Mladi ornitologi so raziskovali Cerkniško jezero

Konec junija se zaključi šolsko leto in pričnejo se poletne šolske počitnice. Mladi ornitologi se teh še posebej veselijo, saj se vsako leto pričnejo z Mladinskim ornitoloških raziskovalnim taborom, ki ga na društvu organiziramo že vse od leta 1994. Letos smo v sklopu projekta LIFE Stržen raziskovali Cerkniško jezero in njegovo okolico. 27. junija se je tako v kraju Zelše utaborilo 24 mladih ornitologov in 7 mentorjev. Pred nami je bil dober teden dni terenskega raziskovanja, druženja in zabave.

Letošnji tabor, že 32. povrsti, se organizacijsko ni kaj prida razlikoval od preteklih; vstajali smo zelo zgodaj in si še zelo zaspani pripravili zajtrk, pri tem pa pazili, da smo z žlico zadeli v usta. Po dopoldanskem terenu smo se vrnili v Zelše na kosilo, kamor nam ga je prijazni gospod Gruden dostavil iz gostilnice Glaž’k. Po kosilu smo se do večera večinoma poskrili v senco, saj je zunaj pripekalo krepko čez 30 stopinj celzija. Po večerji smo se ponovno opravili na teren in se nato pozno ponoči do jutra ponovno zavili v svoje spalne vreče.

Na taboru je delovalo 6 skupin, ki so jih vodili izkušeni mentorji. Vsaka skupina se je posvetila raziskovanju določene tematike, vendar so se tekom tabora lahko vsi udeleženci preizkusili v prav vseh. Tako so mladi vadili terensko delo in zbiranje podatkov, hkrati pa tudi njihovo beleženje, obdelavo in izmenjavo informacij med vrstniki. Dogajanje na taboru smo ob skupinskem delu popestrili še s skupnimi aktivnostmi; s kanuji smo preveslali del reke Unice, se kopali v Cerkniškem jezeru, se spoznali z mreženjem netopirjev in obročkanjem koscev ter se vsak dan merili v prepoznavanju ptic oziroma v »skrivnostni fotografiji«.


Skupina Rjavi Srakoper. Foto: Lan Bordjan

Kaj smo na taboru Bobnarica 2021 raziskovali in kaj smo ugotovili?

Rjavi srakoper

Mentor: Dejan Bordjan

Udeleženci: Jon, Jakob, Tine in Bine

Dopoldneve smo namenili popisom rjavega srakoperja. Vse skupine skupaj smo na osmih ploskvah zabeležile 97 parov. Štiri ploskve smo popisali že v preteklih letih in v splošnem je bilo največ srakoperjev leta 2007, letos pa vseeno več kot leta 2018. Dobro polovico srakoperjev smo našli na grmih ter drevesih in veliko večino so obkrožale travinje. Srakoperji so bili najpogosteje opazovani na prežah visokih do 4m in širokih do le nekaj decimetrov.

Skupina Škrlatec. Foto: Janez Leskošek

Škrlatec

Mentor: Janez Leskošek

Udeleženci: Enej, Lars, Samo, Lovro

V skupini za škrlatca smo raziskovali to skrivnostno in redko vrsto iz družine ščinkavcev. Je gnezdilka vlažnih zaraščajočih se travnikov, ki v Sloveniji redno gnezdi le na območju Cerkniškega polja. V sodelovanju z drugimi skupinami na taboru smo popisali šest ploskev. Zabeležili smo 18 osebkov škrlatcev, med njimi tudi škrlatnordeče obarvane samce, ki smo si jih dobro ogledali. Za vsak osebek smo v obrazec zapisali spol, starost, višino mesta, kjer je sedel, in sestavo habitata ter ga vrisali na zemljevid.

