V pričakovanju pomladi in navadnih čiger

S septembrom 2017 smo na društvu skupaj s partnerji iz Slovenije in Hrvaške pričeli s projektom ČIGRA, katerega cilj je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000. Čeprav vreme ni še prav nič spomladansko, so priprave na pomlad in povratek navadni čiger na gnezdišča v polnem teku.

Prvi sestanek partnerjev
Zaradi lažje organizacije in uspešen zagon projekta smo se partnerji 19. septembra 2017 zbrali v Zagrebu na prvem, uvodnem sestanku. Skupaj smo pregledali projektne aktivnosti in se uskladili glede dela na skupnih akcijah. Za lažje delo v prihodnje smo sprejeli komunikacijsko strategijo projekta in uskladili skupne cilje. Sestanka so se udeležili vsi projektni partnerji.

Čezmejni protokol monitoringa navadne čigre
Z mesecem majem se bodo na gnezdišča vrnile navadne čigre. V tem obdobju se bo tudi projekt ČIGRA prevesil v terenske aktivnosti. Na gnezdiščih bomo spremljali velikost populacije in gnezditveno uspešnost kolonij, hkrati pa bomo ptice opremili z oddajniki. S slednjimi želimo izvedeti več o prehranjevalnih navadah navadne čigre.

Za koordinirano delo na terenu je potreben enostaven in usklajen protokol monitoringa. V prvih mesecih projekta smo tako partnerji pripravili Čezmejni protokol monitoringa navadne čigre (v slovenskem in hrvaškem jeziku), ki vsebuje opis vrste, metode dela, popisni obrazec in vso potrebno literaturo. Za potrebe priprave smo se partnerji sestali na delovnem sestanku (30.11.2017), za vse zainteresirane deležnike (društva, javne ustanove) pa smo 23.2.2017 v Samoboru organizirali še izobraževalno delavnico, kjer smo predstavili protokol in stanje populacij čiger v obeh državah. Protokol monitoringa bo v prihodnjih mesecih nepogrešljivo orodje na terenu.

Več informacij o projektu ČIGRA lahko najdete TUKAJ.