Razpis za delovno mesto terenskega ornitologa

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto sezonskega terenskega ornitologa za delo na terenskih popisih ptic v okviru projekta Za Kras “Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 Kras”

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• izkazovati mora obsežne izkušnje pri zahtevnih popisih ptic, npr. transektni popisi ptic kmetijske krajine, popisi preletov ujed
• vozniški izpit B kategorije
• razpolagati mora z avtom
• zaželena je 7. (sedma) stopnja izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja
• poznavanje programskih orodij Windows in Office (Word, Excel)
• zaželeno je poznavanje GIS programskega orodja (Arc Wiev, MapInfo, ipd.)

Prednost imajo kandidati z več delovnimi izkušnjami pri najzahtevnejših popisih ptic (štejejo tudi izkušnje v okviru prostovoljnega dela).

Kraj zaposlitve: Delo se bo pretežno izvajalo na terenu v osrednji in v jugozahodni Sloveniji.
Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas treh mesecev s polnim delovnim časom.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno petka 30. marca 2018, na naslov: DOPPS, p.p. 2290, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis«.

V življenjepisu naj kandidati podrobneje opišejo zahtevane izkušnje oz. način pridobljenega znanja.

Zaposlitev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Razpis (pdf)