Tehnologija za življenje in nadaljnje učinkovito upravljanje naravnih rezervatov

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) upravljamo tri naravne rezervate, kjer ohranjamo edinstvena življenjska okolja, kamor se lahko zatečejo številne živalske in rastlinske vrste. Tako pomembno prispevamo k ohranjanju biotske pestrosti, varovanju naravnih in kulturnih virov, kot tudi blaženju podnebnih sprememb.

Za trajnostno upravljanje NR Iški morost uporabljamo orodja Bosch. Foto: Alen Ploj

Ohranjanje naravnih rezervatov od zaposlenih in prostovoljcev DOPPS zahteva veliko spretnosti, občutka za krajino in njene prebivalce, obenem pa tudi ogromno fizičnega dela s čim manjšimi posegi v naravo.

Delo se večinoma izvaja v okolju brez električnih priključkov, zato akumulatorske naprave predstavljajo velik doprinos in pomemben del vzdrževalne opreme, ki med drugim služi za upravljanje z vegetacijo, vodnim režimom in infrastrukturo, kot tudi za izdelovanje gnezdilnic in krmilnic.

Vsakršno dejanje in aktivnost v smeri trajnostnega delovanja in prizadevanja za zmanjšanje ogljičnega odtisa pozdravljajo tudi Robert Bosch d.o.o. Slovenija.

Prepoznali so izjemno delo ter prizadevanja DOPPS in zato društvo podprli z donacijo električnih orodij in naprav blagovne znamke Bosch v višini 6.526,72 eur.

Ob predaji donacije v Naravnem rezervatu Iški morost je Mirsada Kudrič, generalna direktorica podjetij Robert Bosch d.o.o. Hrvaška in Robert Bosch d.o.o. Slovenija, izpostavila pomembno izobraževalno vlogo naravnih rezervatov, potrebo po promociji naravovarstvene in trajnostne rabe naravnih virov ter dodala, da »naš slogan Tehnologija za življenje pomeni, da proizvajamo tehnologijo, ki prispeva k varnosti in kakovosti življenja. Z mislijo na varovanje okolja je vsa naša tehnologija usmerjena k zelenim in obnovljivim virom energije, kar predstavlja naš pozitivni vpliv in pristop k varovanju okolja in živali. Izjemno veseli smo, da lahko združimo moči za skupno dobro in sprejmemo povabilo za sodelovanje v lokalnih društvih in iniciativah.«

Donacijo je sprejel dr. Damijan Denac, direktor DOPPS. Ob tej priložnosti je poudaril pomembnost takšnega sodelovanja za ohranjanje narave. »Obstoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter naravnih danosti je izjemnega pomena, saj direktno vpliva na kakovost življenja vseh nas. Glavni cilji pri upravljanju rezervatov so varovanje ogroženih vrst ptic, varstvo narave in izobraževanje. Pri ogromni količini dela, ki zajema košnjo, obrezovanje grmovja, vzdrževanje lesa in podobno potrebujemo raznovrstno orodje in presrečni smo bili, ko ste se v Boschu pozitivno odzvali na našo prošnjo in velikodušno pomagali z donacijo, ki je za nas izjemnega pomena za vzdrževanje rezervatov. V ozadju lahko slišimo petje velikega strnada in naj nam ta melodija odzvanja v zavesti tudi v prihodnje, saj ste s svojo donacijo društvu DOPPS omogočili pticam, da tukaj gnezdijo in se uspešno razmnožujejo

Predsednik društva DOPPS Rudolf Tekavčič se je pridružil zahvali in šaljivo dodal, da je Slovenija že zdaj prepredena z orodjem Bosch. Donirano orodje bomo namreč razdelili med vse tri narave rezervate, s katerimi upravljamo – Iški Morost, Škocjanski zatok in Ormoške lagune.

Predaja donacije Bosch v Naravnem rezervatu Iški morost. Foto: Alen Ploj

 

ZIMSKA ŠTEVILKA REVIJE SVET PTIC

Čaplje so ena tistih skupin ptic, pri katerih se izmenjujejo odkrito navdušenje, zmotna prepričanja in neomajno sovraštvo. V poljudnem članku Dejana Bordjana lahko o njih izveste veliko zanimivosti! Po ornitološko rajskih območjih, biserih severne Argentine, nas v tokratni številki popelje Taja Cvetko. Verjetno ste tudi vi skoraj tako kot mi pozabili, da smo 20 let nazaj zakupili prvih nekaj hektarov površin na Ljubljanskem barju, da bi vzpostavili življenjske prostore za ogrožene travniške vrste ptic?! Kar 20 let upravljanja Iškega morosta je za nami! Veste, da so mejice ne le za ptice? Katere živali jih še nujno potrebujejo, nam izdaja Aleksandra Lešnik. Med pticami predstavljamo črnočelega srakoperja in na kakšen način si DOPPS prizadeva, da bi ga ohranil.

Odličen dolgoletni, reviji zvesti fotograf, Tone Trebar, nam jemlje dih s svojimi čudovitimi fotografijami. Spoznali pa boste tudi velikana naravoslovne literature 19. stoletja, Frana Erjavca, in njegove nenadomestljive Domače in tuje živali v podobah.

Strani revije se šibijo tudi pod množico društvenih novic – Evropski dan opazovanja ptic, Ptičarijada 2018, fotonatečaj Ptice in naš vrtec, rezultati akcije Ptice okoli nas 2018, 8. Pomurski vikend, kako kaže pticam na območjih Natura 2000, o mladih v Ugandi …

Prijetno branje!
Lep začetek novega leta želim in se veselim nadaljnjega sodelovanja.

Petra Vrh Vrezec, urednica revije Svet ptic

  Kazalo

  • 4: Ptice naših krajev
  • 6: Čaplje Slovenije
  • 12: Biseri severne Argentine
  • 16: Kar 20 let upravljanja Iškega morosta
  • 18: Mejice ne le za ptice
  • 21: Obarvanost samice lesne sove vpliva na število mladičev
  • 22: Črnočeli srakoper
  • 24: Melanizem
  • 26: Fran Erjavec
  • 28: Program DOPPS
  • 32: Tris bleščečih in sijočih
  • 34: Zimska opazovanja v naravi
  • 35: Opazovali več kot 5 milijonov ptic
  • 38: Ptice in naš vrtec
  • 40: Ptice okoli nas
  • 42: 8. Pomurski ornitološki vikend
  • 44: Tihotapljenje ptic
  • 46: Mladi raziskovali Ugando
  • 48: Kako kaže pticam na območjih Natura 2000
  • 50: Ptičarijada 2018
  • 54: Novice

  PDF revije Svet ptic, leto 2018, letnik 24, številka 04.
  Elektronske različice revije bo dostopna tudi v Arhivu revij Svet ptic.