DOPPS poziva Lovsko zvezo Slovenije in kmetijsko ministrstvo, da umakneta predlog uvrstitve 8 zavarovanih vrst ptic med lovno divjad

Na današnji tiskovni konferenci je DOPPS razkril pobudo Lovske zveze Slovenije (LZS), ki predlaga uvrstitev 8 zavarovanih vrst ptic med lovno divjad. Na kmetijskem ministrstvu (MKO) so že začeli s postopki spremembe lovskih predpisov. Ker je predlog naravovarstveno in etično nesprejemljiv, DOPPS poziva LZS da predlog umakne, MKO pa da ustavi postopke za širitev seznama lovnih vrst.

V začetku februarja so s kmetijskega ministrstva DOPPS seznanili o pobudi LZS, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in Erico d.o.o. o širitvi lovnih vrst ptic. Ministrstvo je pozvalo DOPPS, da svoje morebitne pripombe ministrstvu posreduje do 22.2. Na DOPPSu so pripravili obsežne pripombe in jih posredovali na MKO v petek.

LZS predlaga, da se med lovno divjad uvrsti naslednjih 6 zavarovanih vrst ptic: kozico, sloko, kreheljca, ruševca, lisko, in grivarja. ZGS predlagajo, da se med lovno divjad uvrsti sloko, grivarja in t.i. naravno jerebico. Erico d.o.o. pa predlaga, da se med lovno divjad uvrsti grivarja, sloko, kozico, kreheljca in kormorana. Če združimo predloge vseh organizacij gre za uvrstitev skupaj 8 novih vrst ptic oz. njihovih populacij med lovno divjad: (1) kozica, (2) jerebica – divje živeča populacija, (3) sloka, (4) kreheljc, (5) ruševec, (6) liska, (7) kormoran in (8) grivar. Organizacije predlagajo tudi podaljšanje lovnih dob za več vrst divjadi.

Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS, je ob tej priložnosti poudaril: »Sedanji predpisi o lovu ptic iz leta 1993 odražajo naravovarstveno naravnanost naše družbe. Ohranjena narava je naša največja mednarodna prepoznavnost in razvojna priložnost. Ozki interesi manjšine lahko to našo prepoznavnost ogrozijo. Slovenija ne sme izgubiti 20 letne prednosti, ki si jo je ustvarila na tem področju.«

V DOPPSu predlogu ostro nasprotujemo, saj za lov na te vrste ni nobenega ekološkega razloga. Gre za vrste, ki ne delajo škode in pri katerih umetno uravnavanje populacije ni potrebno. Pri lovu na te vrste bi šlo zgolj za ubijanje za šport in zabavo. Poleg tega, pa 4 med njimi sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji: kreheljc in sloka sta močno ogroženi vrsti, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki Slovenije.

DOPPS je danes z dopisi pozval:

  1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da v Sloveniji odpravi vsako pobijanje ptic zgolj iz užitka ali športa
  2. Lovsko zvezo Slovenije naj dosledno sledi svojemu poslanstvu, za katerega so se opredelili, in se popolnoma odpove lovu ptic
  3. LZS, Zavodu za gozdove Slovenije in Erico d.o.o., da v celoti umaknejo predlog za širitev seznama lovnih vrst ptic in podaljševanja lovnih dob.

 

Dodatna gradiva:
Letak “Ne ubijaj ptic za šport in zabavo!”
Kozica – Poziv
Kreheljc – Poziv
Sloka – Poziv