Notranjska sekcija

Notranjska sekcija

Osrednje območje delovanja Notranjske sekcije je ornitološko in naravovarstveno izredno zanimivo in pomembno Cerkniško jezero, kjer od leta 2010 izvajamo redni monitoring ptic, s katerim dobimo pregled nad populacijami posameznih vrst ptic tekom leta. Vsako leto s skupinskimi popisi v maju in juniju spremljamo tudi število koscev, rumenih pastiric, repaljščic in rjavih srakoperjev.

Notranjsko sekcijo DOPPS smo člani ustanovili leta 1995 in z njo zajeli območje občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, Logatec, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Člani sekcije se že vrsto let srečujemo na strokovnih in potopisnih predavanjih v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici in Enoti Maričke Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu. Predavanja so namenjena tudi širši javnosti, zato ste lepo vabljeni k udeležbi.

logo_notranjska

Praznični izlet na Cerkniško jezero, ki poteka vsako leto 27. aprila, ima najdaljšo tradicijo organiziranih društvenih izletov na DOPPS. Primeren je tako za začetnike kot za dobre poznavalce ptic. foto: arhiv DOPPS

V notranjskih gozdovih v okolici Cerkniškega jezera živi pet vrst sov. V začetku aprila na vodenem izletu spoznavanja sov prisluhnemo njihovemu oglašanju in kakšno, če imamo srečo, tudi vidimo. foto: Slavko Polak

Vsako leto januarja se na našem območju pridružimo zimskemu štetju vodnih ptic. Občasno nam pri tem pomagajo tudi mimoidoči sprehajalci. foto: Dejan Bordjan

Vsakoletni skupinski popis kosca na Cerkniškem jezeru, Crex night, poteka že vse od ustanovitve notranjske sekcije. Zberemo se ob 22. uri in si razdelimo popisne ploskve, pojoče samce kosca pa nato štejemo do zgodnjih jutranjih ur. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Anže Škoberne, podpredsednica: Marjeta Cvetko

V prvem trimesečju smo sodelovali na zimskemu popisu vodnih ptic ter organizirali dve predavanji v Cerknici in eno v Starem trgu pri Ložu. Terenske aktivnosti smo nadaljevali v aprilu z opazovanjem sov v gozdovih Javornikov, kjer so nas presenetile tudi kozice s svojim meketanjem in doneče oglašanje bobnarice. Konec aprila smo izvedli tradicionalni izlet na Cerkniško jezero in opazovali ptice na spomladanski selitvi. Sezono popisov smo zaključili na 23. zaporednem štetju pojočih samcev kosca na Cerkniškem jezeru, kjer smo jih prešteli 50.

foto1,eva_horvat

Nadaljevali smo z rednim spremljanjem stanja vodnih ptic in ujed Cerkniškega polja, pri čemer nas nista ustavila ne februarski žledolom ne kasnejše velike poplave. Na Cerkniškem jezeru so nas prvič presenetili labodi grbci z mladiči.foto: Marjeta Cvetko

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Anže Škoberne, podpredsednica: Marjeta Cvetko

V maju smo popisali rumene pastirice, repaljščice in rjavega srakoperja, v juniju pa smo na popisu koscev zabeležili 36 pojočih samcev. V sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom smo opravili redne popise vodnih ptic in ujed na Cerkniškem jezeru ter organizirali izlet v okviru Dneva jezera na Cerkniškem jezeru.

Evropski dan opazovanja ptic smo na območju Notranjskega regijskega parka obeležili z družabno-tekmovalnim dogodkom »Ptičariada«, ki se ga je udeležilo 40 navdušenih opazovalcev ptic. Skupno smo v enem dnevu zabeležili 109 vrst ptic.

foto1,eva_horvat

Leto smo pričeli s sodelovanjem pri zimskem popisu vodnih ptic, aprila pa smo v gozdovih opazovali sove in na tradicionalnem izletu na Cerkniško jezero spoznavali ptice na spomladanski selitvi. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Anže Škoberne, podpredsednica: Marjeta Cvetko

Organizirali smo šest predavanj v Cerknici in Starem trgu. Ker je osrednje območje delovanja naše sekcije Cerkniško jezero, smo s posebnim zanimanjem prisluhnili zgodovini posegov in nekdanjih, k sreči neuresničenih, idej za ojezeritev ali osušitev našega največjega jezera. Podobno naravovarstveno obarvano je bilo predavanje o repaljščici, eni izmed indikatorskih vrst travišč, ki sodijo med najbolj ogrožene vrste ptic v Evropi. K sreči repaljščico v Sloveniji in tudi na Cerkniškem jezeru še vedno štejemo med gnezdilke.

