Protest kmetov proti naravi ali proti samim sebi?

V Sobotni prilogi častnika Delo je bil 20. maja med Pismi bralcev objavljen kratek komentar trenutnih protestov in zahtev skupine kmetov, ki ga je napisal doc. dr. Damijan Denac, direktor DOPPS. Pismo tukaj objavljamo v celoti.

“Kmetje so v zadnjem času s protesti pretresli slovensko javnost, razburkali politično situacijo in dosegli pozornost Evropske komisije. Veliko je bilo o njihovih zahtevah že napisanega, vendar doslej še nihče ni vsaj malo resneje komentiral in opozoril na daljnosežne posledice za našo družbo in podobo v svetu, ki jo utegne imeti njihova akcija v kontekstu njenega glavnega skupnega imenovalca, napada na našo naravno dediščino in povezano s tem na evropske vrednote. Privoščili so si nekaj nevarnih provokacij, pri tem pa sami zašli v nerazumljive paradokse.

Kardinalna je vsekakor njihova zahteva po zmanjšanju območij Natura 2000 (dalje N2000) v Sloveniji. Opredelitev območij je bil pogoj za vstop Slovenije v EU leta 2004. Utemeljitev Nature je zahtevno strokovno delo in edina organizacija, ki je bila takrat sposobna po Direktivi o pticah pripraviti kompleten strokovno utemeljen predlog, je bil DOPPS. Po večletnem raziskovalnem (in seveda prostovoljnem) delu po celi državi. Danes bi se temu reklo citizen science, takrat pa preprosto konstruktivna državljanska drža in dolžnost orgnizirane civilne družbe. Pa si je Slovenija takoj prislužila opomin pred tožbo na Evropskem sodišču, ker je že v štartu strokoven predlog vlada malo preveč politično in ničkaj strokovno obrezala. Zato imamo dve uredbi o N2000, eno iz 2004, drugo iz 2013.”

“Evropska komisija z Naturo vsekakor misli resno. Ta najbolj ambiciozen vseevropski projekt varstva naravne dediščine je unikum v svetu. Na skoraj 28 tisoč območjih površine 1,3 milijona km2 je to sistem, ki omogoča in zagotavlja uravnotežen trajnostni razvoj. Leta 2015 je v javnem posvetovanju podporo ohranitvi N2000 izreklo največje število prebivalcev EU kadarkoli v zgodovini tovrstnih posvetovanj in se zavzelo za večjo in pomembnejo vlogo Nature in varstva narave v življenju Evropejcev. Po zadnji študiji od aktivnosti, povezanih z N2000, živi 12 milijonov ljudi v EU, kar je 6 % vseh zaposlitev.

Opogumljena s takšno javno podporo in ob dejstvu, da zaradi biodiverzitetne krize jemlje svet počasi (ali pa prav hitro) vrag, je Evropska komisija objavila Evropski zeleni dogovor z novima ambicioznima strategijama o biodiverziteti in kmetijstvu in s tem pokazala svetu smer iz največje krize, v kateri se je znašlo človeštvo. To je biodiverzitetna kriza. Reševanje bo zahtevalo kolektivno akcijo celega sveta, od 20 famoznih Aichi ciljev 2011-2020 nismo uresničili niti enega. Drsimo v prepad. Zato je treba prestaviti v višjo prestavo. Če smo del EU in to smo, potem se obnašajmo konstruktivno, podprimo strategiji in prispevajmo, kar pač lahko k zmanjšanju krize. To bi bila najmanj naša moralna dolžnost. Ampak ne. Pri nas se kmetje raje odločijo, da bodo ta sistem napadli. Z vilami. Morda politično opogumljeni? Prejšnja vlada je večkrat javno napadla N2000 (»Umestitev 38 % Slovenije pod Naturo je bila strel v koleno«), pisala o »nepravilni vpeljavi EU direktive v slovenski pravni red«, denimo v Implementaciji ciljev trajnostnega razvoja Slovenija 2020, in tako populistično rušila enega od stebrov skupnosti – vrednote varstva narave. Niso kmetje torej čisto prvi s to idejo, so pa trenutno najbolj glasni.

Pravzaprav je smešno, da se ravno kmetje, ki se imajo za varuhe naše narave, odločijo za napad nanjo in to utemeljujejo s trditvami, ki da bodo kakršne koli varovalke pri črpanju naravnih virov ogrozile našo pridelavo hrane. To seveda ni in ne more biti res. Mi smo izrazito živinorejska država, imamo največji delež koruze med poljščinami v EU – za krmo živine. Živinoreja je okoljsko najbolj obremenjujoča, mesa pa tako ali tako pojemo preveč. Poraba mesa na prebivalca v državi sicer ne pada. Pač pa se je v zadnjih 20 letih poraba zelenjave na prebivalca povečala z 80 na 120 kg na osebo na leto, kar je spodbudno. Lahko bi rekli naravnost izvrstno za kmete, saj jo pridelujejo. Pa jo? Vsekakor ne dovolj. Z zelenjavo smo manj kot 50 % samooskrbni. Posebej z ekološko pridelano. V trgovinah kupujemo ekološki avstrijski por in krompir, italijansko špinačo, maroško papriko itd. Pa verjamem, da bi vsi raje kupili slovensko. Glede na strukturo kmetij pri nas bi lahko mi zalagali Evropo z ekološko pridelano zelenjavo in sadjem.

