Srečanje mladih ornitologov Slovenije

Srečanje mladih ornitologov Slovenije je dogodek, na katerem se vsako leto zberemo mladi iz vse Slovenije, ki želimo s svojim prispevkom aktivno sodelovati pri raziskovanju in varstvu ptic in narave.

Srečanje je dolgoletni projekt društva, ki je prvič potekal že leta 1995, in tradicionalno poteka v novembru. V preteklosti je bil osrednji del srečanja namenjen predstavitvam mladinskih raziskovalnih nalog iz ornitologije. Mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev samostojno načrtujejo raziskovalno delo, ga izvedejo in zapišejo v obliki raziskovalne naloge ali znanstvenega članka. Predstavitve nalog na srečanju potekajo pred strokovno komisijo, ki naloge ovrednoti in podeli nagrade.

Srečanje mladih ornitologov smo v zadnjih letih razširili tudi z drugimi dejavnostmi, kot so nagradni natečaji, ekskurzije in mladinski posveti. Na slednjih mladi v skupinah iščejo svoje rešitve za identificirane probleme, ki so povezani z določeno vrsto ptice in problematiko njenega varstva, ter jih nato predstavijo javnosti na zaključni prireditvi.

Aktualno

Srečanja mladih ornitologov Slovenije v letošnjem letu ne bomo organizirali.

15. Srečanje mladih ornitologov Slovenije 2016

V mesecu novembru smo v Mariboru ponovno organizirali Srečanje mladih ornitologov Slovenije, dogodek, ki je namenjen mladim raziskovalcem. Letošnji dogodek je bil osredotočen na predstavitev dogodivščin in zanimivih opazovanj s terena, predstavljeni pa sta bili tudi dve raziskovalni nalogi.

Na 15. Srečanju mladih ornitologov Slovenije, ki je potekalo v soboto, 12. novembra 2016 v Mariboru je 6 mladih ornitologov predstavilo svoja terenska in raziskovalna doživetja preteklega leta. Prisluhnili smo lahko pestrim predstavitvam terenskih dogodivščin tako doma, kot tudi v tujini in onstran luže. Srečanje smo zaključili še z ornitološkim izletom v okolici Maribora.

Povzetek in utrinke s srečanja lahko preberete v prispevku iz revije Svet ptic.

Po zaključki srečanja smo se z mladimi ornitologi podali na teren v okolico Maribora. Ob Perniškem jezeru se nam je nasmehnila sreča, saj smo imeli priložnost opazovati jato plevic, ki je za te kraje izjemno redka vrsta.
foto: Tilen Basle

14. Srečanje mladih ornitologov Slovenije 2012

Srečanje je potekalo 25. novembra 2012 v Ormožu. Sodelujoči mladi smo pod skupnim naslovom Naravni rezervati – biseri ohranjene narave in priložnosti za regionalni razvoj pripravili več kratkih predstavitev.

Poseben poudarek smo namenili tudi bodočemu naravnemu rezervatu Ormoške lagune in mednarodni pobudi za razglasitev širšega območja za UNESCO biosferni rezervat.

Oglejte si poročilo s posveta (pdf) in animirani film Ljubo doma, ki sta nastala v okviru Srečanja.

Prispevki so poleg nekaterih ključnih groženj, kot so nelegalni lov, invazivne vrste in izguba življenjskih prostorov, obravnavali več primerov dobre prakse, kako lahko varstvo narave uspešno vključimo v trajnostni razvoj regij.
foto: Alenka Mrakovčič

13. Srečanje mladih ornitologov Slovenije 2011

Srečanje smo organizirali med 18. in 20. novembrom 2011 smo v Veliki Polani. Na dvodnevnem mladinskem posvetu z naslovom Bela štorklja – ptica našega kraja. Lahko sobivamo z njo?, ki je bil del srečanja, je sodelovalo okrog 40 mladih.