Gozdne ptice

Skupina Gozdne ptice. Foto: Mitja Denac

Mentor: Mitja Denac

Udeleženci: Izidor, Karlo, Urh in Lan

V skupini za gozdne ptice smo štirje zagreti mladi ornitologi in ne kaj dosti starejši mentor zbirali podatke s transektnih popisov gozdnih ptic. Ti so bili izvedeni na enak način, kot pomladanski popisi gozdnih ptic in popisi SIPKK – na 2 km dolgem transektu ter z beleženjem ptic v notranjem (<50 m) in zunanjem (>50 m) pasu. Skupine so se odpravile v gozdove različnih združb in na različnih nadmorskih višinah, mi pa smo njihove rezultate vnesli v Excel, jih enostavno obdelali in primerjali z nekaterimi rezultati pomladanskih popisov. Udeležencem se je v spomin še posebej vtisnil pragozd Strmec z ogromnimi »sušicami« ter tamkajšnja družinica belohrbtih detlov, ki je pričala o prvi potrjeni gnezditvi v tem pragozdnem ostanku.

Skupina Biodiverziteta. Foto: Lan Bordjan

Biodiverziteta

Mentorica: Neža Kocjan

Udeleženke: Ivana, Sara, Sanja in Mina

V skupini za biodiverziteto smo med seboj primerjale različne habitatne tipe glede na število vrst ptic, ki smo jih v posameznem izmed njih zabeležili tekom tabora. Naše terensko delo je potekalo tako kot pri ostalih skupinah, po en dan smo namenile popisu škrlatca, rjavega srakoperja, gozdnih ter vodnih vrst. Odpravile smo se tudi na nočna terena v okolici Cerkniškega jezera ter na Javornikih. Za interpretacijo smo uporabile podatke, ki smo jih vse skupine zbrale tekom tabora. Največ vrst (49) smo tekom tabora opazili v mozaični kulturni krajini, sledile so vodne površine s 36 vrstami, najmanj vrst pa je bilo opaženih v gozdu (31).

Skupina Vodne ptice. Foto: Tilen Basle

Vodne ptice

Mentor: Rok Lobnik

Udeleženci/ke: Iva, Lana, Jakob in Matic

Naša skupina je vodila popise vodnih ptic na Cerkniškem jezeru in ostalih bližnjih vodnih telesih. Na Cerkniškem jezeru smo tako skupaj zabeležili 36 vrst vodnih ptic, kar je nekoliko manj kot na taboru leta 2018 (41 vodnih ptic). Med opaženimi vrstami velja omeniti orla belorepca, črno štorkljo in pritlikavo tukalico. Veliko časa smo v skupini namenili tudi iskanju netopirjev in redkih vrst orhidej.

Ptice kulturne krajine

Skupina Ptice kulturne krajine. Foto: Dejan Bordjan

Mentor: Matija Mlakar Medved

Udeleženci/ke: Lara, Drejc, Ema in Filip

Ptice kulturne krajine smo skupine popisovale na različnih travnikih v okolici Cerkniškega jezera. Skupaj smo opravili 5 transektnih popisov, na katerih smo zabeležili 49 vrst ptic, od katerih je bilo 20 takšnih, ki tam tudi gnezdijo. Teh smo našteli kar 422 parov! Tekom tabora smo raziskovali tudi skrite kotičke v bližini Cerkniškega jezera, od katerih se nam je posebej lušten zdel slap Kotel, kjer se namakanju nog v mrzlo vodo nismo morali upreti.

 


Na taboru je vsaka skupina opazila tudi kakšno zanimivo in redko vrsto ptice, ni pa manjkalo tudi opazovanj drugih redkih živali ali rastlin. Največ zanimanja so požela opazovanja pritlikave tukalice, belohrbtega in triprstega detla, kratkoprstega škrjanca, kačarja, kozače, črnočelega srakoperja, rožnatih škorcev in beloglavih jastrebov. Skupaj smo opazili kar 139 vrst ptic! Kar nekaj skupinam je uspelo srečati tudi medveda, jazbeca, divjega prašiča ali lisico.

Skupinska. Foto: Janez Leskošek

»Letošnji tabor se je zaključil v nedeljo, 4. julija, ko so mladi ornitologi svoje ugotovitve v Zelšah predstavili staršem in sorodnikom. Tabor se je zaključil brez zapletov in po odzivih sodeč smo se imeli zelo lepo. Zahvala za to gre predvsem odgovornim, zabavnim in znanja polnim mentorjem, brez katerih si tabora sploh ne bi upal organizirati.

