Jelovica

Velikost: 97,9 km2

foto: Tomaž Mihelič

 

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Jelovica.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
gozdni jereb Bonasa bonasia 100–150 parov gnezditev 2002–2010 C6
mali skovik Glaucidium passerinum 20–30 parov gnezditev 2008–2011 C6
triprsti detel Picoides tridactylus 50–70 parov gnezditev 2002–2011 C6
divji petelin Tetrao urogallus 50–70 samcev na rastiščih gnezditev 2011 C6
koconogi čuk Aegolius funereus 30–50 parov gnezditev 2002–2011 D1
planinski orel Aquila chrysaetos 1–2 para gnezditev 2002–2010 D1
sokol selec Falco peregrinus 4–6 parov gnezditev 2006–2011 D1
kozača Strix uralensis 20–30 parov gnezditev 2002–2011 D1
črna žolna Dryocopus martius 30–50 parov gnezditev 2002–2010 D2