zavzame za odpravo lova ptic za zabavo in prepreči uvrstitev zavarovanih vrst med lovno divjad. Koordinatorica skupnosti Tretji člen dr. Renata Karba iz Umanotere je ob tej priložnosti povedala: »Biotska raznovrstnost je eno od največjih bogastev naše države. Je naša skupna naravna dediščina in njeno uničevanje v imenu partikularnih zasebnih interesov je nesprejemljivo. Ptice so v naši družbi prepoznane kot ambasadorji ohranjene narave. Stanje populacij ptic je pokazatelj ohranjenosti habitatov, kar je ne nazadnje razvidno tudi v evropskem pravnem redu. Je pa tudi indikator civiliziranosti družbe. Lov na ptice brez jasnih in strokovno utemeljenih razlogov po našem mnenju ne sodi v sodobno družbo.«

Ob vprašanju upravičenosti lova na ptice sodelujoče organizacije izpostavljajo tudi etični vidik lova. Petra Mohar, Društvo za zaščito živali Ljubljana: »Prerasli smo antropocentričen, vzvišen odnos do živali in narave. Družba živali ne vidi več le kot stvari, namenjene zadovoljevanju človekovih potreb, zato so nekateri vzgibi za lov postali nesprejemljivi. Po našem mnenju je upravičen le lov, za katerega je možno dokazati, da je nujen za ohranjanje habitatov, preprečevanja širjenja bolezni ipd. Poleg tega je pomembno, da je žival usmrčena čim hitreje in s čim manj trpljenja.«

 

Slikovno gradivo in besedilo peticije je dostopno na spletni strani www.tretjiclen.si/slo/ptici.

Dodatne informacije:
Dr. Renata Karba, koordinatorica skupnosti Tretji člen: 041 399 473, renata@tretjiclen.si
Tomaž Mihelič, DOPPS: 031 438 545, tomaz.mihelic@dopps.si
Nuša Milavec, Društvo za zaščito živali Ljubljana: 051 210 639

 
Sporočilo za javnost (pdf)