Pri organizaciji so mi zelo pomagali kolegi iz Notranjskega regijskega parka, za prehrano pa je nadstandardno poskrbela gostilnica Glaž’k. Zahvala gre tudi članom Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev, ki so nam približali netopirje in vsem kolegom iz društvene pisarne, ki so mi tako ali drugače pomagali pri izvedbi tabora. Se vidimo junija 2022!«

Tilen Basle, vodja tabora.

     

 

Štrk 2016

Z današnjim dnem se v Polani prične Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki bo tokrat že 27. zapovrstjo. DOPPS organizira vsakoletne tabore za mlade raziskovalce že od leta 1994 naprej, ko nas je s prvimi mladimi raziskovalci gostilo mesto Ptuj. Letos organiziramo tabor v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, ki nam je prijazno ponudila pomoč.

Udeleženci in mentorji MORT 2015 foto: Tilen Basle

Udeleženci MORT “Štrk 2015” v Polani.

Tabor bo potekal od ponedeljka, 27. junija pa do petka, 1. julija 2016. Udeležilo se ga bo 28 mladih ornitologov iz vseh koncev države, vodilo pa jih bo 6 izkušenih ornitologov. Mladi bodo spoznavali, kako lahko z rednim spremljanjem številčnosti ptic, kot tudi s konkretnimi naravovarstvenimi akcijami pripomoremo k ohranjanju kulturne krajine, podrobneje pa bodo spoznali tudi rečni življenjski prostor ob reki Muri in Dravi. Raziskovalno delo na taboru bo potekalo v skupinah, ob koncu tabora pa bodo mladi ornitologi analizirali dobljene podatke ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer bodo prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

Na letošnjem taboru bo delovalo 6 skupin:

 • Kdo prebiva na podstrešjih?
 • Ptice Ledavskega jezera
 • Ptice kmetijske krajine
 • Rjavi srakoper
 • Vodne ptice Pomurja
 • Črna in bela štorklja

Ob delu po skupinah bo seveda poskrbljeno za obilo prostega časa in športne aktivnosti, ogledali si bomo kratek dokumentarec in se odpravili na enodneven izlet v Naravni rezervat Ormoške lagune v nastajanju. Dogajanje na taboru lahko redno spremljate preko naše Facebook strani, kjer bomo objavljali aktualne dogodivščine.

Pridružite se nam na zaključni predstavitvi dela na Mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Štrk 2016, ki bo v petek, 1. julija 2016, ob 16. uri v Lovenjakovem dvoru, Polana 40, 9000 Murska Sobota. Vljudno vabljeni!

Vabilo na zaključno prireditev MORT “Štrk 2016”

Želiš postati mlad raziskovalec?

Udeleženci in mentorji Mladinskega ornitološkega raziskovanega tabora “Štrk 2015”.
foto: Tilen Basle

Letos bomo v začetku poletnih počitnic skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije organizirali mladinski ornitološki tabor. Na tabor ste vabljeni mladi med 10. in 18. letom, ki si želite poglobiti znanje na področju ornitologije in naravovarstva, se izpopolniti v prepoznavanju ptic na terenu ter se ob tem družiti in izmenjevati izkušnje z vrstniki ter mentorji.

Tabor bo potekal v Pomurju, od ponedeljka 27. junija do petka 1. julija 2016. Ponovno bomo nastanjeni v Hotelu Štrk 4* v Polani, kjer bodo za nas zelo lepo poskrbeli. Več informacij o nastanitvi najdete TUKAJ.

Na taboru bo delovalo 6 skupin, ki jih bodo vodili izkušeni mentorji – ornitologi. V skupini boste največ 4 udeleženci. Vsaka skupina se bo lotila raziskovanja določene teme. Poleg bolj specializiranih bodo delovale tudi skupine za začetnike.

Kako se prijaviš?

Prijave na tabor tokrat zbirajo na ZOTKS s spletno prijavnico, katero najdete TUKAJ.

