Letno delo društva v enem večeru

Letni zbor članov društva DOPPS je namenjen kratkemu pregledu dela društva v preteklem letu, hkrati pa je odlična družabna priložnost za vse člane. Letos je potekal v petek, 28. marca 2014 v Grand hotelu Union in je za nekaj ur združil 48 članov.

Letni zbor je z nekaj uvodnimi besedami otvoril predsednik DOPPS Rudolf Tekavčič, po predstavitvi dnevnega reda pa smo lahko prisluhnili številnim predavateljem, ki so predstavili vsebinska poročila o delovanju društva v letu 2013.

SIMARINE-NATURA in LIVEDRAVA, projekta iz LIFE sheme, napredujeta po načrtih in se kvalitetno izvajata, prvi rezultati pa so vidni tako na papirju kot tudi že v naravi.

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok se je čreda kamarških konj povečala, nov dom sta našla žrebec Barrio in žrebička Cabidoule. V prihodnjem letu pa lahko pričakujemo tudi izgradnjo novih objektov, ki vključujejo tudi sodoben informacijski center za obiskovalce. Naravni rezervati so pomemben instrument varovanja narave, njihova izjemna pomembnost pa se kaže tudi v izobraževanju javnosti. Posebej vzpodbuden je podatek, da smo v preteklem letu izvedli 119 naravoslovnih dni in drugih vodenj, katerih se je udeležilo 3.951 ljudi, od tega 2.456 samo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Ob tem smo izvedli še tri mladinske raziskovalne tabore in številne druge aktivnosti, ki so pritegnile pozornost mnogih radovednih in znanja željnih duš.

Ker pa je monitoring in varovanje ptic ena osrednjih dejavnosti društva, brez katerega je sodobno naravovarstvo nemogoče, smo zbrani lahko prisluhnili tudi poročilu o delu varstveno ornitološkega sektorja pisarne DOPPS. Rezultati nekaterih monitoringov niso nič kaj vzpodbudni, zato je še toliko pomembneje vestno spremljanje stanja in pravočasno ukrepanje, katero pa ni mogoče brez kopice predanih prostovoljnih popisovalcev.

Sekcije DOPPS – s srcem med ljudmi

Društvene sekcije že vrsto let skrbijo za številne dejavnosti, dogodke in akcije na lokalnem nivoju ter tako skrbno vzdržujejo stik z lokalnim prebivalstvom na številnih koncih Slovenije. Ob predstavitvah dela sekcij so predsedniki sekcij dokazali, da tudi v letu 2013 ni bilo prav nič drugače. Z organizacijo številnih predavanj, izletov, naravovarstvenih akcij, popisov, fotografskih razstav in udeleževanjem na drugih prireditvah so sekcije širile naravovarstveno zavest in spodbujale ljudi, da so tudi sami prispevali k ohranjanju narave.

DOPPS tokrat podelil priznanja v treh kategorijah

Tudi tokrat je bila na letnem zboru članov podeljena nagrada Zlati legat 2012, ki jo društvo podeli najboljšemu delu s področja ornitologije objavljeno doma ali na tujem. Tokrat je žirija v sestavi dr. Tatjana Čelik (Biološki inštitut Jovana Hadžija), Luka Božič (DOPPS) in dr. Primož Kmecl (DOPPS) za najboljše delo, objavljeno v letu 2012 nagradila delo Iztoka Škornika z naslovom Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin.

Poleg nagrade najboljšim piscem pa društvo vsako leto podeljuje tudi nagrado Aviana, ki jo prejmejo nečlani društva za posebna prizadevanja pri varstvu ptic. Letos je društvo za prizadevanja v letu 2012 nagradilo podjetje TBP – Tovarna bovdenov in plastike Lenart d.d.. Podjetje že več let zapored skrbi za uporabo okolju prijaznih procesov, hkrati pa svoje zaposlene osvešča o pomenu ohranjene narave. Tako so v zadnjih letih med svoje zaposlene razdelili več sto krmilnic in gnezdilnic za ptice, katere je izdelalo podjetje, ki zaposluje ljudi s posebnimi potrebami, kar dodaja še posebno, družbeno odgovorno noto.

V lanskem letu je na društvu zaživela tudi spletna baza NOAGS, ki je namenjena vnašanju in pregledovanju opazovanj ptic po vsej Sloveniji. Altas in njegovo delovanje je podrobneje predstavil Tomaž Mihelič, ki je hkrati tudi podelil nagradi v dveh kategorijah. Nagrado, majico z napisom »Naj ornitolog 2013« je v kategoriji največ opaženih vrst v letu 2013 prejel Željko Šalamun, medtem ko je nagrado v kategoriji največ vnešenih opazovanj v istem letu prejel Gregor Domanjko. Obema nagrajencema iskreno čestitamo, hkrati pa vse opazovalce vabimo, da tudi sami pridno vnašate svoja opazovanja v spletni atlas in tako pomagate širiti naše vedenje o pojavljanju ptic v Sloveniji.