Grintovci

Velikost: 313,5 km2

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Grintovci.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
planinska pevka Prunella collaris 200–300 parov gnezditev 2002 A3
planinska kavka Pyrrhocorax graculus 50–100 parov gnezditev 2002–2010 A3
skalni plezalček Tichodroma muraria 20–30 parov gnezditev 2002 A3
komatar Turdus torquatus 300–500 parov gnezditev 2002–2010 B3
koconogi čuk Aegolius funereus 50–80 parov gnezditev 2002–2010 C6
gozdni jereb Bonasa bonasia 150–300 parov gnezditev 2006 C6
sokol selec Falco peregrinus 8–10 parov gnezditev 2005–2011 C6
mali muhar Ficedula parva 20–40 parov gnezditev 2004–2007 C6
mali skovik Glaucidium passerinum 50–70 parov gnezditev 2001 C6
belka Lagopus muta 40–70 parov gnezditev 2001 C6
triprsti detel Picoides tridactylus 50–100 parov gnezditev 2002 C6
ruševec Tetrao tetrix 200–400 parov gnezditev 2001–2010 C6
divji petelin Tetrao urogallus 120–200 samcev na rastiščih gnezditev 2004–2010 C6
planinski orel Aquila chrysaetos 4–6 parov gnezditev 2002–2010 D1
črna žolna Dryocopus martius 40–70 parov gnezditev 2002–2010 D2
kupčar Oenanthe oenanthe 50–100 parov gnezditev 2002–2010 D4