Na traktorjih na protestih je vihrala evropska zastava. Kako to, če rušijo evropski sistem varstva narave? Polovica prihodkov kmetov v Sloveniji predstavljajo podpore kmetijske politike, torej davkoplačevalski vložek. Nemalo naporov in stotin prostovoljnih ur dela nevladnih organizacij je bilo vloženih v delo v delovnih telesih za pripravo novega Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (dalje SN). A je šel komaj čez šivankino uho v Bruslju. Razlog – premalo ambiciozen ravno na področju varstva narave. Pa še to je očitno kmetom preveč. Na kmetijskem ministrstvu so bili pripravljeni na bolj ambiciozne ukrepe, a jim slovensko državno naravovarstvo ni bilo kos, saj je potem treba ukrepe izvajati, sistem pa je tako klavrn, da o njem ne gre izgubljati besed. Svetovalci nimajo specifičnih znanj, ljudi ni. In tukaj je tudi gotovo eden od razlogov konflikta, ki je zdaj nastal. Pri ukrepu, pilotno načrtovanem na Ljubljanskem barju in Planinskem polju, je očitno izostala ustrezna komunikacija s kmeti.

Kmetje že dolgo niso samo pridelovalci hrane. So tudi največji upravljalci z naravno dediščino in s specifičnimi habitati. Za to upravljanje pa so plačani, če to seveda želijo, in to je lahko pomemben del njihovih prihodkov. Čeprav s polžjo hitrosto, a vendarle se delež subvencij za intenzivno kmetijstvo manjša in povečuje za sonaravno. Kar se dejansko odraža v aktualnem SN in to gre pozdraviti kot pozitivno spremembo glede na prejšnji Program razvoja podeželja. Tega bi morali biti naši kmetje najbolj veseli. Ampak ne, oni zdaj protestirajo. Prav lahko pa se zgodi, da bo Komisija ustavila kompletno financiranje SN zaradi neizpolnjevanja zahtev pri pripravi načrta. Kaj pa potem? Pot do Bruslja s traktorji bo dolga. Akcija kmetov v tem kontekstu ni nedolžna, ker EU ne bo in ne more dovoliti, da bi kmetje ugrabili in na silo začeli krhati evropski sistem. In tudi v Sloveniji so si kmetje privoščili že veliko, pa jim očitno v strahu pred političnimi posledicami vsi bolj ali manj vedno anemično prikimavajo, ko se pojavijo z vilami v rokah.

V Podravju so na primer stalno glasni z zahtevami protipoplavnih ureditev. Gre za pošastno drage in strokovno nesmiselne, celo nevarne ukrepe, ki bi jih naj plačali davkopačevalci. Kot je denimo poglabljanje struge Drave in izkopavanje proda iz struge, kar bi poplavno nevarnost samo povečalo in dodatno znižalo podtalnico (potem pa namakanje?). V popolnem nasprotju z aktualno strategijo biodiverzitete EU, po kateri bi naj obnovili naravne funkcije na 25.000 km rek v EU do 2030. Ob takšnih zahtevah kmetov bi morali vsi skočiti v zrak, pa se ne zgodi nič. Par milijonov evrov za varstvo par tisoč evrov vrednih kmetijskih površin. In to povrhu vsega za kmetijske površine, ki jih tam sploh ne bi smelo biti in so številne nastale na črno, na območju N2000. Ne gre za zanemarljive površine, gre za več kot 10 hektarjev. Vse te primere obravnava Inšpektorat RS za okolje in prostor že leta, a rezultata ni in ga, kot kaže, tudi nikoli ne bo. Kmetje so nedotakljivi. Brez posledic so tudi kmetje v letih 2006–2022 po najbolj konzervativni analizi bistveno prispevali k uničenju 4 % ali 120 ha poplavnega gozda, habitata kvalifikacijskih vrst območja Natura Drava. Toliko o moči Nature in sistemu, ki jo ščiti pri nas. Kmetje so poželi subvencije, poljščin pa tako ali tako večinoma ne, saj v čistem produ raste vse bolj slabo, pa še visoka Drava navadno vse odnese – njive so namreč v rečni strugi pod prvo teraso. Nikoli v preteklosti kmetje tam niso imeli njiv!”

