Debeli rtič

Velikost: 0,9 km2

foto: Bojan Škerjanec

 

Opis območja

Območje obsega ozek pas morja ob polotoku Debeli rtič in vključuje tudi vse boje za gojenje školjk, ki se nahajajo ob meji z Italijo. Vranjek jih uporablja kot prenočišča in počivališča.

Kvalifikacijske vrste ptic

Na območju se pojavlja le ena kvalifikacijska vrsta ptice, in sicer sredozemska podvrsta vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii, ki na območju letuje in prezimuje. V obeh obdobjih se tu pojavlja več kot eden odstotek biogeografske populacije vranjeka. Pozimi sodi Debeli rtič med pet najboljših območij za vranjeka v Sloveniji.

Grožnje

Na območju slovenskega morja bi bilo treba raziskati vpliv kočarjenja in prilova na vranjeka in njegov plen (pridnene vrste rib).

Povezave

Raziskave številčnosti, razširjenosti in prehrane sredozemskih vranjekov Phalacrocorax aristotelis desmarestii v slovenskem morju

LIFE+ projekt SIMARINE-NATURA

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Debeli rtič.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
vranjek Phalacrocorax aristotelis 300 osebkov Z 2002-2011 B1i, C2, C6
vranjek Phalacrocorax aristotelis 800 osebkov S 2002-2011 B1i, C2