Nadzorni odbor DOPPS

prof. dr. Peter Legiša, doktor matematičnih znanosti
Bogdan Lipovšek,
Bojan Marčeta, univ. dipl. biol.
dr. Tomi Trilar, doktor bioloških znanosti