Drava – par milijonov evrov za varstvo par tisoč evrov vrednih kmetijskih površin.

“Kmetje zahtevajo deregulacijo posegov v naravo. Kot da je narava njihova. Resda pridelujejo hrano, ki jo rabimo vsi, a menda lahko preostali del družbe tudi kaj zahteva, še posebej glede na svoj davkoplačevalski vložek v kmetijstvo? Je res nesprejemljivo vzpostaviti neke minimalne standarde za posege v naravo in rabo naravnih virov? Ti standardi tukaj niso zato, ker bi živeli v nekem sanjskem svetu okoljevarstvenih želja, ampak zato, ker so nujno potrebni za dolgoročno ohranitev kmetijstva in oskrbe prebivalstva s hrano. Pogojenost, proti kateri tako močno protestirajo kmetje, je med drugim namenjena preprečevanju erozije, ki je v Sloveniji na nekaterih območjih, kot je na primer Vipavska dolina, resen problem, in ohranjanju opraševalcev, od katerih je kmetijstvo življenjsko odvisno. Je res preveč, da državljani od kmetov pričakujemo, da ne ogrožajo naše dolgoročne oskrbe s pitno vodo, kar pomeni, da naj bo podtalnica v Sloveniji ponovno pitna povsod tam, kjer je že obremenjena s pesticidi in gnojevko? Si smemo celo dovoliti izraziti pričakovanje, da naj naša generacija in naši potomci v Sloveniji ponovno občudujejo zlatovranko, južno postovko, črnočelega srakoperja, čuka in druge vrste, ki jih je zdesetkalo ali iztrebilo kmetijstvo? Pa je šlo za ene bolj pogostih vrst! Bomo res lačni zato, ker pričakujemo, da se slovensko podeželje ohranja v obliki mozaične kulturne krajine z mejicami in drevesi namesto v obliki monokulturne pustinje? Z živimi rekami namesto v betonska korita ujetimi strugami, presušenimi zaradi namakanja in mrtvimi zaradi izpiranja gnojil in pesticidov? Kako takšna prihodnost izgleda, si lahko dobro pogledamo pri naših zahodnih sosedih in marsikje tudi že pri nas, vključno s posledicami suš in drugih sprememb, ki jih že prinašajo podnebne spremembe.

V EU danes živi 557 milijonov ptic manj kot pred 50 leti, populacije žuželk so še bolj zdesetkane, posledice pesticidov na zdravje človeka so srhljive. V Sloveniji smo od leta 2008 do danes izgubili več kot petino ptic kmetijske krajine. Na stotine študij vrhunskih znanstvenikov po vsem svetu potrjuje, da je intenzivno kmetijstvo glavni razlog za vse to. In priča smo milijonskim škodam v kmetijstvu zaradi izpada opraševanja in klimatskih sprememb. Kolikor hočemo je študij, kjer so dokazali, da je denimo zaradi puščanja dela površine njiv naravi kmetijski pridelek večji in ne manjši. Narava pač opravi delo sama in bolje. To je moč ekosistemskih storitev. Kaj bodo torej naredili kmetje v desetletju renaturacij, ki so ga razglasili Združeni narodi? Kaj bo njihov prispevek? Protest proti naravi in zahteve za pravico do nadaljnjega onesnaževanja? Ali naj raje čim prej začno s sanacijo vse okoljske škode, ki so jo povzročili v zadnjih 50 letih?

Naj zaključim, da so seveda kmetje tako širok pojem, da ga je v resnici nekorektno uporabljati kar vsepočez. Po izkušnjah s stotinami kmetov v Sloveniji, ki ga imamo na DOPPS-u pri neposrednem delu na terenu, lahko potrdim, da je velika večina naravi naklonjena in zanjo dejansko tudi nekaj naredijo. Zato enostavno ne verjamem, da so kmetje enotni pri teh zahtevah proti naravi. Proti so lahko samo ozke in v dobiček usmerjene kmetijske strukture, novodobna kmetijska oligarhija, ki uporablja, beri zlorablja, evropski sistem subvencij za financiranje svojega vpliva v družbi, lahko tudi političnega. To smo videli na Madžarskem, Češkem, Slovaškem in Bolgariji, kjer populisti dobesedno molzejo evropske milijone za najbolj umazano kmetijstvo in svoje posle. V Sloveniji se je že zgodilo, da so določene kmetijske organizacije, ki naj bi delovale v imenu kmetov in zastopale njihove interese, nasprotovale različnim predlogom ukrepov in pobudam, ki bi bile dolgoročno večini kmetov lahko samo v korist. Čemu torej kmetje nasprotujejo? Proti naravi in proti na naravi temelječemu trajnostnemu razvoju? In to v državi, ki je v mednarodnem okolju najbolj prepoznana po ohranjeni naravi in ki jo največ turistov obišče ravno zaradi nje? To pa je segment, velik za 10 % BDP in z okoli 100.000 delovnimi mesti. Narava je naša osrednja identiteta vendar, kaj smo mi brez nje? Čas je že, da začnemo v Sloveniji malo bolj zrelo obravnavati našo naravno dediščino in jo prepoznamo v trajnostnem smislu kot prihodnost našega naroda, tudi in predvsem z malo bolj ambiciozno držo države. Ne pa da v neskončnost samo ponavljamo pravljice o naših lepih gozdovih, travnikih in krasnih rekah. Resnica ni tako rožnata.”