Na posvetu so udeleženci v manjših skupinah raziskovali različne priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo naravovarstveniki in domačini pri varstvu te priljubljene ptice.

Več o projektu

Svoja spoznanja so mladi predstavili na javni sklepni prireditvi, ki jo je gostila Občina Velika Polana. Dogodka se je skupaj s Štorkljino tržnico, ki je sledila predstavitvam, udeležilo več kot 100 obiskovalcev.
foto: Damijan Denac

12. Srečanje mladih ornitologov Slovenije 2010

Na 12. Srečanju mladih ornitologov Slovenije, ki je 14. novembra 2010 potekalo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Breženka v Fiesi pri Piranu, je 26 mladih pred strokovno komisijo in več kot 50 obiskovalci predstavilo šest raziskovalnih nalog.

To leto so člani mladinske sekcije v povezavi s srečanjem prvič organizirali tudi mladinski posvet, ki je potekal pod naslovom Kmečka lastovka – ogrožena prebivalka naše kulturne krajine. Tega tridnevnega dogodka se je udeležilo 23 učencev in dijakov.

Več o projektu

Na mladinskem posvetu o kmečki lastovki so pod vodstvom mentorjev delovale debatna, dramska in ustvarjalna skupina, ki so se predstavile na zaključni prireditvi.
foto: arhiv DOPPS

11. Srečanje mladih ornitologov Slovenije 2009

Na 11. Srečanju mladih ornitologov Slovenije v Biološkem središču v Ljubljani so se 14. novembra 2009 zbrali nadobudni mladi raziskovalci, ki so v preteklih mesecih opravili obsežno raziskovalno delo.

Na dogodku je 16 učencev in dijakov iz vse Slovenije tričlanski komisiji predstavilo devet raziskovalnih nalog. Prvo mesto med osnovnimi šolami sta si tokrat razdelili OŠ Idrija z nalogo Ptice pozimi, ki sta jo pripravila Tomaž Hvala in Gregor Hvala, in OŠ Odranci z nalogo Breguljke ob gramoznici v Melincih, ki sta jo pripravili Nadja Škafar in Maja Špilak. Vsi udeleženci so prejeli priznanja za sodelovanje ter praktične nagrade.

1.–10. Srečanje mladih ornitologov Slovenije 1995–2008

Srečanje mladih ornitologov Slovenije je eden od izobraževalnih projektov DOPPS z najdaljšo tradicijo. Prvo srečanje je bilo organizirano leta 1995 in je neprekinjeno potekalo do leta 2002, 9. in 10. srečanje pa je po nekajletnem premoru potekalo v letih 2007 in 2008.

Na prvih desetih srečanjih, ki so potekala v obliki tekmovalnih predstavitev mladinskih raziskovalnih nalog iz ornitologije pred strokovno komisijo, je sodelovalo več kot 700 mladih raziskovalcev, učencev 68 osnovnih in dijakov 13 srednjih šol iz vse Slovenije, ki so skupaj izdelali 170 raziskovalnih nalog. Naloge so vsebinsko obravnavale zelo različna področja ornitologije. Poleg popisov vrst in monitoringov so mladi raziskovali tudi vedenje, prehrano in gnezdenje ptic.

Na srečanjih je v podporo mladim sodelovalo tudi 110 mentorjev, predvsem učiteljev ali profesorjev na šolah, pa tudi biologov, ornitologov in drugih strokovnjakov s področja okolja in narave. Mentorji so s svojim znanjem, zgledom in spodbudami mlade navdušili in vodili skozi celoten proces izdelave naloge ter pomembno pripomogli k širjenju ideje o raziskovanju in varstvu narave.

Srečanje mladih ornitologov Slovenije SMOS (1995–2008) – Zbornik povzetkov (pdf)

“Zelena predavalnica” na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je gostila vseh prvih deset Srečanj mladih ornitologov Slovenije.
foto: arhiv DOPPS