Franček – črna štorklja

Črna štorklja Franček

Franček je z oddajnikom poletel v svobodo.
foto: Jurij Perša

Franček je zaenkrat prva in edina črna štorklja, opremljena z GPS-GSM oddajnikom v Sloveniji. Ulovljen je bil 5. 6. 2014 v Slaptincih v Slovenskih goricah. V dneh po namestitvi oddajnika nam je razkril tudi svoje gnezdo, ki smo ga našli na starem rdečem boru. Sredi avgusta so iz njega uspešno poleteli štirje mladiči.

Franček je bil opremljen z namenom raziskave prehranjevalnega habitata črne štorklje v Sloveniji, s poudarkom na habitatih ob reki Muri. Do sedaj smo imeli o prehranjevališčih te vrste le naključne podatke, zato smo za podkrepitev pomena mokriščnih habitatov v Murini rečni loki potrebovali sistematično zbrane podatke.

Te nam je pomagal zbrati Franček, ki je v dveh mesecih od ulova večino časa preživel ob gozdnih potokih, stranskih rokavih, mrtvicah in na različnih vodnih telesih ob Muri. Normalne dnevne razdalje od gnezda do prehranjevališča so znašale do 16 km v eno smer, občasno pa se je prehranjeval celo do 35 km od gnezda.

GPS oddajnik

GPS oddajnik na hrbtu črne štorklje
foto: Jurij Perša

Dne 8. 8. 2014 se je Franček odselil vzhodno, na Madžarsko, in se v naslednjih treh tednih ustalil nekako 120 km JV od Budimpešte. Njegovo selitev lahko od 25.8. spremljate na spletni strani Birdmap, kjer so predstavljeni podatki o selitvi nekaterih drugih velikih vrst ptic, in sicer malih ter velikih klinkačev, žerjavov, belorepcev in ribjih orlov, ki so jih z oddajniki opremili v Estoniji in Latviji.

Franček je zaenkrat prva in edina črna štorklja, opremljena z GPS-GSM oddajnikom v Sloveniji. Ulovljen je bil 5. 6. 2014 v Slaptincih v Slovenskih goricah. V dneh po namestitvi oddajnika nam je razkril tudi svoje gnezdo, ki smo ga našli na starem rdečem boru. Sredi avgusta so iz njega uspešno poleteli štirje mladiči.

Franček je bil opremljen z namenom raziskave prehranjevalnega habitata črne štorklje v Sloveniji, s poudarkom na habitatih ob reki Muri. Do sedaj smo imeli o prehranjevališčih te vrste le naključne podatke, zato smo za podkrepitev pomena mokriščnih habitatov v Murini rečni loki potrebovali sistematično zbrane podatke. Te nam je pomagal zbrati Franček, ki je v dveh mesecih od ulova večino časa preživel ob gozdnih potokih, stranskih rokavih, mrtvicah in na različnih vodnih telesih ob Muri. Normalne dnevne razdalje od gnezda do prehranjevališča so znašale do 16 km v eno smer, občasno pa se je prehranjeval celo do 35 km od gnezda. Dne 8.8.2014 se je Franček odselil vzhodno, na Madžarsko, in se v naslednjih treh tednih ustalil nekako 120 km JV od Budimpešte. Njegovo selitev lahko od 25.8. spremljate na spletni strani Birdmap, kjer so predstavljeni podatki o selitvi nekaterih drugih velikih vrst ptic, in sicer malih ter velikih klinkačev, žerjavov, belorepcev in ribjih orlov, ki so jih z oddajniki opremili v Estoniji in Latviji. PDF (s fotografijami)