doc. dr. Damijan Denac, direktor DOPPS

Prvo 5-državno biosferno območje na svetu

Včeraj, 15. septembra 2021, je Mednarodni koordinacijski svet Unescovega programa Človek in biosfera (UNESCO MAB-ICC) na zasedanju v nigerijski Abuji, območje Mure, Drave in Donave (TBR MDD) razglasil za prvo 5-državno biosferno območje na svetu. To območje, ki se razteza od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije ter obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je s tem uradno postalo največje rečno biosferno območje v Evropi.

Deklaracija. Vir: Acrocephalus, letnik 17, str. 78–79

Pobuda za vzpostavitev čezmejnega biosfernega območja sega v leto 1992. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic je bilo skupaj z EURONATUR prvo, ki je dalo pobudo za takratni biosferni rezervat Drava-Mura.

V letu 1996 smo v Radencih organizirali mednarodni kongres, kjer so predstavniki vladnih in nevladnih organizacij iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske, kot tudi predstavniki mednarodnih ustanov IUCN in UNESCO potrdili zamisel o ustanovitvi omrežja zaščitenih območij v obliki biosfernega rezervata v skladu z UNESCO-vim programom Človek in biosfera.

Program Človek in biosfera

Unescov program Človek in biosfera letos praznuje 50 let delovanja. Trenutno je v več kot 129 državah 714 biosfernih območij od tega jih je 21 čezmejnih. Biosferno območje Mura-Drava-Donava bo tudi prvo na svetu, ki ga bo skupaj upravljalo 5 držav. Na zasedanju v Nigeriji so za uvrstitev na seznam obravnavali 20  novih biosfernih območij.

Prvo 5-državno biosferno območje na svetu

Območje TBR MDD je med največjimi ohranjenimi aluvialnimi kompleksi v Evropi, ki se razteza vzdolž poplavnih ravnic Mure, Drave in Donave v Avstriji, Sloveniji, Madžarski, Srbiji in na Hrvaškem. Območje obsega več kot 700 kilometrov prosto tekočih rek z izjemno naravo in kulturno dediščino Evrope in sveta. Čezmejno biosferno območje je bogato z redkimi habitati, kot so veliki poplavni gozdovi, rečne struge z naravnimi strmimi peščenimi in gramoznimi brežinami, stranski rečni rokavi in mrtvice ter zaledja s tradicionalno kulturno krajino.

V njih živi največja populacija orlov belorepcev v Evropi, tam so gnezdišča številnih ogroženih vrst ptic, kot so breguljke, male čigre in črne štorklje, prav tako so tam bivališča bobrov in vider ter številnih v evropskem merilu redkih rib, kot je jeseter. Ta pokrajina je naša skupna priložnost za nadaljevanje trajnostnega in sonaravnega razvoja, ki bo skladen tudi z načeli ohranjanja narave in kulturne dediščine ter bo temeljil na aktivnem sodelovanju lokalnega prebivalstva.

Orel belorepec (levo), breguljka (na sredini). Foto: Alen Ploj; Črna štorklja (desno). Foto: Domen Stanič

Življenje skoraj milijona ljudi kot tudi obstoj številnih vrst sta vezana na ohranjenost Mure, Drave in Donave. V času izrazitih okoljskih sprememb, kot so podnebne spremembe in upadanje biotske raznovrstnosti, je to ohranjeno območje ključnega pomena pri varstvu pred poplavami in blaženju posledic podnebnih sprememb, za zagotavljanje pitne vode in rodovitne zemlje, vse bolj pa je prepoznano tudi kot območje rekreacije in oddiha ter gonilna sila trajnostnega razvoja.

