Kmetijska produktivnost in trajnost

V torek, 25.3. in sredo, 26.3.2014 je v Ljubljani potekala delavnica o vzpostavitvi operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Delavnico je organizirala Evropska komisija skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, udeležili pa so se je predstavniki iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Madžarske in Slovenije. Delavnice se je udeležil tudi DOPPS.

Evropsko inovativno partnersko, vzpostavljanje operativnih skupin ter možnost izvajanja konkretnih projektov vidimo kot priložnost v prihodnosti in eno od pomembnih orodij Programa razvoja podeželja, s katerim bomo tako ohranili bidiverziteto slovenske krajine kot tudi povečali konkurenčnost kmetov.

Več o delavnici in rezultatih lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podezelja.