Postovke – evropske urbane ujede

Danes približno 75 odstotkov Evropejcev prebiva v mestnih okoljih, s čimer je Evropa eden izmed najbolj urbaniziranih kontinentov na planetu. Razvoj urbanih okolij, ki so doživela skokovit razrast v povojnem času, pa so izkoristile tudi nekatere živalske vrste, kot je postovka (Falco tinnunculus).

Postovke so ujede, ki so se v Evropi uspešno prilagodile na življenje v mestih. Za gnezdenje izbirajo različne line na stavbah in zapuščena gnezda vran na drevesih. Dostop do gnezdišč jim ljudje pogosto onemogočimo zaradi zapiranja in nameščanja zaščitnih mrež na odprtine v stavbah. Postovke so si zato prisiljene izbrati tudi slabše zavarovane line, iz katerih pa negodni mladiči žal pogosto padejo, tudi več deset metrov v globino.

V Ljubljani smo pričeli z raziskovanjem gnezdenja in prehrane postovk, saj je ravno poznavanje njenih navad eden od temeljnih kamnov za uspešno varovanje te vrste v urbanem okolju. Postovko smo skušali z različnimi aktivnostmi približati tudi širši javnosti, saj naklonjenost in ozaveščenost meščanov prestolnice pomembno pripomoreta k uspešnemu varstvu teh ptic.

Namen projekta je zagotoviti dolgoročno varstvo te ujede v urbanem okolju Ljubljane.

Več o postovki lahko izveš v rubriki Ptice Slovenije.
foto: Tomaž Mihelič

Kaj smo naredili?

1. Kupili in namestili smo 15 okolju prijaznih in na vremenske vplive zelo obstojnih gnezdilnic za postovke na izbranih lokacijah v Ljubljani.

2. Zasnovali smo študijo prehrane in gnezditvene biologije postovk v urbanem okolju Ljubljane, zato smo:

  • kupili in v gnezdo postovke namestili kamero za spremljanje poteka gnezdenja (gnezditev tu sicer v obdobju projekta ni potekala, so pa gnezdo postovke uporabljale v času svatovanja);
  • poiskali in pregledali prenočišča postovk in analizirali najdene izbljuvke (s takšno analizo ostankov plena lahko ugotavljamo, s čim se postovka prehranjuje);
  • iskali območja v okolici Ljubljane, kjer postovke lovijo in se prehranjujejo;
  • izvedli preizkus metode monitoringa (spremljanja stanja) malih sesalcev in žuželk na izbranem travniku, kjer postovke lovijo.

3. Sodelovali smo s podjetji, šolami in drugimi organizacijami.
Projekt je potekal s strokovno podporo strokovnjakov z Nacionalnega inštituta za biologijo (zasnova študije prehrane postovk) in Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete (pomoč pri nakupu in namestitvi kamere za spremljanje gnezdenja postovk). Pri namestitvi gnezdilnic smo sodelovali s šolami in drugimi javnimi institucijami. Sodelovali smo tudi s šestimi podjetji, ki so projekt podprla z donacijo ali v obliki dovoljenja za namestitev gnezdilnice na njihovi poslovni stavbi. Pri projektu so pomagali prostovoljci DOPPS in člani Društva študentov biologije.

4. Izobraževanje in komunikacijske aktivnosti
Vzpostavili smo spletno stran projekta, kjer so obiskovalcem na voljo informacije o postovkah v Ljubljani, spremljali pa so lahko tudi dogajanje v gnezdilnici s kamero. V medijih smo objavili več prispevkov o projektu in naših aktivnostih ter 6. 10. 2011 izvedli javno predavanje s predstavitvijo rezultatov projekta.

Spletna stran projekta: www.postovke.si

Projektni sofinancer: Mestna občina Ljubljana
Trajanje projekta: 15. 2. 2011–5. 11. 2011