Reka Mura. Foto: Luka Božič

Ključni del tega 5-državnega biosfernega območja je v Sloveniji je biosferno območje reke Mure. Območje obsega največji ohranjeni kompleks habitatov poplavnih ravnic v Sloveniji, kjer je ob prepletanju naravnih dejavnikov s tisočletno prisotnostjo človeka nastala izjemna obrečna kulturna krajina. Zanjo je značilno prepletanje rečnih in obrečnih habitatov s kompleksi poplavnih gozdov ter značilne kmetijske kulturne krajine v zaledju, ki jo ponekod še tvorijo kompleksi mokrotnih travnikov, mozaičnih polj in vasi na robu poplavnih ravnic. Območje predstavlja eno biotsko najbogatejših območij v Sloveniji  z velikim številom redkih, nacionalno in mednarodno ogroženih habitatnih tipov in prostoživečih rastlinskih ter živalskih vrst. Ohranjeni so posebni tipi zgodovinske kulturne krajine, kot so mokrotni travniki na območju Velike Polane ter na območju med Radenci in Veržejem. Ta območja ob pomembnih naravnih znamenitostih in biotski raznovrstnosti predstavljajo tudi izjemno kulturno dediščino. Tisočletna prisotnost človeka je razlog za veliko število avtohtonih pasem domačih živali in sort gojenih kulturnih rastlin, ki prav tako prispevajo k biotski raznovrstnosti območja.

Pri vzpostaviti tega območja so aktivno prispevale vse obmurske občine v Sloveniji od Šentilja do Lendave, strokovne ustanove in nevladne organizacije. Slovenija je tudi aktivno prispevala pri pripravi nominacije TBR MDD. Na strokovnem srečanju koordinacijskega odbora v Veliki Polani januarja 2019 je bila ključnega pomena udeležba dr. Miguela Clüsener-Godta (UNESCO MAB), ki je spodbudil države k nadaljevanju dela in poudaril pomen 5-državnega biosfernega območja za celotno regijo kot tudi v svetovni mreži biosfernih območij.

Mednarodni status in aktivno sodelovanje v okviru mreže biosfernih območij daje nove priložnosti za razvoj in promocijo regije, vendar tudi obvezo, skupnega upravljanja, ohranjanja in razvoja v dobrobit lokalnega prebivalstva in z lokalnimi deležniki, ki aktivno skrbijo, upravljajo in ohranjajo bogato biotsko raznovrstnost in kulturno dediščino za doseganje zastavljenih ciljev novoustanovljenega 5-državnega biosfernega območja MDD.

Ptičarijada 2018 – ornitološki dogodek leta

V soboto 29.9. se je na območju Prlekije odvijal izjemen dogodek za vse ornitološke navdušence. Potekala je deseta Ptičarijada. Poligon je zajemal območje treh občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Po poligonu se je za ptičjimi vrstami podilo 44 udeležencev dogodka, ki so bili razdeljeni v 11 skupin. Skupno so zabeležili 110 vrst ptic. Med najbolj zanimivi vrstami so zagotovo bili žvižgavka, dolgorepa raca, mokož, mala uharica, belorepec, kobilar, rjavovrati ponirek in veliki srakoper.

Mala uharica (© Rudi Kraševec) in kanja (© Alen Ploj).

Med najpogosteje zabeleženimi vrstami je na vrhu kraljeval domači golob, sledile pa so mu vrste kot so grivar, kanja, kormoran, labod grbec, mali ponirek, raca mlakarica, pritlikavi kormoran, rečni galeb, siva čaplja, siva vrana in škorec.

Z največ zabeleženimi vrstami (83 vrst) je zmagala skupina Žol ne Žolne, drugo mesto (78 vrst) je zasedla skupina Ugrabila sva 2 Miheliča, tretje mesto pa sta si z 68 zabeleženimi vrstami razdelili skupini Banda Ptičarska in Hajndl.

Zmagovalni ekipi Žol ne žolne in Banda ptičarska. (©Matej Gamser)

V kategoriji največ fotografiranih vrst je zmagala ekipa iz dolenjskega konca Banda ptičarska, ki jim je uspelo fotografirati skupno 54 vrst ptic.

©Matej Gamser

Veseli smo, da se je kljub oddaljenosti letošnjega območja, tekmovanja udeležilo zelo lepo število tekmovalcev.
Hvala vsem, ki ste prišli in se že veselimo naslednjega leta!

Prostovoljci za breguljke pripravili gnezdilne stene

Breguljka, kot tudi vodomec sta vrsti, ki za gnezdenje potrebujeta navpične peščene stene, v katerih si izkopljeta gnezdilni rov. Zaradi okrnjenega delovanja rečnih procesov, sedaj izgubljata svoj prostor za gnezdenje. S prostovoljno delovno akcijo so prostovoljci DOPPS, ki delujejo v okviru Štajerske sekcije ob reki Dravi ta vikend uredili peščene stene, ki so sedaj pripravljene na prihod breguljk.

