Kmetijstvo

Na društvu z našim znanjem in aktivnostmi že več kot desetletje aktivno delujemo na področju kmetijstva.

Projekti in aktivnosti DOPPS v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

V letu 2015 smo se s površinami kmetijskih zemljišč, ki jih na društvu upravljamo v okviru naših naravnih rezervatov, vključili v naslednje ukrepe: M10 – Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) M11 – Ekološko kmetovanje (EK) M13 – Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami (OMD)

Cilji in pričakovani rezultati

  • Ohranjanje habitatnih tipov in ciljnih vrst z ustreznimi kmetijskimi praksami.
  • Doseganje naravovarstvenih ciljev naravnih rezervatov preko upravljanja z namenom zagotovitve ugodnega ohranitvenega stanja populacij.
  • Demonstracija naravi prijaznih kmetijskih praks.

Sofinanciranje aktivnosti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje