Razpis za delovno mesto Urednika revije Svet ptic

Delovno mesto: DOPPS razpisuje prosto delovno mesto Urednika revije Svet ptic. Delo obsega naloge v okviru procesa priprave in izdaje društvene revije Svet ptic. Podrobno obsega pripravo letnega poslovnega in vsebinskega načrta revije, sklicevanje in vodenje sej Uredniškega odbora, izdajo 4 številk letno v sprejetih rokih, vodenje komunikacije z avtorji in spodbujanje nastanka prispevkov, urejanje besedil in fotografij, pisanje, prevajanje in urejanje prispevkov, urejanje baze podatkov in spletne strani revije idr. Vse v skladu s Pravilnikom o izdajanju društvene revije Svet ptic in s Programsko zasnovo revije Svet ptic.

Kandidat (m/ž) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti najmanj 7. (sedmo) stopnjo izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magisterij po bolonjskem študijskem programu) s področja biologije, varstva narave, agronomije ali drugega sorodnega področja,
  • imeti izkušnje z uredniškim delom in pisanjem poljudnih in strokovnih člankov z naštetih področij,
  • biti samoiniciativen in imeti dobre komunikacijske sposobnosti,
  • biti dobro seznanjen s področjem varstva narave pri nas in po svetu,
  • dobro poznati ptice,
  • biti samostojen uporabnik programskega orodja Windows in Office (Word, Excel), zaželeno tudi Adobe (InDesign, Photoshop),
  • imeti znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleščine),
  • imeti mora izkušnje s projektnim delom,
  • imeti vozniški izpit B kategorije.

Prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami s področja ornitologije, varstva narave in uredništva, štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega in prostovoljnega dela, posebej v okviru DOPPS.

Kraj zaposlitve: Osrednja pisarna DOPPS v Ljubljani, Tržaška cesta 2, v skladu z možnostmi lahko delo doma, priložnostno na območjih naravnih rezervatov v upravljanju DOPPS, na terenu in drugih projektnih območjih.

Trajanje zaposlitve in začetek dela: Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom s šestmesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela je 1. 11. 2021.

Zbiranje vlog: Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom izpolnjevanja pogojev in osebno vizijo revije (na največ eni A4 strani) pošljite do vključno petka 24. 9. 2021 na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana, s pripisom: »za razpis za Urednika Sveta ptic«, ali elektronsko direktorju DOPPS: damijan.denac@dopps.si