V soboto, 7. aprila 2018 se je v Dolanah zbralo 20 prostovoljcev, ki so ob reki Dravi v nekaj urah uredili približno 40 metrov peščenih sten. V teh stenah je v letu 2017 gnezdilo 96 parov breguljk in en par vodomca. Ker so z delom na tej lokaciji hitro končali, delovna vnema pa je bila visoka so sklenili, da se odpravijo še v Hajdoše. Na tej lokaciji so leta 2015 med deli na kanalu reke Drave strojno uredili daljši odsek peščene brežine. V letu 2016 je v njej gnezdilo več kot 500 parov breguljk, vendar stene zaradi velikosti, kot tudi oteženega dostopa niso urejali ročno. Stena se je zato sesedala, v njej pa je že v lanskem letu gnezdilo za polovico manj breguljk. V soboto so se opogumili in ročno uredili približno 20 metrov gnezdišča.

Vsem udeležencem prostovoljne delovne akcije se lepo zahvaljujemo za vložen čas in trud. Verjamemo, da se bodo breguljke tudi letos vrnile, mi pa vam obljubimo, da vas bomo o tem obvestili.

Zaključil se je projekt LIVEDRAVA

S preteklim letom se je zaključil tudi največji društven projekt doslej – projekt LIVEDRAVA oz. Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji. Projekt se je pričel septembra 2012 in je povezal številne partnerje in podpornike projekta, hkrati pa lokalnemu prebivalstvu na projektnem območju ob reki Dravi ponudil mnoge priložnosti za razvoj in vključitev v različne oblike in faze projektnega dela.

Foto: Tilen Basle, Dominik Bombek, Damijan Denac, Matevž Lenarčič, Jure Novak, Alen Ploj in HEP d.d.

Glavne aktivnosti projekta so obsegale naravovarstvene (obnova habitatov, vzpostavitev zavarovanega območja, varstvo ogroženih vrst), izobraževalne (interpretacija narave, vzpodbujanje prostovoljstva, širjenje zavesti o pomenu naravnih rek) in znanstveno-raziskovalne (mali deževnik, navadna čigra, hrošči, ribe) vsebine.

Rezultate projekta smo javnosti predstavili na zaključni prireditvi v soboto, 23. decembra 2017 v Središču ob Dravi. Priložnost smo hkrati izkoristili tudi za predstavitev programa LIFE+, ki je letos obeležil 25. obletnico izvajanja.

Več podrobnosti o izvedenih aktivnostih in rezultatih pet letnega dela projekta LIVEDRAVA lahko preberete v poljudnem poročilu (Layman’s report), ki je dostopno TUKAJ, za več utrinkov pa si oglejte našo GALERIJO.

Naše delo na območju reke Drave se z zaključkom projekta seveda ni končalo. Septembra 2017 smo pričeli uresničevati projekt ČIGRA, ki bo v naslednjih treh letih na reki Dravi več pozornosti namenil ohranjanju populacije navadne čigre na Ptujskem in Ormoškem jezeru.

Bili smo na Pannonian Bird Experiance 2015!

Med 18. in 26. aprilom 2015 se je v Nacionalnem parku Nežidersko jezero v Avstriji odvil vsakoletni dogodek Pannonian BirdExperiance 2015, ki v dobrem tednu dni z različnimi dogodki združi občudovalce ptic iz več evropskih držav. Na ornitološkem sejmu, ki je potekal od 24. aprila naprej, smo bili tudi mi!

2015_5_3_nezidesko_tilenbasle

Nežidersko jezero privablja številne ptice … in njihove občudovalce.
vfoto: Tilen Basle

Nežidersko jezero – jezero v stepi

Nežidersko jezero je eno največjih jezer v centralni Evropi. Obdaja ga več kot 180 km2 trstišč ter številna majhna jezerca, mlake ter celo slana mokrišča. Čez širšo okolico se razprostirajo obsežna travišča, ki se prepletajo s kulturno krajino, katero je ustvari človek. Ta preplet življenjskih prostorov privabi tudi številne ptice, ki jih na območju najdemo več kot 340 različnih vrst.

Leta 1993 je bil del jezera in njegove okolice razglašen za čezmejni nacionalni park, ki skupno z madžarskim delom jezera obsega 300 km2. In prav raznovrstnost življenjskih prostorov in ptic ter neverjeten preplet narave in ljudi je tisto, kar vsako leto k jezeru pritegne številne obiskovalce.

Dogodek, ki naravo približa ljudem

2015_5_3_stojnica_bex_tilenbasle

DOPPS se je na sejmu predstavil že drugo leto zapored.
foto: Tilen Basle

Pannonian BirdExperiance je teden dni dolg festival, ki ljudem predstavi naravo Nežiderskega jezera skozi raznolike dogodke. Odvijajo se številni izleti, predavanja, testi optične opreme ter fotografske delavnice. Tisti bolj zagreti lahko celo tekmujejo v prepoznavanju ptic ali opazovanju ptic na terenu. Dogodek doseže vrhunec z ornitološkim sejmom, ki se odvija zadnje tri dni.

