Kozjansko

Velikost: 278,0 km2

foto: Tomaž Jančar

 

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Kozjansko.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
vijeglavka Jynx torquilla 800–1100 parov gnezditev 1999–2010 B2, D4
veliki skovik Otus scops 60–70 parov gnezditev 2001–2010 B2, D4
velika uharica Bubo bubo 3 pari gnezditev 2005–2010 D1
črna žolna Dryocopus martius 40–60 parov gnezditev 2002–2010 D2
rjavi srakoper Lanius collurio 1500–3000 parov gnezditev 1999–2010 D2
sršenar Pernis apivorus 2–10 parov gnezditev 1999–2010 D2
pivka Picus canus 300–700 parov gnezditev 2001–2010 D2
pogorelček Phoenicurus phoenicurus 600–900 parov gnezditev 1999–2010 D4