Osnutek dolgoročnega programa na zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah

Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Foto: Tomaž Mihelič

Društvo je poslalo pripombe na “Osnutek dolgoročnega programa na zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah“.

Uvodoma z obžalovanjem in kritično ugotavljamo, da k pripravi osnovnega teksta in koncepta dokumenta nismo bili povabljeni, kljub temu, da smo stanovska organizacija slovenskih ornitologov, da delujemo v javnem interesu varstva narave in da se že leta dolgo s strokovnimi vsebinami vključujemo v upravne postopke, ki zadevajo kormorana. Sodelovali smo tudi pri delu strokovne skupine za sprejetje takšnega programa, dokler je delovala, vendar pričujoči osnutek ni nastal v okviru te skupine.

Ocenjujemo, da osnutek ne bo prispeval k rešitvi problematike, saj je sestavljen preveč na hitro in bolj ali manj z enostranskim upoštevanjem ribiških argumentov.

Osnutek dolgoročnega programa kormoran – pripombe DOPPS (pdf)