Nova otoka za navadne čigre

Nov gnezditveni otok

Eden od novih gnezditvenih otokov na Ptujskem jezeru.
foto: Damijan Denac

Na Ptujskem jezeru sta narejena dva nova otoka za navadne čigre. Vsak od njiju meri 1000 m2. Prekrita sta s plastjo proda in po eni dolžini plitva, kar je pomembno za čigre med gnezdenjem.

Investitor (Dravske elektrarne Maribor), izvajalec (FIRA), projektant (Vodnogospodarski biro Maribor), predstavnik ribiške družine in nosilec ideje (DOPPS) smo opravili ogled izvedenih del 3. 9. 2014 in ocenili, da sta otoka izdelana v skladu z načrti ter sta primerno gnezdišče za navadne čigre.

Pred desetimi leti je bilo stanje populacije navadne čigre na Dravi kritično. Za ohranitev oziroma rešitev te močno ogrožene vrste je bil leta 2004 na Ptujskem jezeru izdelan večji gnezditveni otok. Na pobudo DOPPS so ga zgradile Dravske elektrarne Maribor (DEM). Na tem otoku danes gnezdi okoli 30 parov čiger in prek 500 parov rečnih galebov, prvič v Sloveniji pa sta gnezdila tudi črnoglavi galeb in tatarska žvižgavkam, kar daje otoku velik naravovarstveni pomen.

2014_09_10_nova_otoka_foto_aleksander_kozina

Pred postavitvijo prvega otoka na Ptujskem jezeru leta 2004 je bilo stanje za navadno čigor na Dravi kritično.
foto: Aleksander Kozina

Z leti se je izkazalo, da za dolgoročno ohranitev populacije navadne čigre potrebujemo dodatna, kvalitetnejša gnezdišča. Zato sta bila na Ptujskem jezeru letos s strani DEM zgrajena dva nova gnezditvena otoka. Izdelana sta iz mulja in v nasprotju z otokom iz leta 2004 prekrita s prodom.

Že sedaj se ljudje na desnem nasipu jezera množično ustavljajo in občudujejo oblak belih ptic nad obstoječo kolonijo. Z novima otokoma bo ta atrakcija še veliko večja. Tu bo postavljena ornitološka opazovalnica s pogledom na otoka in kolonijo čiger. Tako bo moč nekaj korakov iz središča mesta ogledu zgodovinskih in kulturnih znamenitosti dodati še veliko naravoslovno zanimivost.

Nestrpno pričakujemo naslednjo gnezditveno sezono – zdaj verjetno tudi čigre!

 
Več fotografij na spletni strani projekta LIVEDRAVA.