Brošura o reki Dravi natisnjena v 60.000 izvodih

Naslovnica - Reka Drava, darilo za vse generacije

Z novo brošuro v okviru projekta LIVEDRAVA ozaveščamo lokalno prebivalstvo o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije.

V okviru projekta LIVEDRAVA smo izdali novo brošuro z naslovom Reka Drava, darilo za vse generacije. V njej predstavljamo izjemno naravno bogastvo tega rečnega ekosistema, življenje ljudi ob reki nekoč in danes, sodobne grožnje in rešitve za prihodnost. Opisali smo tudi naš projekt in njegove poglavitne akcije.

Projekt LIVEDRAVA, s polnim imenom Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, na društvu izvajamo od septembra leta 2012. Eden od glavnih ciljev tega največjega društvenega projekt doslej je ozaveščanje lokalnega prebivalstva in širše javnosti o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije. Novo publikacijo, ki obsega 29 strani, smo natisnili v nakladi 60.000 izvodov, od katerih smo jih več kot 53.000 razposlali gospodinjstvom vzdolž projektnega območja, ostali izvodi pa bodo ljudem na voljo ob različnih dogodkih.

Publikacija je v tiskani obliki brezplačno na voljo v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani in v začasni projektni pisarni v Ormoških lagunah.

 
Prelistajte e-verzijo nove brošure.

Ena misel

  1. […] Tržaški 2 in v začasni projektni pisarni v Ormoških lagunah. Je brezplačna in dostopna tudi na spletni strani DOPPS ter spletni strani projekta. Vabljeni k […]

Komentiranje je onemogočeno.