Poslušalce so predavatelji popeljali tudi na popotovanje po slikovitem vulkanskem otoku Tenerife, v odmaknjeno Aljasko ter v svet bogate kulturne in naravne dediščine Sirije. Po še enem zanimivem predavanju pa smo se obiskovalci vprašali, ali sploh poznamo vrane, ki sodijo med najbolj inteligentne skupine ptic.

V juniju je potekal popis Crex Night, na katerem smo popisali 70 koscev. Ta tradicionalni popis je izjemno in nepozabno nočno doživetje za vse ljubitelje narave. Nadaljevali smo tudi z monitoringom selečih se ptic na Cerkniškem jezeru.

foto1,

Na tradicionalnem izletu na Cerkniškem jezeru 27. aprila smo spoznavali ptice na spomladanski selitvi, v maju pa popisali rumene pastirice (na fotografiji), repaljščice in rjavega srakoperja. foto: arhiv DOPPS

 

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Anže Škoberne, podpredsednica: Marjeta Cvetko

Notranjska sekcija je za ljubitelje ptic med januarjem in marcem ter oktobrom in decembrom organizirala redna predavanja v cerkniški knjižnici ter dva tradicionalna izleta – obiskovalci smo lahko spoznavali sove ob Cerkniškem jezeru in na prazničnem izletu 27. aprila ptice, ki tam živijo.

Na območju Cerkniškega jezera smo izvedli tudi dva tradicionalna popisa, in sicer rumenih pastiric in kosca, sodelovali pa smo tudi pri popisu male in grahaste tukalice. Po nekaj letih negotovosti smo leta 2011 ponovno odkrili svatujoče kozice, katerih število smo po popisu ocenili na 10 do 15 parov.

Nadaljevali smo tudi s celoletnim monitoringom ptic Cerkniškega jezera, ki smo ga pričeli izvajati leto poprej. Dokaj zahtevne dekadne popise, saj je za kvalitetno opravljeno delo potrebno dobro ornitološko znanje, smo letos opravili trije popisovalci.

foto1,

V okviru vseslovenskega Januarskega štetja vodnih ptic smo sodelovali tudi prostovoljci iz notranjske sekcije, ki smo popisali ptice na Cerkniškem jezeru. foto: arhiv DOPPS

 

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Leon Kebe / Anže Škoberne

Leta 2010 smo izpolnili vse načrte, ki so si jih zadali. Opravili smo dva tradicionalna popisa na Cerkniškem jezeru, in sicer koscev in rumenih pastiric, ter sodelovali tudi pri drugih vseslovenskih popisih (zimsko štetje vodnih ptic, monitoringi in drugi).

Od januarja do aprila in od oktobra do decembra smo za ljubitelje ptic in narave vsak tretji četrtek v mesecu pripravili predavanja v knjižnici v Cerknici. Vse, ki jih zanimajo sove, smo popeljali na nočni izlet, 27. aprila pa na tradicionalni izlet na Cerkniško jezero.

Junija je notranjska sekcija dobila novega predsednika – Anžeta Škoberneta.

foto Notranjska 2012,

Začeli smo z rednim monitoringom ptic na Cerkniškem jezeru, ki je razdeljen na dekade. To pomeni, da leto razdelimo na desetdnevna obdobja, v vsakem od njih pa enkrat preštejemo ptice na celotnem območju jezera. Na takšen način dobimo dober pregled v dogajanje tekom leta, ko se na jezeru v skladu z letnimi časi izmenjujejo spomladanske in jesenske selivke, gnezdilke in prezimovalke.foto: Slavko Polak

 

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Leon Kebe

V zimskem in jesenskem času smo pripravili šest zanimivih predavanj za člane in druge ljubitelje ptic, septembra pa smo se podali na nekoliko drugačen izlet kot običajno, saj smo spoznavali življenje čebel na čebelarski učni poti na Cerkniškem jezeru.

