Študijski obisk švedskih naravovarstvenikov

Med 19. in 21. 5. je bila na DOPPSu na delovnem obisku skupina švedskih naravovarstvenikov.

Jenny Sander, Oscar Säwström & Gunnar Lagerkvist se ukvarjajo z naravovarstvenim upravljanjem kolonij navadnih čiger in z renaturacijami vlažnih travišč. Trenutno izvajajo večji LIFE projekt – LIFE 12 NAT/SE/000132 LIFE+ Vänern.

V Sloveniji smo prvi dan posvetili našemu delu na Naravnem rezervatu Iški morost, drugega pa monitoringu navadne čigre v SV Sloveniji in upravljanju s to populacijo. Imeli smo bogato diskusijo, ki enih in drugih ob spoznavanju različnosti in podobnosti med našim delom, sistemom, naravovarstvom, gozdarstvom, gospodarstvom itd…, ni pustila hladnih.

Ta dva dneva sta bila za vse nas zelo bogata. In med skupnim terenskim delom smo mimogrede prvič z najdbo gnezda brez dvoma potrdili gnezdenje tatarske žvižgavke v Sloveniji na Ptujskem jezeru.


Več o našem delu na reki Dravi v okviru projekta LIVEDRAVA.