Bela štorklja

foto: Davorin Tome

Bela štorklja je med prebivalci Slovenije verjetno najbolje poznana in hkrati tudi najbolj priljubljena ptica. Bližina ljudi je ne moti oziroma prav nastprotno! Gnezdo ponavadi zgradi na daljnovodu, strehi ali dimniku v podeželjskih vaseh. Najbolj uspešna je takrat, ko v okolici vasi najde zadostno površino ekstenzivnih in mokrotnih travnikov, kjer najde svojo najlubšo hrano; glodalce, dvoživke in večje žuželke.

V Sloveniji gnezdi približno 220 parov belih štorkelj. Na društvu izvajajo vsakoletni popis gnezd že od leta 1999, pri njem pa vsako leto pomaga približno 10 prostovoljcev in več kot 100 lokalnih informatorjev. Število belih štorkelj pri nas počasi narašča, vendar kljub temu ponekod zaznavamo strm upad, ki je posledica intenzivnega kmetijstva in izgube habitata.