Pomlad prihaja!

Za šole in vrtce

Projekt Pomlad prihaja!, ki poteka v 50 državah v Evropi, Aziji in Afriki, koordinira svetovna organizacija za varstvo narave BirdLife International. Osnovna aktivnost je vsakoletno zbiranje prvih opazovanj kmečke lastovke, hudournika, bele štorklje, kukavice in čebelarja.

Za selivkami lahko oprezamo kjerkoli. Nanje bodimo pozorni že na naših vsakdanjih poteh, npr. na poti v šolo, ali pa se prav s tem namenom spomladi odpravimo v naravo. Najprimernejši čas za opazovanje je marca in aprila, za hudournika tudi maja.

Projekt je namenjen tako posameznikom kot tudi skupinam učencev v razredih. Zbiranje podatkov se vsako leto prične 1. februarja in zaključi 15. junija.teachers_top

Kako lahko pri projektu sodelujete s svojimi učenci?

Ko spomladi prvič opazimo katero izmed selivk, je najbolj pomembno, da si zabeležimo datum opazovanja. Koristni bodo tudi zapiski o kraju opazovanja in številu ptic. V razredu lahko opazovanja zbirate na posebnem plakatu . Svoja prva opazovanja sporočite na spletni strani www.springalive.net. Če imate pri tem težave, jih lahko pošljete tudi na e-naslov pomlad.prihaja@gmail.com ali na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana.

POMEMBNO!
Zanimajo nas prva opazovanja vsakega posameznega opazovalca. Če imate v razredu 20 učencev in bodo vsi videli isto belo štorkljo, to pomeni, da nam sporočite 20 prvih opazovanj bele štorklje.

Aktivnostisticker_swallow_text_copy

Igre in naloge – navodila
Igre in naloge – slikovne priloge

Lastovke na selitvi – navodila
Lastovke na selitvi – slikovne priloge

Plakat za opazovanja otrok v razredu
Obrazec za opazovanja posameznikov

Dodatna gradiva lahko brezplačno dobite s prijavo na povezavi
Pomlad prihaja! -> Za učitelje.

Več možnosti, kako lahko ptice vključite v svoje delo, najdete v rubriki Ptice in varstvo narave v šoli.

sticker_swift_text_copyKaj nam sporočajo selivke?

Ptice so dobri indikatorji sprememb v okolju. Eden izmed načinov, kako lahko na primer opazujemo učinke podnebnih sprememb na naravo, je beleženje in primerjava datumov vrnitev ptic selivk. Kmečke lastovke se tako vrnejo v povprečju 12 dni prej kot pred 25 leti. Takšne spremembe pa lahko vplivajo na celoten življenjski cikel ptic – če po zgodnejši vrnitvi začnejo tudi prej gnezditi, imajo lahko težave z iskanjem ustrezne hrane za mladiče.

V primeru selivk se tudi zavemo, kako so povezani različni kraji na našem planetu. Za preživetje selivk ni dovolj le ohranjanje domačega okolja, temveč tudi bolj oddaljenih pokrajin, kjer te ptice prezimujejo.

Kontakt
Tilen Basle
koordinator izobraževanja DOPPS
tilen.basle@dopps.si
01 426 58 75