Vabilo k oddaji ponudb za javno naročilo male vrednosti

V okviru kohezijskega projekta PoLJUBA (s polnim imenom: Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, vas vabimo k oddaji ponudb za javno naročilo male vrednosti.

Na podlagi Sklepa o začetku postopka št. 2019-BB-13 z dnem 29.05.2019 objavljamo javni razpis za oddajo ponudb za javno naročilo male vrednosti z oznako JNMV-01/2019, katerega predmet je: ZAČETNI, VMESNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE IN ZAČETNO KARTIRANJE HABITATNIH TIPOV NA OBMOČJU PROJEKTA PoLJUBA.

Javno naročilo male vrednosti z oznako JNMV-01/2019 je z vso razpisno dokumentacijo objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila je: JN003599/2019-W01.

Razpisna dokumentacija (zip)
ESPD (zip)

Zaradi napake pri nalaganju dokumentacije na Portal javnih naročil je bilo prvotno dokumentacijo potrebno dopolniti oz. popraviti. Dopolnitve in popravki so v ponovno objavljeni dokumentaciji obarvane z rumeno barvo.