Izid knjige Atlas ptic Slovenije preložen

Atlas ptic Slovenije je težko pričakovana knjiga, kjer bo zbrano celovito znanje o vseh slovenskih pticah gnezdilkah na enem mestu. Žal vas moramo obvestiti, da smo izid knjige, predviden za poletje 2018, zaradi višje sile preložili.

Atlas je delo 42 avtorjev in več sto popisovalcev, ki so prispevali podatke. Seveda ne gre brez uredniške ekipe, ki je bila gonilna sila celotnega projekta. Od samega začetka je pomembno strokovno in uredniško vlogo opravljal Tomaž Mihelič, ki je to ohranil vse do danes, ko je izid knjige tik pred vrati!

Tomaža so v sredini aprila nepričakovano doletele hujše zdravstvene težave, po katerih sedaj uspešno okreva in je na dlje časa trajajoči bolniški. Zato smo primorani izid knjige prestaviti.

Izid knjige pričakujemo jeseni 2018.

Prosimo vas za razumevanje nastale situacije.

Tomažu želimo čim prejšnje okrevanje in vrnitev v naše vrste.

Naročite Atlas ptic Slovenije 
Prednaročniška cena za člane DOPPS znaša samo 39,00€.

Pomagajte nam zbrati fotografije za Atlas ptic Slovenije

Novi ornitološki atlas gnezdilk SlovenijeVse zainteresirane fotografe vabimo k sodelovanju in soustvarjanju nove knjige Atlas ptic Slovenije, ki jo pripravljamo na društvu. Svoje fotografije slovenskih vrst ptic gnezdilk nam prosimo v izbor pošljite do 22. avgusta.

Opis iskanih fotografij

V knjigi bo ob opisu vsake vrste ptic objavljena tudi njena fotografija. Namen fotografije je, da bralcem čim bolje predstavi določeno vrsto ter jih nad njo navduši. Iščemo torej fotografije, na katerih je ptica lahko v prvem oziroma osnovnem kadru, v jati ali v letu, njen portret, fotografije para skupaj in podobno. Prednost pri izboru bodo imele fotografije ptic, ki so bile posnete na območju Slovenije.

Seznam vrst ptic (pdf, xlsx)

Za objavo potrebujemo fotografije, ki so po daljši stranici velike vsaj 2500 slikovnih pik (pixel), večji formati pa bodo omogočali boljše kadriranje. Format fotografije v knjigi bo praviloma ležeč, zato je zaželjeno, da izbirate motive, ki omogočajo takšne izreze. Zaželeno je, da poslane fotografije niso obdelane in da ptica na fotografiji ne sega “od roba do roba”.

Način oddaje

Avtorje prosimo, da nam fotografije pošljejo najkasneje do 22. avgusta. Fotografije pošljite v polni resoluciji po elektronski pošti na naslov sumrada.tanja@gmail.com. V kolikor boste poslali večje število datotek uporabite WeTransfer ali katerega od sorodnih spletnih programov. Prosimo vas, da v imenu poslanih datotek zapišete ime avtorja in ime vrste (npr. divjipetelin_01_TomazMihelic). Z oddajo fotografij avtor dovoljuje brezplačno objavo teh fotografij v novi knjigi Atlas ptic Slovenije.

Končni izbor fotografij bo opravila komisija, ki jo bo imenoval uredniški odbor. Ime vsakega od avtorjev, ki so prispevali fotografije, bo v knjigi navedeno neposredno ob objavljeni fotografiji.

 

Ornitološki atlas v zadnji fazi priprave

NOAGS

Novo ornitološki atlas gnezdilk Slovenije je temeljno ornitološko strokovno delo, ki združuje vse slovenske strokovnjake in poznavalce ptic. To zimo se bo delo na tem dolgoletnem projektu društva s pisanjem besedil za knjigo prevesilo v zaključno fazo.

V četrtek, 20. 11. 2014, je v prostorih DOPPS v Ljubljani potekala delavnica za sodelavce Novega ornitološkega atlasa gnezdilk Slovenije (NOAGS). Namen srečanja je bil predstaviti predvideni potek pisanja knjige, ki je po zaključku popisov ter vnosa in obdelave podatkov zadnji korak tega dolgoletnega društvenega projekta. Delavnice se je udeležila dobra polovica od 47 ornitologov, ki bodo s pisanjem besedil o posameznih vrstah prostovoljno združili in posredovali znanje, ki ga imamo o slovenskih pticah gnezdilkah.

Popisi za izdelavo NOAGS so celo desetletje zaznamovali delo društva. S projektom želimo prikazati razširjenost in pridobiti oceno številčnosti za vse gnezdilke v Sloveniji. Te podatke zbiramo za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, pomembni pa so tudi kot naravovarstveno orodje.

Po popisih je bil prvi korak ureditev podatkovne zbirke

Po koncu popisov, ki so potekali v odbobju 2002–2012 in med katerimi smo podatke o pticah zbrali tudi v najbolj odročnih krajih Slovenije, je bil naslednji korak ureditev podatkovne zbirke in prostorska analiza podatkov. V letu 2013 je tako zaživel spletni portal NOAGS.

Koordinator projekta Tomaž Mihelič: »Na portalu je trenutno shranjenih prek stopetdeset tisoč opazovanj oziroma okrog pol milijona podatkov o pticah, ki jih je prispevalo več kot 350 popisovalcev. V prvi vrsti je namenjen pregledovanju in urejanju podatkov. Na osnovnem nivoju si jih lahko ogleda prav vsak, saj je dostopen širši javnosti, podrobnosti pa bodo v pomoč koordinatorjem posameznih vrst.«

Koordinatorji vrst združujejo znanje o slovenskih pticah

V zadnji fazi pa bodo glave staknili poznavalci ptic in strokovnjaki. Na podlagi doslej zbranih podatkov in znanja, ki ga imamo, bodo v prihodnjih mesecih pripravljali besedila za 235 vrst ptic, ki v Sloveniji gnezdijo sedaj ali pa so kdaj v preteklih nekaj desetletjih. Vsaka vrsta bo v knjigi predstavljena z zemljevidi razširjenosti in pogostnosti ter poglavji kot so raziskanost vrste v Sloveniji, poznane gnezditvene gostote, opis življenjenskega prostora ter ogroženost pri nas.

Tomaž Mihelič je bil nad odzivom tako velikega števila strokovnjakov prijetno presenečen: »NOAGS je bil že od vsega začetka zamišljen kot skupinsko delo vseh slovenskih ornitologov. Tudi v tej zaključni fazi ohranjamo ta pristop, ki se je izkazal kot zelo uspešen.« Pisanje je zamišljeno tako, da vrste napišejo posamezni avtorji, vsa besedila pa bo nato v treh zaporednih branjih pregledal in komentiral uredniški odbor knjige.

Delavnico so udeleženci sklenili v veselem pričakovanju, da bomo morda dolgo pričakovano knjigo »našli« in prebirali pod novoletno jelko že prihodnje leto.