Na sejmu se na stojnicah predstavljajo različna turistična društva in agencije, ki promovirajo ornitološke izlete in zelen turizem, proizvajalci optične in fotografske opreme, umetniki in številne naravovarstvene organizacije. Med slednjimi se je na sejmu letos že drugo leto  zapored predstavil tudi DOPPS. Predstavili smo delovanje društva, njegove cilje in dosežke, poseben poudarek pa smo namenili tudi predstavitvi preteklih aktivnosti na reki Dravi in sedanjega izvajanja projekta LIVEDRAVA. Slednjega smo predstavili tudi na dveh predavanjih, kjer so poslušalci lahko dobili več informacij o območju, našem delu in prihodnosti reke Drave.

Dogodek je bil odlična priložnost za našo predstavitev, hkrati pa enkraten vpogled v delo drugih organizacij. Le s pogovorom, širjenjem idej in medsebojno pomočjo lahko dobre ideje iz prakse prenesemo tudi drugam. Vsekakor se veselimo novih izzivov in sodelovanja z našimi soborci tako pri nas, kot tudi v tujini. Narava je povsod okoli nas in ne pozna meja!

Sobota v znamenju naravovarstvenih akcij

V soboto, 28. marca 2015, je Severnoprimorska sekcija DOPPS organizirala delovno akcijo postavljanja prež za črnočelega srakoperja na Ajdovskem polju, Štajerska sekcija pa je medtem uredila peščene stene za breguljko in vodomca ob reki Dravi.

Da bodo ptice imele kje »sedeti«…

Prostovoljci so postavili štiri metre visoke akacijeve preže. foto: DOPPS

Prostovoljci so postavili štiri metre visoke akacijeve preže.
foto: DOPPS

Sobotne delovne akcije na Ajdovskem polju, ki jo je organizirala Severnoprimorska sekcija, se je udeležilo devet prostovoljcev. S skupnimi močmi in delovno vnemo so postavili 38 štirimetrskih akacijevih hlodov ter tako v močno degradirano kmetijsko krajino vrnili nekaj struktur in s tem življenja. Ta sedaj izgleda veliko prijaznejše, novih struktur pa se bodo zagotovo razveselili tudi črnočeli srakoperji in druge živali. Že med postavljanjem prež so jih odkrile šmarnice, ki so na njih zadovoljno posedale.

Peter Krečič, soorganizator akcije: “Izjemno sem vesel, da smo akcijo uspešno zaključili. Je pa to zgolj ena faza v sklopu širšega projekta izvajanja varstvenih ukrepov za ohranitev črnočelega srakoperja v Vipavski dolini, ki je trenutno najpomembnejše območje za to vrsto v Sloveniji. Veselim se že povratka teh ptic s selitve, hkrati pa vse zainteresirane vabim k sodelovanju.

2015_3_31_bregulja_zumrova_gregor_subic

Prostovoljci so ob reki Dravi uredili približno 110 metrov peščenih sten.
foto: Gregor Šubic

… in gnezditi!

Medtem ko so kolegi na Ajdovskem polju v zemljo zasajali preže, so prostovoljci Štajerske sekcije na drugem koncu Slovenije ob brežine reke Drave zasajali motike, krampe in drugo orodje. S skupnimi močmi so ponovno uredili približno 110 metrov peščenih rečnih brežin, ki bodo breguljkam in vodomcem omogočili gnezditev. V akciji je sodelovalo 14 prostovoljcev, ki so delo ob sončnem sobotnem dnevu končali v nekaj urah.

Urejanje rečnih brežin za breguljko in vodomca je ena najstarejših prostovoljnih akcij Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Brez pomoči številnih generacij prostovoljcev bi breguljka z reke Drave izginila že dolgo tega, saj se peščene stene zaradi spremenjene rečne dinamike ne tvorijo več,” je povedal Tilen Basle, organizator akcije.

Akcija ob reki Dravi je potekala v sklopu projekta LIVEDRAVA: Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji (LIFE11 NAT/SI/882).

Po 34 letih ponovno potrjena prisotnost hrčka v Sloveniji

Hrček

Hrček je prebivalec stepskih življenjskih prostorov, ki v Sloveniji živi na robu svojega območja razširjenosti v Evropi.
foto: Henk van Harskamp

Študentje mariborske fakultete so v petek, 12. 9. 2014, na terenskih vajah v okolici Središča ob Dravi po 34 letih ponovno potrdili prisotnost hrčka v Sloveniji. Pod vodstvom prof. dr. Borisa Kryštufka, prof. dr. Franca Janžekoviča in Dominika Bombeka, prof. bio-kem., so izvedeli tudi več o biologiji te redke vrste in naravovarstvenem delu na območju spodnjega toka reke Drave.

