Razpis za delovno mesto v Ljubljani

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto varstvenega ornitologa/ornitologinje v osrednji pisarni v Ljubljani.

Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave, agronomije ali drugega sorodnega področja,
 • znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleščine),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zahtevnejše poznavanje programskega orodja Windows in Office (Word, Excel),
 • poznavanje GIS programskega orodja (ArcMap, ipd.),
 • seznanjenost s področjem varstva narave,
 • samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti,
 • dobro poznavanje ptic,
 • imeti mora izkušnje s terenskim delom,
 • imeti mora izkušnje s projektnim delom,
 • zaželeno je poznavanje področja energetike.

Prednost imajo kandidati/kandidatke z delovnimi izkušnjami s področja projektnega dela, ornitologije, varstva narave in energetike (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega in prostovoljnega dela).

Kraj zaposlitve: DOPPS – osrednja pisarna v Ljubljani in občasno na terenu.

Trajanje zaposlitve: Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta zaradi projektne narave dela s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom ter z možnostjo nadaljnje zaposlitve.

Zbiranje vlog: Pisne prijave s kratkim življenjepisom in z opisom izpolnjevanja pogojev pošljite do vključno sobote 6.7.2019 na elektronski naslov dopps@dopps.si, zadeva »Prijava na razpis za delovno mesto«.

Razpis za delovno mesto v Ljubljani (pdf)