Letni zbor članov

Program letnega zbora članov DOPPS

 

17:00 – 17:20                   Otvoritev & pozdrav, izvolitev zapisnikarja in overiteljev, dnevni red

17:20 – 17:25                   Finančno poročilo

17:25 – 17:30                   Poročilo Nadzornega odbora

17:30 – 17:35                   Volitve temeljnih organov DOPPS

17:35 – 17:45                   Sprememba statuta

17:45 – 18:00                  Podelitev priznanj AVIANA

18:00 – 18:45                  Delo Varstveno ornitološkega sektorja

18:45 – 19:00                  Izobraževanje DOPPS

19:00 – 19:30                  Iz dela naravnih rezervatov NRŠZ, NRIM, NROL

19:30 – 20:00                 Delo sekcij

20:00 –                            Zaključek, pogostitev in druženje

 

Kdaj in kje?

21.6.2019, ob 17. uri v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), v Prešernovi dvorani, Novi trg 3, Ljubljana.