Novosti iz Sredozemlja

V vročih poletnih dneh se številni ljudje na počitnice odpravimo v Sredozemlje. Redki pa vedo, da je to območje tudi vroča točka biotske pestrosti. To pomeni, da lahko tukaj na relativno majhnem območju najdemo veliko število vrst, med katerimi so številne endemične. Mednarodna organizacija CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund) v najnovejšem spletnem časopisu poroča o napredku številnih naravovarstvenih projektov, ki jih z njeno podporo izvajajo nevladne in vladne organizacije ter lokalna podjetja.

Pri promociji, izboru in nadzoru nad projekti, ki jih sofinancira omenjena organizacija, sodeluje tudi DOPPS, ki skrbi predvsem za projekte na območju Balkana.

CEPF