Razpis za delovno mesto v Ljubljani

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa (m/ž) za delo na projektih v osrednji pisarni v Ljubljani.

Zahteve, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati:

  • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja,
  • znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleščine),
  • vozniški izpit B kategorije,
  • znati suvereno uporabljati programsko orodje Windows in Office (Word, Excel) na višjem nivoju,
  • znati uporabljati GIS programska orodja (npr. ArcView, MapInfo),
  • biti seznanjen s področjem varstva narave,
  • samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti,
  • imeti izkušnje s terenskim delom.

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s projektnega dela, ornitologije, varstva narave in podobno (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega dela).

Kraj zaposlitve: DOPPS – osrednja pisarna v Ljubljani in občasno na terenu in v drugih pisarnah DOPPS.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta s polnim delovnim časom z možnostjo nadaljnje zaposlitve.

Zbiranje vlog: Pisno prijavo z dokazili in življenjepisom (Europass) pošljite do vključno petka 24.11.2017 na naslov: DOPPS, p.p. 2290, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis«.

V življenjepisu naj kandidati podrobneje opišejo zahtevane izkušnje oz. način pridobljenega znanja. Posebej naj izpostavijo reference in morebitne objave.