Hkrati vas prosim, da po opravljeni prijavi slednjo zaradi lažje evidence potrdite tudi na e-naslov tilen.basle@dopps.si. Res si ne želimo, da bi na koga pozabili.

Kotizacija za tabor znaša 140€, vsi člani DOPPS pa imate pri tem 50% POPUST, torej znaša kotizacija za tabor 70€. Slednji znesek zberete tudi v postopku spletne prijave. Svetujemo vam, da s prijavo pohitite, saj je število mest omejeno, povpraševanje pa kar veliko.

Več natančnejših informacij boste udeleženci prejeli dobrih 10 dni pred pričetkom tabora. Mi že nestrpno pričakujemo pričetek tabora in se veselimo srečanja s teboj.

Zaključil se je Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Štrk 2015«

V petek, 3. julija 2015 se je v Polani zaključil Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015, katerega se je udeležilo 25 otrok iz vseh koncev države. V petih dneh so otroci pod vodstvom mentorjev raziskovali Pomurje in Slovenske Gorice, rezultate svojih odkritji pa so v petek javnosti predstavili v Lovenjakovem dvoru v Polani, kjer so bili tudi nastanjeni.

Letošnji Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015 je društvo organiziralo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Odvil se je med 29. junijem in 3. julijem 2015 v Pomurju, naša bazna točka pa je bil Lovenjakov dvor v Polani. 25 mladih iz cele Slovenije je tako 5 dni spoznavalo naravo Goričkega, Murske ravni, reke Mure in Slovenskih goric.

6 delovnih skupin, 6 raziskovalnih tematik

Na taboru je delovalo 6 delovnih skupin pod vodstvom izkušenih mentorjev, vsaka izmed njih pa se je posvetila raziskovanju posebne tematike. Tako smo tekom tabora raziskovali vodne ptice na Ledavskem jezeru, sove v Pomurju s poudarkom na velikem skoviku in pegasti sovi, rjavega srakoperja, smrdokavro, črno ter belo štorkljo. Skupaj smo opazili kar nekaj zanimivih vrst, izmed katerih velja izpostavit sledeče:

2015_7_9_tabor2_tilenbasle

Udeleženci in mentorji MORT 2015.
foto: Tilen Basle

– smrdokavra
– čebelar
– zlatovranka
– črna štorklja
– ribji orel
– črna čigra
– mali galeb
– pegasta sova
– veliki skovik
– kosec
– hribski škrjanec

Nove generacije za naravovarstveno prihodnost

Mladi so na zaključni prireditvi predstavili odkritja in doživetja s tabora in tako obiskovalcem podali nova znanja, katera so sami pridobili med raziskovalnim delom. Naučili so se prepoznavanja ptic, terenskega in raziskovalnega dela, osnov pisanja znanstvenih del in priprave na javno predstavitev. Seveda pa so se ob vsem zelo zabavali, letos celo v notranjem bazenu, kateri je bil na voljo v Lovenjakovem dvoru. Seveda pa je med zabavnimi dejavnostmi kot že mnogo let zapored prevladoval nogomet, katerega znanje so pokazale tudi punce.

Na zaključni prireditvi je zbrane ob mladih nagovoril tudi dr. Damijan Denac, direktor DOPPS, ki je poudaril pomen izobraževanja mladih generacij za prihodnji zelen preboj v Sloveniji, kot tudi dr. Mitja Slavinec, predstavnik ZOTKS. Slednji je poudaril pomen takšnih raziskovalnih in izobraževalnih taborov za mlade generacije, ki znanje podajajo na načine zunaj okvirjev formalnega izobraževanja in priložnosti za krepitev le teh v prihodnje.

Pričel se je Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015

Z današnjim dnem se je v Polani začel Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Štrk 2015, ki bo združil 26 otrok iz vse Slovenije. Trajal bo do petka, 3. julija, mladi ornitologi pa bodo do takrat spoznavali ptice kulturne krajine in rečne loke ob reki Muri.

