Vetrna elektrarna na Volovji rebri je pri koncu

ARSO v peti ponovitvi z odločbo zavrnila izdajo soglasja

7. maja 2013 je odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa DOPPS, z Agencije RS za okolje prejel odločbo, s katero je zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za vetrnice na Volovji rebri. Odločba pomeni začetek konca 10 let trajajočega nesrečnega primera.

Odločba Agencije je izvrsten upravnopravni izdelek, ki na 40 straneh podrobno in sistematično obravnava vse argumente strank in strokovnih zavodov ter na koncu zaključi, da soglasja ni mogoče izdati ker investitorju ni uspelo dokazati, da poseg ne bo imel prekomernih vplivov na naslednje vrste: beloglavi jastreb, planinski orel, sršenar, širokouhi netopir, gozdni jereb in evrazijski ris.

Investitor Elektro Primorska se na odločbo sicer lahko pritoži, vendar po mnenju DOPPS takšna pritožba nima veliko smisla, saj so argumenti v odločbi preveč trdni, da bi bila pritožba lahko uspešna.

Tomaž Petrovič, odvetnik: »Odločba Agencije za okolje je obsežna ter pravno in strokovno zelo dobro utemeljena. Agenciji je tokrat za temeljito in kvalitetno opravljeno delo res treba čestitati.«

Nesrečni primer umeščanja VE Volovja reber v prostor se vleče že več kot 10 let, od leta 2003. Kljub velikemu delovnemu vložku in stroškom pa je za varstvo narave v Sloveniji izjemnega pomena. Na tem primeru se je izčistila pravna praksa, tako da bodo veliki škodljivi posegi v območja Natura 2000 poslej manj verjetni. Sodbe in odločbe iz tega primera bodo upravnim delavce, presojevalcem vplivov in investitorjem dragocen napotek, kako se lotevati zahtevnih posegov v območja Natura 2000 v prihodnje.

Sporočilo za javnost (pdf)