Ustanovljena delovna skupina za varstvo narave pri Planu B

V okviru mreže nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo je bila ustanovljena delovna skupina za varstvo narave (DSVN). Delovna skupina si bo prizadevala za usklajevanje stališč mreže do ključnih naravovarstvenih politik v Sloveniji in bo s svojim delom poskušala vplivati na to, da bo naša država izboljšala svoj odnos do ohranjanja narave.

Sestanek

Prvega sestanka nove delovne skupine za varstvo narave v okviru mreže Plan B so se udeležili predstavniki 10 nevladnih organizacij s področja ohranjanja narave.
foto: Polona Valič

Prvega delovnega sestanka nove delovne skupine, ki je bil dne 17. 12. 2014 v prostorih Okoljskega centra v Ljubljani, se je udeležilo 17 predstavnikov desetih različnih društev: Dinaricum, DOPPS, Morigenos, Temno nebo, Umanotera, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev, Botanično društvo, Odonatološko društvo, Društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Herpetološko društvo.

Plan B za Slovenijo je mreža nevladnih organizacij (NVO) za trajnostni razvoj. Povezuje številne najbolj aktivne okoljevarstvene NVO v Sloveniji. Mreža se osredotoča na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Z ustanovitvijo delovne skupine za varstvo narave mreža Plan B odpira vrata pomembnemu segmentu varstva okolja.

V Plan B smo za zdaj včlanjene le štiri nevladne organizacije s področja varstva narave. Poleg DOPPS še Dinaricum, Morigenos in DONDES. Druga društva, katerih predstavniki so se udeležili sestanka delovne skupine, bodo do nadaljnjega sodelovala kot zunanji člani. So pa nekatera že izrazila namero, da se tudi formalno pridružijo Planu B.

Tomaž Jančar, koordinator delovne skupine za varstvo narave Plana B: »Številčna udeležba predstavnikov naravovarstvenih društev na tem prvem delovnem sestanku nove delovne skupine kaže, da obstaja velika potreba po povezovanju in vplivanju na naravovarstveno politiko v državi. Stanje narave v Sloveniji je zaskrbljujoče in se naglo slabša.«

Delovna skupina je na prvem sestanku obravnavala tri točke: (1) Preverjanje ustreznosti ter možne spremembe Ptičje in Habitatne direktive, (2) Program razvoja podeželja in (3) Nove hidroelektrarne v Sloveniji.

(1) Evropska komisija je sprožila postopek preverjanja Ptičje in Habitatne direktive (angleško Fitness check), ki sta temeljna naravovarstvena zakonodajna akta Evropske unije. Vsebinsko se bo postopek začel januarja 2015 s konzultacijami z državami članicami in bo končan s sprejetjem poročila spomladi 2016. V prvi fazi je predvidena tudi konzultacija z reprezentativno mrežo nevladnih okoljskih organizacij v vsaki državi članici. Člani DSVN smo se dogovorili, da bomo sodelovali v napovedanih konzultacijah.

(2) Program razvoja podeželja (PRP). Prisotni smo se strinjali, da so kmetijsko okoljsko podnebni ukrepi (KOPOP) v novem slovenskem programu razvoja podeželja 2014-2020 z naravovarstvenega vidika precejšnje razočaranje. Ukrepi so nezadostni, predvidena plačila pa so premajhna, da bi lahko dosegli zaustavitve naglega upadanja biodiverzitete v slovenski kmetijski krajini. Zato smo se dogovorili, da bomo združili strokovno znanje članic DSVN in pripravili alternativni nabor KOPOP ukrepov. Ustreznejše KOPOP ukrepe je treba pripraviti do vmesne evalvacije novega PRP, ki je predvidena v letu 2017.

(3) Nekaj članic DSVN je izrazilo zaskrbljenost zaradi pričakovanega škodljivega vpliva novih hidroelektrarn v Sloveniji na naravo. V razpravi smo sodelujoči ugotovili, da do problematike zaenkrat nimamo enotnega mnenja. Dogovorili smo se, da bodo na naslednji sestanek DSVN povabili nekaj predstavnikov drugih članic Plana B, ki se poglobljeno ukvarjajo s trajnostno energetiko in podnebnimi spremembami. Na skupnem sestanku bomo predebatirali možne konflikte interesov med okoljskimi in naravovarstvenimi vidiki gradnje novih hidroelektrarn.