2014_11_11_ptice_bela_storklja_foto_dejan_bordjan

Na taboru bomo raziskovali tudi belo štorkljo, katera je v Sloveniji najštevilčnejša prav v Pomurju.
foto: Dejan Bordjan

Letošnji tabor je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije organiziralo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Potekal bo med 29. junijem in 3. julijem v Polani. 26 udeležencev bo na taboru spoznavalo, kako lahko z rednim spremljanjem številčnosti ptic, kot tudi s konkretnimi naravovarstvenimi akcijami pripomoremo k ohranjanju kulturne krajine, podrobneje pa bodo spoznali tudi rečni življenjski prostor ob reki Muri. Raziskovalno delo na taboru bo potekalo v skupinah, ki jih bodo vodili izkušeni ornitologi. Ob koncu tabora bodo mladi ornitologi analizirali dobljene podatke ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer bodo prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

Na taboru bo največ pozornosti namenjene pticam kulturne krajine, kot tudi pticam rečne loke ob reki Muri. Udeleženci bodo tako z mentorji raziskovali vodne ptice na različnih vodnih površinah, smrdokavro, rjavega srakoperja, velikega skovika, pegasto sovo ter belo in črno štorkljo. Vse skupaj bo začinjeno z veliko mero zabave in otroške radosti, poskrbljeno pa bo tudi za športne aktivnosti in oddih v naravi.

Pridružite se nam na zaključni predstavitvi dela na Mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Štrk 2015, ki bo v petek, 3. julija 2015, ob 16. uri v Lovenjakovem dvoru, Polana 40, 9000 Murska Sobota. Vljudno vabljeni!

Vabilo na zaključno predstavitev dela na taboru (pdf)

Letos bomo z mladimi raziskovali Pomurje

Kot že mnogo let zapored, se bo tudi to leto odvil mladinski ornitološki raziskovalni tabor. Letos bo potekal med 29. junijem in 3. julijem 2015, otroci pa bodo skupaj z mentorji raziskovali Pomurje. Mi se že nadvse veselimo tabora, prideš tudi ti?

Udeleženci MOT Goričko 2014, foto: Tomaž Mihelič

Udeleženci MOT Goričko 2014
foto: Tomaž Mihelič

Letošnji tabor na Društvu za opazovanje ptic Slovenije organiziramo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Nastanjeni bomo v Hotelu Štrk v Polani, kjer bodo za nas lepo poskrbeli. Mentorji bodo skupaj z otroci raziskovali Pomurje, poudarek pa bo na reki Muri ter pticah kulturne krajine (smrdokavra, veliki skovik, bela štorklja, rjavi srakoper). Tabor bo potekal od ponedeljka, 29. junija pa vse do petka, 3. julija 2015. Zaključil se bo s predstavitvijo dela na taboru, kamor ste vabljeni vsi starši in sorodniki udeležencev ter vsi, ki vas zanima delo naših mlajših generacij.

Če se želiš udeležiti tabora, najdeš več informacij na tej povezavi, kjer najdeš tudi spletni obrazec za prijavo na tabor. Čas za prijavo je do 15. junija oziroma do zapolnitve mest. Pohiti, zanimanje je letos ogromno!

POMEMBNO: Kotizacija za udeležbo na tabor znaša 140€, vendar imate vsi člani DOPPS pri tem 50% popust, torej znaša kotizacija v tem primeru 70€.

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo tabora, ki vam bo z veseljem odgovoril na morebitna vprašanja.

Tilen Basle
tilen.basle@dopps.si
051 636 224

Mladi spoznavali naravno bogastvo reke Drave

Na letošnjem Zimskem mladinskem ornitološkem raziskovalnem taboru Drava 2015, ki je potekal od 14. do 18. fabruarja 2015 na Osnovni šoli Breg, Ptuj, je 15 udeležencev spoznavalo naravno bogastvo reke Drave in širše okolice, ki jo je skozi zgodovino izoblikovala naša največja reka. Tabor je organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta »LIVEDRAVA« (LIFE11 NAT/SI/882, izpeljanim s prispevkom LIFE, finančnim instrumentom Evropske unije), ki je namenjen obnovi rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji.

