Ornitološki atlas v zadnji fazi priprave

NOAGS

Novo ornitološki atlas gnezdilk Slovenije je temeljno ornitološko strokovno delo, ki združuje vse slovenske strokovnjake in poznavalce ptic. To zimo se bo delo na tem dolgoletnem projektu društva s pisanjem besedil za knjigo prevesilo v zaključno fazo.

V četrtek, 20. 11. 2014, je v prostorih DOPPS v Ljubljani potekala delavnica za sodelavce Novega ornitološkega atlasa gnezdilk Slovenije (NOAGS). Namen srečanja je bil predstaviti predvideni potek pisanja knjige, ki je po zaključku popisov ter vnosa in obdelave podatkov zadnji korak tega dolgoletnega društvenega projekta. Delavnice se je udeležila dobra polovica od 47 ornitologov, ki bodo s pisanjem besedil o posameznih vrstah prostovoljno združili in posredovali znanje, ki ga imamo o slovenskih pticah gnezdilkah.

Popisi za izdelavo NOAGS so celo desetletje zaznamovali delo društva. S projektom želimo prikazati razširjenost in pridobiti oceno številčnosti za vse gnezdilke v Sloveniji. Te podatke zbiramo za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, pomembni pa so tudi kot naravovarstveno orodje.

Po popisih je bil prvi korak ureditev podatkovne zbirke

Po koncu popisov, ki so potekali v odbobju 2002–2012 in med katerimi smo podatke o pticah zbrali tudi v najbolj odročnih krajih Slovenije, je bil naslednji korak ureditev podatkovne zbirke in prostorska analiza podatkov. V letu 2013 je tako zaživel spletni portal NOAGS.

Koordinator projekta Tomaž Mihelič: »Na portalu je trenutno shranjenih prek stopetdeset tisoč opazovanj oziroma okrog pol milijona podatkov o pticah, ki jih je prispevalo več kot 350 popisovalcev. V prvi vrsti je namenjen pregledovanju in urejanju podatkov. Na osnovnem nivoju si jih lahko ogleda prav vsak, saj je dostopen širši javnosti, podrobnosti pa bodo v pomoč koordinatorjem posameznih vrst.«

Koordinatorji vrst združujejo znanje o slovenskih pticah

V zadnji fazi pa bodo glave staknili poznavalci ptic in strokovnjaki. Na podlagi doslej zbranih podatkov in znanja, ki ga imamo, bodo v prihodnjih mesecih pripravljali besedila za 235 vrst ptic, ki v Sloveniji gnezdijo sedaj ali pa so kdaj v preteklih nekaj desetletjih. Vsaka vrsta bo v knjigi predstavljena z zemljevidi razširjenosti in pogostnosti ter poglavji kot so raziskanost vrste v Sloveniji, poznane gnezditvene gostote, opis življenjenskega prostora ter ogroženost pri nas.

Tomaž Mihelič je bil nad odzivom tako velikega števila strokovnjakov prijetno presenečen: »NOAGS je bil že od vsega začetka zamišljen kot skupinsko delo vseh slovenskih ornitologov. Tudi v tej zaključni fazi ohranjamo ta pristop, ki se je izkazal kot zelo uspešen.« Pisanje je zamišljeno tako, da vrste napišejo posamezni avtorji, vsa besedila pa bo nato v treh zaporednih branjih pregledal in komentiral uredniški odbor knjige.

Delavnico so udeleženci sklenili v veselem pričakovanju, da bomo morda dolgo pričakovano knjigo »našli« in prebirali pod novoletno jelko že prihodnje leto.