Amandmaji k Predlogu zakona o spremembah ZON so neustavni

Po tem, ko je novi proti-koronski zakon praktično izbrisal nevladne organizacije in obrambo okolja iz gradbenih postopkov, se zdaj kot virus širi na vso ostalo zakonodajo. Sedaj z isto nemogočo zaostritvijo pogojev grozi v Zakonu o ohranjanju narave (ZON), ki bo v parlamentu obravnavan v torek.

Priča smo več korakom, s katerimi se zmanjšuje možnost vključevanja javnosti v postopke, tako na primer na področju statusa delovanja v javnem interesu, ki ga po novih kriterijih, ki so popolnoma nelogični, izgublja tudi DOPPS. Delujemo že 40 let, imamo več kot 1000 članov, upravljamo tri naravne rezervate in imamo 30 zaposlenih, po kriterijih, ki so zdaj veljavni, pa ne delujemo v javnem interesu, pa čeprav delamo za ekosistemske koristi, ki so javne.

Uredba o presoji vplivov na okolje je naslednji korak v prizadevanju, da se olajšajo postopki investitorjem in izloči civilne glas družbe. Žalostno je, da del javnosti ta glas razume kot oviro razvoju, ker ga nekateri odločevalci tako predstavljajo. V resnici pa gre za varovalko, ki opozarja na sporne in nezakonite posle. Obstajajo tudi anomalije, ampak zaradi tega se ne sme onemogočiti vseh. Amandmaji znižujejo kriterije za mnoge posege in ne predvidevajo presoje za posege, ki lahko imajo vpliv na naravo in ljudi. Razvoj se vedno interpretira kot gospodarski razvoj, ampak nemajhen del razvoja je turizem, ki je naš osrednji gospodarski sektor, in večina turistov pride Slovenijo zaradi narave. Od trajnostnega trženja storitev Nature 2000 živita Evropi več kot dva milijona ljudi.

Amandma je neustaven, zato ga mora državni zbor zavrniti! Na DOPPS-u smo se sicer pripravljeni pogovarjati o podrobnejši določitvi kriterijev za podelitev statusa, ki omogoča sodelovanje v naravovarstvenih, okoljskih in prostorskih postopkih, vendar morajo biti v postopek (tako kot tudi ob presojah vplivov na okolje) vključene tudi nevladne organizacije. Sprejemanje enostranskih odločitev je zelo nevarno in maje stebre demokratične družbe.

Na predlagan amandma so se odzvale tudi številne druge nevladne organizacije. Za več informacij o aktualnem dogajanju vam v branje predlagamo novice na spletni strani Balkan Rivers Defence.