Usposabljanje za kmetijska gospodarstva in delavnica za strokovnjake na Goričkem

V četrtek, 7. aprila 2022 smo v organizaciji E-zavoda in DOPPS na območju Goričkega izvedli usposabljanje za kmetijska gospodarstva in delavnico za strokovnjake s področja kmetijstva in varstva narave.

Na terenu smo si s predstavniki kmetijskih gospodarstev, Univerze v Ljubljani, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana, Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, Občine Ormož in Krajinskega parka Goričko ogledali površine dveh kmetijskih gospodarstev, kjer v okviru projekta EIP VIVEK izvajamo ukrepe za varstvo ciljnih vrst kmetijske krajine.

Hribski škrjanec. Foto: Tjaša Pršin

Pričeli smo z ogledom površin, kjer izvajamo ukrep za ohranjanje gnezdečih parov hribskega škrjanca. Vrste tekom ogleda površin sicer nismo zabeležili, smo pa na vrhovih bližnjih dreves opazovali rumenega strnada, eno izmed značilnih vrst ptic kmetijske krajine. Še preden smo ga zagledali, smo lahko prisluhnili njegovemu značilnemu petju, ki je bilo navdih pri ustvarjanju Beethovnove 5. simfonije.
Nadaljevali smo z obiskom površin z izvedenim ukrepom za poljskega škrjanca – v jesenskem času so bile ob setvi ozimnega žita vzpostavljene tri zaplate neposejanih tal, ki jih ptice v času gnezditve uporabljajo predvsem kot razgledišča in prehranjevališča. Ob prihodu na površine smo kmalu zaslišali značilno petje poljskega škrjanca in ptico kasneje večkrat opazovali med svatovskim letom. V daljavi smo nekajkrat slišali tudi čopastega škrjanca.
Ekskurzijo smo zaključili s predstavitvijo in ogledom enega izmed travnikov, ki je pomembno rastišče kukavičevk (HT 6210 (*)). Predstavnika Krajinskega parka Goričko, ki z omenjenim travnikom tudi upravlja, sta nam predstavila pomen varstva in izzive pri upravljanju s travniki na Goričkem, na samem travniku pa nas je razveselilo nekaj najbolj zgodnje cvetočih primerkov orhideje navadne kukavice.

Dogodek je pomembno prispeval k izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Veseli smo bili pozitivnega odziva udeležencev, ki kaže na to, da smo na pravi poti k uresničitvi cilja – pripravi in izvedbi ukrepov, ki so sprejemljivi in izvedljivi za kmetijska gospodarstva in bodo prispevali k povečanje biotske pestrosti v kmetijski krajini.

Dogodek je bil izveden s ciljem ogleda dobrih praks in načrtovanja prilagoditve kmetijske prakse in tehnologije na posameznih kmetijskih gospodarstvih. Potekal je v okviru projekta EIP VIVEK, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5.

Vabilo na delavnico v okviru projekta EIP VIVEK

Vse strokovnjake s področja kmetijstva in varstva narave v četrtek, 7. aprila 2022, vabimo na delavnico v okviru projekta EIP VIVEK.

Delavnica bo potekala na terenu na območju Goričkega s ciljem ogleda dobrih praks in
načrtovanja prilagoditve kmetijske prakse in tehnologije na posameznih KMG.

Hribski škrjanec. Foto: Alen Ploj

Ura Program
10:00-10:30 Ogled površin KMG Temlin z izvedenim ukrepom za hribskega škrjanca v
Stanjevcih
11:00-12:00 Ogled površin z izvedenim ukrepom za poljskega škrjanca in ukrepom
vzpostavitve prahe na površinah KMG Hujs v okolici Prosenjakovcev in
Berkovcev
12:30-14:00 Ogled travnikov, ki so v upravljanju KP Goričko in so pomembna rastišča
kukavičevk (HT 6210 (*)) v Kančevcih
14:00-15:00 Kosilo

Prevoz bo organiziran iz:

  • Ljubljane ob 7. uri pri živalskem vrtu (možnost brezplačnega parkiranja),
  • izpred KGZ Ptuj (Ormoška cesta 28) ob 8.30,
  • izpred KGZS Zavod Murska Sobota, enota Gornja Radgona (Partizanska 23) ob 9.15,
  • za vse, ki se nam pridružite na Goričkem pa izpred gostilne “Pri Rudiju” (Šalovci 168a)
    v Šalovcih ob 10. uri.

Za dodatne informacije glede usposabljanja pokličite na tel. 02 749 32 12 ali pišite na
valerija@ezavod.si.

VABILO

Vljudno vabljeni!
Valerija Petrinec, vodja projekta

Zasaditev mejice v Naravnem rezervatu Iški morost

Zasaditev mejice v NRIM. Foto: Urša Gajšek

V sredo, 2. marca 2022, smo na južnem delu Naravnega rezervata Iški morost s pomočjo prostovoljcev zasadili 240 metrov dolgo mejico.

Za zasaditev smo uporabili sadike različnih avtohtonih lesnih vrst, kot so šipek, češmin, rdeči dren, črni trn, različne vrste vrb in krhlika.

Mejice v kmetijski krajini povečujejo biotsko pestrost, saj nudijo prehranjevališča, zatočišča in gnezdišča številnim živalskim skupinam (npr.  pticam, opraševalcem, malim sesalcem, netopirjem in dvoživkam). Hkrati so pomembne tudi z vidika prilagajanja podnebnim spremembam, saj upočasnjujejo močne vetrove in preprečujejo vetrno erozijo ter blažijo vpliv dolgotrajnih suš.

Aktivnost je demonstracijski primer dobre prakse za prenos znanja na področju ukrepov za obnovo in ohranjanje mejic in je potekala v okviru projekta EIP VIVEK, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5.

Več o projektu EIP VIVEK

Sajenje mejice v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

V četrtek, 11. 11. 2021, smo v Naravnem rezervatu Ormoške lagune s pomočjo prostovoljcev DOPPS zasadili mejico v skupni dolžini 400 m.

Za zasaditev smo uporabili sadike avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (leska, črni bezeg, navadna krhlika, skorš, češnja, brek, navadni gaber, poljski javor, hrast, trdoleska, črni trn, rumeni dren, navadni glog, kalina, brogovita, dobrovita), ki so bile financirane v projektu zaDravo.

Z vzpostavitvijo mejice želimo izboljšati življenjske razmere za ptice, saj mejice zanje predstavljajo pomembna mesta za prehranjevanje, gnezdenje, petje ter zavetje pred plenilci. Hkrati pa so mejice pomembne tudi za opraševalce, ki v njih najdejo zatočišča, v toplem delu leta pa so cvetoče mejice bogat vir nektarja in peloda.

Stroški dela za vzpostavitev mejice ter zaščitni material za sadike so bili financirani v okviru projekta EIP VIVEK, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5.