Selitev belih štorkelj

Selitev belih štorkelj naši člani že mnoga leta spremljajo z obročkanjem osebkov na gnezdih, kar je razkrilo že mnoge zanimivosti. Kljub temu pa celotna selitvena pot in prezimovališča slovenskih belih štorklej do nedavnega niso bila poznana. Zuri in Fortuna sta v letu 2015 postali prvi slovenski beli štorklji, ki sta s pomočjo majhne sledilne naprave razkrili svojo selitveno pot. Sledni je v letu 2016 dopolnil še Pavle, leta 2019 pa sta na pot proti Afriki odpotovala še Srečko in Bela.

  • Zuri, Fortuna in Pavle

    Zuri, Fortuna in Pavle

    V letu 2015 in 2016 smo z GPS sledilno napravo opremili mlade štorklje, ki so prvič razkrile selitveno pot slovenskih štorkelj.

  • Srečko in Bela

    Srečko in Bela

    Srečko in Bela sta na pot proti Afriki krenila v avgustu 2019.