Julijci

Velikost: 892,0 km2

foto: Tomaž Jančar

 

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Julijci.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
planinski vrabec Montifringilla nivalis 100–300 parov gnezditev 1991–1996 A3
planinska pevka Prunella collaris 500–1500 parov gnezditev 2002–2010 A3
planinska kavka Pyrrhocorax graculus 100–300 parov gnezditev 1991–1996 A3
skalni plezalček Tichodroma muraria 30–100 parov gnezditev 1991–1996 A3
skalni strnad Emberiza cia 400-–00 parov gnezditev 2002–2010 B2
kotorna Alectoris graeca 200–300 parov gnezditev 2002–2010 B2, C6
slegur Monticola saxatilis 100–150 parov gnezditev 2002–2010 B2, D4
komatar Turdus torquatus 1000–3000 parov gnezditev 1991–1996 B3
koconogi čuk Aegolius funereus 100–150 parov gnezditev 2002–2010 C6
gozdni jereb Bonasa bonasia 200–400 parov gnezditev 2002–2010 C6
sokol selec Falco peregrinus 10–14 parov gnezditev 2006–2011 C6
mali muhar Ficedula parva 30–100 parov gnezditev 1991–2005 C6
mali skovik Glaucidium passerinum 50–100 parov gnezditev 2008–2011 C6
beloglavi jastreb Gyps fulvus 15–25 parov gnezditev 2005–2010 C6
belka Lagopus muta 250–400 parov gnezditev 1997–2010 C6
triprsti detel Picoides tridactylus 100–200 parov gnezditev 2002–2011 C6
ruševec Tetrao tetrix 300–1000 parov gnezditev 1991–1996 C6
divji petelin Tetrao urogallus 140–200 samcev na rastiščih gnezditev 2002–2011 C6
planinski orel Aquila chrysaetos 8–12 parov gnezditev 2002–2010 D1
kozača Strix uralensis 15–25 parov gnezditev 2002–2010 D1
črna žolna Dryocopus martius 100–250 parov gnezditev 2002–2010 D2
rjavi srakoper Lanius collurio 200–400 parov gnezditev 2002–2010 D2
pivka Picus canus 20–30 parov gnezditev 2002–2010 D2
beloglavi jastreb Gyps fulvus 100–300 osebkov selitev 2005–2010 D3
kupčar Oenanthe oenanthe 300–1000 parov gnezditev 1991–1996 D4
pogorelček Phoenicurus phoenicurus 100–200 parov gnezditev 2002–2010 D4
hribska listnica Phylloscopus bonelli 1000–2000 parov gnezditev 2002–2010 D4
repaljščica Saxicola rubetra 100–300 parov gnezditev 1991–1996 D4
kosec Crex crex 10–20 parov gnezditev 1999–2010 D1