Na junijski 18. akciji štetja koscev, imenovani Crex night, smo tudi tokrat popisali te skrivnostne nočne ptice na Cerkniškem jezeru. Kljub temu, da se je akcije udeležilo manj ljudi kot običajno, je bilo druženje prijetno. Kot že vrsto let doslej smo tudi tokrat pripravili spomladanski popis rumenih pastiric, katerega namen sta tudi druženje in izmenjava izkušenj.

foto1,

Člani Notranjske sekcije smo se tudi v tem letu lahko udeležili tradicionalnih aktivnosti, ki so med ljubitelji ptic dobro sprejete in tudi obiskane. Spomladi smo lahko prisluhnili sovam na nočnem izletu v okolici Cerkniškega jezera, na praznični dan konec aprila pa smo se podali na izlet na Cerkniško jezero. foto: arhiv DOPPS

 

Aktivnosti sekcije v letu 2008

Predsednik: Leon Kebe

Na kot vedno dobro pripravljenem in vodenem spomladanskem opazovanju sov smo opazovali in spoznavali tudi druge živalske in rastlinske vrste, kot so netopirji in drugi obiskovalci jam, udeleženci pa smo lahko veliko izvedeli tudi o življenju jamskih živali.

Praznični izlet na Cerkniško jezero ima najdaljšo tradicijo organiziranih društvenih izletov in je tokrat v lepem poznoaprilskem dnevu privabil več kot 150 udeležencev. Ob popisu rumenih pastiric na Cerkniškem jezeru je imela Notranjska sekcija tudi tokrat vsakoletni piknik, ki je namenjen predvsem druženju, izmenjavi izkušenj in zanimivih opazovanj ter tudi organizaciji popisa.

foto1,

Osrednja akcija sekcije je bilo 17. štetje koscev na Cerkniškem jezeru. Akcije se je tudi tokrat udeležilo veliko članov sosednjih sekcij društva in mnogo drugih udeležencev. Manjše število koscev, ki smo jih popisali na jezeru, sicer ni presenetljivo, saj več kot 15-letni podatki s tega območja kažejo, da populacija izrazito niha glede na gladino poplavne vode. Ker je bila spomladi gladina jezera visoka, je bila razširjenost koscev omejena na robne dele območja. foto: Slavko Polak

 

Aktivnosti sekcije v letu 2007

Predsednik: Leon Kebe

V notranjski sekciji vsako leto organiziramo najmanj tri izlete. Uvodni izlet je ob zimskem popisu vodnih ptic. V začetku aprila nas gospod Janez Dragolič popelje na izlet, na katerem spoznavamo sove in si obenem ogledamo tudi delček lepot notranjskega podzemlja. Izlet je med člani društva zelo priljubljen, kar se odraža v čedalje večjem številu obiskovalcev. Zadnji izlet v letu pa je praznični izlet na Cerkniško jezero, ki je obenem najstarejši tradicionalni izlet v organizaciji DOPPS, saj poteka že od same ustanovitve društva. Člani notranjske sekcije smo ga podedovali od Dareta Šereta, ki ga je organiziral in vodil prvih dvajset let.

V začetku maja člani sekcije organiziramo Popis pastiric na Cerkniškem jezeru. Ta dan smo posvetili tudi druženju, saj smo imeli popisovalci takrat tudi piknik. Že šestnajstič zapovrstjo smo izvedli tradicionalni popis koscev na Cerkniškem jezeru – Crex night.

Dobro obiskana so tudi predavanja, ki jih vsak tretji četrtek v mesecu organiziramo v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici. Člani notranjske sekcije se takrat zberemo na največkrat ornitološko obarvanem predavanju, včasih pa predavatelji poslušalcem razširijo obzorja tudi s kakšno drugo tematiko.

foto1,

Poleg akcij smo organizirali tudi več izobraževalnih predavanj in izletov. Potrudili smo se, da so bile teme čim bolj pestre. S spoznavanjem narave na različnih področjih namreč širimo zavest o pomembnosti njenega varovanja. foto: arhiv DOPPS

 

Aktivnosti sekcije v letu 2006

Predsednik: Leon Kebe

Za vse trdnejšo notranjsko sekcijo je še eno uspešno leto. Poleg osrednje akcije »Crex night«, na kateri vsako leto na Cerkniškem jezeru popisujemo tamkaj gnezdečo populacijo koscev, smo v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom pripravili sedem dobro obiskanih predavanj z naravovarstveno vsebino. Z letom 2006 je na mestu vodje naše sekcije Slavka Polaka zamenjal Leon Kebe.

foto1,

V zadnjih letih sta se uveljavila dva dogodka, ki ju organiziramo: spomladanski izlet, posvečen sovam, in štetje pastiric, ki ga popisovalci zaključijo s piknikom. Najbolj obiskan dogodek pa še vedno ostaja vsakoletni praznični izlet ob 27. aprilu. foto: arhiv DOPPS