Spoznajmo »Ptice okoli nas«

Ptice so živa bitja, ki jih srečamo na vseh kontinentih in v skoraj vseh življenjskih okoljih. Lahko bi rekli, da jih najdemo za vsakim vogalom. Prav zaradi tega so najbolje raziskana skupina živali, med ljudmi pa so ptice dobro poznane in priljubljene. Vsak izmed nas pozna vrabca, veliko sinico, plavčka, kosa ali goloba. Tako kot spremljanje številčnosti redkih vrst, je zelo pomembno spremljati tudi kaj se dogaja s tistimi pogostejšimi. V Veliki Britaniji je v zadnjem času število domačih vrabcev upadlo za več kot dve tretjini!

Slednje je tudi eden izmed razlogov, da se za pomoč pri pridobivanju takšnih podatkov obračamo tudi na vas. Z akcijo »Ptice okoli nas« želimo pridobiti podatke o pogostejših vrstah ptic, hkrati pa spodbuditi ljudi k boljšemu poznavanju ptic in jim na preprost način približat naravo. V lanskem letu smo skupaj opazili več kot 5.500 ptic, ki so pripadale 43 vrstam. Najštevilčnejši so bili domači vrabci, domači golobi in sive vrane, med zanimivejšimi pa so izstopali srednji detel, kalin, siva pevka in povodni kos. V akciji je sodelovalo 945 opazovalcev. Več podrobnosti o rezultatih akcije najdete v Kaj smo v letu 2014 skupaj ugotovili v akciji »Ptice okoli nas«?.

2015_01_19_Ptice_okoli_nas_foto_Aleksander_Kozina

Ptice lahko opazujemo tudi med krmljenjem.
foto: Aleksander Kozina

V akciji »Ptice okoli nas« lahko sodelujete tudi to zimo

Tudi letos bomo nadaljevali z akcijo opazovanja ptic okoli nas, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri tem množičnem dogodku. Opazovanje je preprosto, tako da lahko pri tem sodelujete prav vsi, tudi če menite, da niste dobri poznavalci ptic. Ptice lahko beležite v mestu ali na vasi, okoli doma, službe, sole ali vrtca. Pomembno je, da vsi sodelujoči opazujemo na enak način in da vsak opazovalec ali skupina, ki opazuje izpolni svoj obrazec. Za pomoč pri štetju opaženih ptic in ugotavljanju , katerim vrstam pripadajo, smo na društvu pripravili letak, na katerem je tabela za vpisovanje opazovanj, ter slike najpogostejših ptic, ki se pojavljajo v naseljih.

Kako bo potekala akcija?

1) To zimo bo akcija potekala v tednu od ponedeljka, 26. januarja, do nedelje, 1. februarja 2015

2) Enkrat v tem tednu si izberite pol ure in si v tem času zabeležite vse ptice, ki jih opazite.

3) Zabeležite samo največje število ptic, ki jih vidite hkrati (tako preprečite večkratno štetje istih ptic)

4) Nato nam svoja opazovanja sporočite, najbolje preko obrazca na spletni strani ali pa jih pošljite na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana

Več informacij o akciji najdete na naši spletni strani v zavihku Ptice okoli nas.

Letak za prepoznavanje ptic in vnos  opazovanj pdf

Sporočilo za javnost pdf