2015_02_20_teren_Breg_TilenBasle

Udeleženci med opazovanjem vodnih ptic na Ptujskem jezeru.
foto: Tilen Basle

Na Zimski mladinski ornitološki raziskovalni tabor se je letos prijavilo 15 udeležencev iz vse Slovenije. Delo je potekalo v petih skupinah, ki so jih vodili mentorji, izkušeni ornitologi. Mladi so se na taboru učili prepoznavanja ptic in načinov njihovega raziskovanja, se seznanili z naravovarstveno tematiko ter izmenjavali ideje in izkušnje z vrstniki, ki jim je skupno zanimanje za ptice in naravo.

Ptice so raziskovali od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur. Vsaka skupina se je posvetila raziskovanju določene teme, poudarek pa je bil na zimskih gostih, pticah, ki se na reko Dravo in priselijo le pozimi. Udeleženci so ob koncu tabora obdelali pridobljene podatke, pripravili poročila, plakate in predstavitve ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

2015_02_20_skupinska_taborBreg_DominikBombek

Udeleženci in mentorji tabora, ki je tokrat potekal v sklopu projekta LIVEDRAVA.
foto: Dominik Bombek

Mladi so bili nad opazovanji in novimi znanji, ki so jih pridobili na taboru navdušeni. Vanesa Bezlaj iz Medvod o tem, zakaj se je začela ukvarjati ravno s pticami: »Preprosto so mi všeč, morda zato ker letijo in so zaradi tega tako svobodne. Prav tako mnoge izmed njih prav lepo pojejo.«

»Ornitoloških taborov se rad udeležujem, ker na njih vidimo zanimive vrste ptic, ki jih na izletu z družino ali okoli doma ne vidim.« je povedal Rok Lobnik iz Maribora in dodal: »S pticami in naravo poskušam navdušiti tudi sošolce, vendar se jim včasih zdim malce tečen.«

»Z ornitološkimi tabori želimo mlade navdušit nad opazovanjem ptic, predvsem pa v njih vzbuditi skrb in čut za naravo. Danes mladi vse preveč časa preživijo za računalniškimi ekrani, zaradi česar zgubljajo stik z naravo. Preko zabavnega, poučnega, hkrati pa raziskovalnega dela jim tako približamo naravo ter predstavimo ekološke zakonitosti. Potrebno je razumeti, da se danes izdelki na policah trgovin ne znajdejo kar tako, vse pride iz zemlje.« je povedal Tilen Basle, vodja tokratnega tabora.

Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela reke Drave v Sloveniji« ali na kratko LIVEDRAVA je zaživel leta 2012 in bo trajal vse do konca leta 2017. Na območju reke Drave izvajamo ukrepe za izboljšanje habitatov gnezdečih in selečih se vrst ptic ter drugih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Nekdanje bazene Tovarne sladkorja Ormož preurejamo v naravni rezervat, kjer bomo ponovno vzpostavili selitvene poti za seleče se ptice, hkrati pa bo rezervat imel pomembno raziskovalno in izobraževalno vlogo.

Sporočilo za javnost: Mladi spoznavali naravno bogastvo reke Drave (pdf)

Zaključil se je Mladinski ornitološki tabor Goričko 2014

Udeleženci MOT Goričko 2014, foto: Tomaž Mihelič

Udeleženci MOT Goričko 2014, foto: Tomaž Mihelič

V Krajinskem parku Goričko je med 26.6. in 2.7.2014 potekal Mladinski ornitološki tabor (MOT) Goričko 2014. Udeležilo se ga je 24 otrok iz vse Slovenije, starih 10-15 let, ter 9 mentorjev in somentorjev.

