Izkrivljanje resnice o delu DOPPS-a

Na seji Državnega zbora 17. 4. 2023 je poslanka SDS Alenka Jeraj navedla cel kup neresnic, s katerimi je grobo omalovaževala delo DOPPS-a. Z izmišljotinami je zavajala poslance in ministre in, ker se seje prenašajo, so posnete in na voljo na spletu, tudi širšo javnost.

Največjo laž je izrekla na koncu svojega nastopa, kjer je trdila, da se je zaradi »DOPPS-ovcev« Koščeva učna pot vsled pozne košnje po 1. avgustu zarasla z grmovjem. Zato so se po njenem kosci z Naravnega rezervata Iški morost premaknili na travnike in njive kmetov čez Iško. »Marsikaj sem že slišal, večje neumnosti pa še ne«, je povedal direktor DOPPS, doc. dr. Damijan Denac. »Prvič, na Naravem rezervatu Iški morost smo iz degradiranih in z vrbovjem zaraslih površin sprva v projektu LIFE Kosec, nato pa dodatno še v kohezijskem projektu Poljuba, skupaj obnovili 12 hektarjev prvovrstnih barjanskih travišč. Vse te površine vzdržujemo s košnjo, saj gre za močno ogrožene habitatne tipe. Torej absolutno ne drži, da bi se zaradi kasnejše košnje te površine zaraščale z grmovjem. Nasprotno, s košnjo zaraščanje z lesno vegetacijo preprečujemo. Na teh površinah smo pomembno povečali biodiverziteto. Kosec ni izginil z Iškega morosta, ampak tukaj uspešno gnezdi, saj z izvajanjem pozne košnje mladičev ne pokosimo. Število niha zaradi letne dinamike, saj je kosec ptica selivka, na njegovo številčnost pa vplivajo tudi dejavniki med selitvijo. Na rezervatu redno in še vedno gnezdijo v povprečju 4 pari. Za ilustracijo, površina NRIM-a predstavlja zgolj 0,5 % celotnega Barja, tukaj pa gnezdi 5 % vse barjanske populacije.« je pojasnil.

Po mnenju poslanke naj bi bile velik problem za talne gnezdilke tudi poplave, ker odnesejo gnezda ptic. Poplave res zalijejo gnezda talnih gnezdilk, vendar so poplave naraven fenomen, s katerim sobivajo ptice tisočletja in zanje ekološko in evolucijsko sploh niso problem. Poplave nikoli ne uničijo celotne populacije in so zgolj t.i. stohastični dogodki, na katere so populacije ptic z mehanizmi migracij med subpopulacijami zelo dobro prilagojene.

Pričakovali bi, da si Jerajeva, predstavnica stranke SDS, preden se loti pojasnjevati področje varstva narave, ekologije ali populacijske dinamike, še posebej pa dela DOPPS-a, prej o tem kaj malega prebere in obišče Naravni rezervat Iški morost. Trdi, da je domačinka, a tam očitno že dolgo ni bila, sicer koscu ne bi odrekala ne travnikov, ne raja v našem rezervat. Da JE RAJ, izkazujejo naše raziskave, pa naj si poslanka ALENKA še tako izmišlja!

Travniške površine v Naravnem rezervatu Iški morost v letu 2002 in letu 2022. Vir: Google.

Posnetek izjav poslanke Jeraj si lahko ogledate TUKAJ (od 3:02:00 naprej).