Navzočnost hrčka (Cricetus cricetus) na ozemlju Slovenije so prvič potrdili leta 1980, ko so našli dva osebka v bližini vasi Obrež pri Središču ob Dravi. Po tem letu strokovnjaki hrčka niso več sistematično spremljali in tudi ni bilo objavljenih podatkov o njegovi prisotnosti. To nahajališče je na robu njegovega območja razširjenosti (areala) in edino znano v Sloveniji.

Hrček je sicer do 32 centimetrov velik glodavec, ki lahko doseže tudi pol kilograma telesne teže. Skupine hrčkov prebivajo v podzemnih brlogih, ki so povezani s sistemi rovov, in v njih tudi prezimujejo. Aktivni so predvsem v nočnem času, ko se prehranjujejo z zelenimi deli rastlin, semeni in občasno tudi s hrano živalskega izvora

Študentje

Študentje so se med iskanjem razporedili po poljih in natančno preiskali tla v iskanju sledov hrčkov.
foto: Dominik Bombek

Razburljive študentske terenske vaje

Popis hrčka in pregled habitata so študentje smeri Biologija in ekologija z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru izvedli v sklopu terenskih vaj pri predmetu Varstvena biologija.

Pred začetkom terenskega dela, je župan Središča ob Dravi, gospod Jurij Borko, študentom predstavil občino in aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo krajinskega parka Središče ob Dravi, prof. dr. Boris Kryštufek je v kratkem predavanju predstavil biologijo hrčka, več o zavarovanih in varovanih območjih pa je pojasnil Dominik Bombek.

Rovi

Prisotnost hrčkov so potrdili sledovi, sveži vhodi v podzemne rove in odgriznjeni poganjki rastlin.
foto: Dominik Bombek

Približno 200 hektarjev popisnega območja med Obrežom in Središčem ob Dravi je bilo zaradi obilnih padavin razmočeno in zato težko prehodno. Še dodatno težavo so povzročala koruzna polja, na popisnem območju jih je bilo približno 40 odstotkov, ki jih zaradi neprehodnosti udeleženci popisa niso uspeli pregledati.

Kljub vsem omenjenim težavam pa je bilo naporno delo nagrajeno, saj so našli rove, ki so bili na robu s plevelom obraščenega mejnega pasu koruznega polja in polja z bučami. Širina zapleveljenega obmejka med polji je bila približno en meter. Na dveh mestih so odkrili 7 rovov, na njivi z lucerno pa še en rov in odgriznjene poganjke rastlin.

Najdba redke vrste še dokaz več o veliki naravovarstveni vrednosti tega območja

Dominik Bombek, projektni koordinator izobraževanja na DOPPS, ni skrival navdušenja ob novi najdbi: “Kljub preteku treh desetletij, se je na tem območju ohranila raba kmetijskih površin, ki ustreza ekološkim zahtevam hrčka. To je samo še en razlog več, zakaj ustanoviti krajinski park in vzpostaviti zavarovano območje med Ormožem in Središčem ob Dravi, v katerem se bosta še naprej ohranjali narava in značilna kulturna krajina.”

Prav te aktivnosti pa so tudi pomemben del petletnega projekta LIVEDRAVA, v okviru katerega potekajo številne naravovarstvene aktivnosti na območju spodnjega toka reke Drave.

Brošura o reki Dravi natisnjena v 60.000 izvodih

Naslovnica - Reka Drava, darilo za vse generacije

Z novo brošuro v okviru projekta LIVEDRAVA ozaveščamo lokalno prebivalstvo o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije.

V okviru projekta LIVEDRAVA smo izdali novo brošuro z naslovom Reka Drava, darilo za vse generacije. V njej predstavljamo izjemno naravno bogastvo tega rečnega ekosistema, življenje ljudi ob reki nekoč in danes, sodobne grožnje in rešitve za prihodnost. Opisali smo tudi naš projekt in njegove poglavitne akcije.

Projekt LIVEDRAVA, s polnim imenom Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, na društvu izvajamo od septembra leta 2012. Eden od glavnih ciljev tega največjega društvenega projekt doslej je ozaveščanje lokalnega prebivalstva in širše javnosti o pomenu naravne dediščine Drave za trajnostni razvoj regije. Novo publikacijo, ki obsega 29 strani, smo natisnili v nakladi 60.000 izvodov, od katerih smo jih več kot 53.000 razposlali gospodinjstvom vzdolž projektnega območja, ostali izvodi pa bodo ljudem na voljo ob različnih dogodkih.

Publikacija je v tiskani obliki brezplačno na voljo v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani in v začasni projektni pisarni v Ormoških lagunah.

 
Prelistajte e-verzijo nove brošure.