Na taboru je delovalo šest skupin, ki so raziskovale ptice Goričkega:

 1. Skupina za zlatovranko je spremljala gnezditev te karizmatične vrste, ki je v Sloveniji zadnjih 9 let veljala za izumrlo gnezdilko, letos pa je ponovno gnezdila na Goričkem. Popisovali so njen prehranjevalni habitat, izbor prež in prehrano. Zlatovranke so lovile na travnikih, redkeje njivah, mladičem pa so nosile bramorje, poljske murne in velike kobilice.
 2. Skupina za smrdokavro je na gnezdo upkaša, kot to vrsto poznajo na Goričkem, namestila kamero in beležila plen, ki so ga starši prinašali mladičem, hkrati pa tudi beležila njihova prehranjevališča. Hrano mladičev so sestavljale različne ličinke in bramorji.
 3. Skupina za hribskega škrjanca je podrobno pregledala SV del Goričkega med Markovci in Dolenci ter skušala odkriti čim več teh značilnih pevk mozaične kmetijske krajine. V polmeru 100 m od najdenih škrjancev so popisali njegov habitat. Žal je videti, da je številčnost hribskega škrjanca na Goričkem v zadnjih 15 letih zelo upadla.
 4. Skupina za rjavega srakoperja je raziskovala prehranjevalni habitat in izbor prež te na Goričkem še dokaj pogoste vrste. Rjavega srakoperja so popisovali na ploskvah severno od Ledavskega jezera ter na SV Goričkega, podatke o izboru prež in prehranjevalnega habitata pa so pridobili tudi od drugih skupin.
 5. Skupina za pregled gnezdilnic je preverila zasedenost gnezdilnic, postavljenih v letih 2011-2014 za smrdokavro in velikega skovika. Na dve odkriti gnezdi velikega skovika so namestili kameri in tako ugotavljali, kakšen plen nosijo starši mladičem. Tega so predstavljali predvsem bramorji in različne velike kobilice.
 6. Skupina za pregled naravnih dupel je popisovala dupla v visokodebelnih sadovnjakih na izbranih ploskvah. Od več kot 1000 pregledanih dreves je bilo le 80 takšnih, ki so imela dupla, od tega pa so bila zaradi poznega datuma le tri aktivna. V njih so bila gnezda smrdokavre, velikega skovika in vijeglavke. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da ponekod domačini dupla zapirajo s cementom, ilovico ali celo pur-peno.

Upoštevajoč dejstvo, da se kar tri ogrožene gnezdilke Goričkega prehranjujejo z bramorji (smrdokavra, zlatovranka in veliki skovik), se nam zdi pomembno, da domačine Goričkega pozovemo, naj na svojih kmetijskih površinah ne uporabljajo strupa proti bramorjem, saj je ta izredno nevaren tudi za ptice!

Na zaključni predstavitvi v sredo, 2. julija 2014, so otroci na OŠ Grad, kjer so v času tabora tudi bivali, približno 30 gostom predstavili rezultate svojega dela, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na področju ptic in naravovarstva. Tabor je bil organiziran v okviru projekta Upkač (OP-SI-HU 2007-2013), sofinanciranega s strani Evropske unije, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Mestne občine Ljubljana.

 

Več informacij o taborih DOPPS in podrobno poročilo o delu raziskovalnih skupin v zavihku "24. Tabor".

Sporočilo za javnost (pdf)

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor na Goričkem

Vabimo vas, da se nam pridružite na zaključni predstavitvi dela na taboru, ki bo v sredo, 2. julija 2014, ob 16. uri v prostorih Osnovne šole Grad, Grad 172 e, 9264 Grad.

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki ga organizira Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), bo letos potekal na Osnovni šoli Grad na Goričkem.

Letos je tabor vključen v projekt »UPKAČ« (OP SI-HU 2007-2013). Na taboru bo sodelovalo štiriindvajset udeležencev iz vse Slovenije. Delo bo potekalo v šestih skupinah, ki jih bodo vodili mentorji, izkušeni ornitologi. Vsaka skupina se bo posvetila svoji raziskovalni tematiki na območju Goričkega. Proučevali bomo smrdokavro, velikega skovika, hribskega škrjanca, rjavega srakoperja, pregledovali bomo gnezdilnice in naravna dupla v visokodebelnih sadovnjakih. Ob koncu tabora bodo mladi ornitologi analizirali dobljene podatke ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer bodo prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

Veselimo se srečanja z vami!

 
Vabilo (pdf)