Razpis za delovno mesto v Ljubljani

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa za delo na projektu PoLJUBA v osrednji pisarni v Ljubljani.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave ali drugega sorodnega področja
  • vozniški izpit B kategorije
  • razpolagati mora z avtom
  • zahtevnejše poznavanje programskega orodja Windows in Office (Word, Excel)
  • zaželeno je poznavanje GIS programskega orodja (Arc Wiev, MapInfo, ind)
  • seznanjenost s področjem varstva narave
  • samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti
  • imeti izkušnje s terenskim delom

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s področja projektnega dela, ornitologije, varstva narave in podobno (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega in prostovoljnega dela).

Kraj zaposlitve: DOPPS – osrednja pisarna v Ljubljani in na terenu

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas treh mesecev, s polnim delovnim časom, z možnostjo nadaljnje zaposlitve do konca trajanja projekta.

Zbiranje vlog: Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno petka, 23. marca 2018, na naslov: DOPPS, p.p. 2290, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis«.

V življenjepisu naj kandidati podrobneje opišejo zahtevane izkušnje oz. način pridobljenega znanja.

Zaposlitev sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Razpis (pdf)