Krakovski gozd – Šentjernejsko polje

Velikost: 95,3 km2

foto: Slavko Polak

 

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Krakovski gozd – Šentjernejsko polje.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
vodomec Alcedo atthis 30–35 parov gnezditev 2011 B2, C6
srednji detel Dendrocopos medius 200–350 parov gnezditev 2004–2010 B3, C6
belovrati muhar Ficedula albicollis 800–1000 parov gnezditev 2006–2008 B3, C6
črna štorklja Ciconia nigra 2–4 pari gnezditev 2000–2010 C6
črnočeli srakoper Lanius minor 8–15 parov gnezditev 1999 C6
mali klinkač Aquila pomarina 1 par gnezditev 1997–2011 D1
bela štorklja Ciconia ciconia 19 parov gnezditev 1999–2010 D1
kosec Crex crex 10–15 parov gnezditev 1997–1999 D1
belorepec Haliaeetus albicilla 1 par gnezditev 2005–2011 D1
kozača Strix uralensis 20–30 parov gnezditev 1999–2010 D1
črna žolna Dryocopus martius 10–20 parov gnezditev 2002–2010 D2
rjavi srakoper Lanius collurio 100–150 parov gnezditev 2002–2010 D2
pivka Picus canus 20–40 parov gnezditev 2002–2010 D2
južna postovka Falco naumanni 0–10 osebkov selitev 1998–2001 D3
trstni cvrčalec Locustella luscinioides 15–20 parov gnezditev 1999 D4
čebelar Merops apiaster 10–35 parov gnezditev 2000–2010 D4
veliki strnad Miliaria calandra 60–100 parov gnezditev 1999 D4
breguljka Riparia riparia 20–40 parov gnezditev 2007–2010 D4