Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) 2014 – Navodila in obrazec

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. Od leta 1997 naprej v okviru štetja ob pomoči 150-300 popisovalcev uspešno preštejemo vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k varovanju njihovih populacij in mokrišč.

Izvedba štetja v tako velikem obsegu ne bi bila mogoča brez velikega vloženega truda množice predanih popisovalcev. Vaš prispevek je zelo dragocen, saj prav vsak popisovalec s sodelovanjem v štetju prispeva kamenček v mozaik čez tisoč kilometrov dolge mreže rečnih odsekov in drugih voda, ki jih pregledamo vsako leto. Pri obdelavi podatkov upoštevamo vsak pravočasno prispel obrazec!

Kot izziv novim popisovalcem naj povem, da kljub vsakoletnemu velikemu vloženemu trudu še ne uspemo v celoti pokriti posameznih odsekov Savinje, Kolpe, Sotle in še kakšne srednje velike oziroma manjše reke. Vodne ptice se pojavljajo tudi tam!

Veselim se ponovnega sodelovanja z vami v letu 2014, obenem pa se vsem že vnaprej zahvaljujem za opravljeno delo!

Luka Božič,
Nacionalni koordinator IWC

 

Štetje vodnih ptic bo leta 2014 potekalo v soboto, 18. in nedeljo, 19. januarja 2014. Vodne ptice bomo tako kot vsako leto šteli na osmih števnih območjih, na vseh najpomembnejših vodnih površinah po Sloveniji. Vsako števno območje ali njegov del ima svojega lokalnega koordinatorja, ki vas bo razporedil na odsek, kjer boste šteli, vam priskrbel karte z vrisanimi odseki štetja in obrazce ter skrbel za skladno izvajanje popisa.

eVnos – letošnja novost ! Preberite več v navodilih

Material in dodatne informacije:
Navodila (pdf)
Obrazec sprednja stran (pdf)
Obrazec zadnja stran (pdf)