Ureditev učne poti v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

S predstavniki Društvom slepih in slabovidnih Ptuj skupaj opravili terenski obisk lagun in se poučili o potrebah in sodobnih pristopih urejanja poti za slepe in slabovidne.

Podobno kot smo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok uredili učno pot prijazno do slepih, bomo potrebe slepih in drugih skupin s posebnimi potrebami upoštevali tudi pri ureditvi učne poti v Naravnem rezervatu Ormoške lagune v okviru projekta LIVEDRAVA.

Povezali smo se z Društvom slepih in slabovidnih Ptuj, kjer so bili takoj pripravljeni sodelovati. Pri tem sta pomembno pomagali prostovoljki, študentki Ekologije z naravoslovjem FNM, Vesna Slapnik in Tina Koželj Nyambe, ki sta se vključili v naše delo. 10. 6. 2014 smo s predstavniki društva skupaj opravili terenski obisk lagun, se poučili o potrebah in sodobnih pristopih urejanja poti za slepe in slabovidne in se dogovorili, da bomo jih bomo vključili v vse faze ureditve poti in izobraževalnih tabel, od priprave do izvedbe.

Veselimo se nadaljnjega skupnega dela v tesnem sodelovanju.