Skoraj 10.000 državljanov proti lovu na ogrožene vrste ptic

Skupina 64 organizacij je ministru za kmetijstvo danes predala podpise skoraj 10.000 državljanov proti lovu na ogrožene vrste ptic

Ljubljana, 13. oktober 2013 – Danes so organizatorji peticije ministru za kmetijstvo in okolje Dejanu Židanu predali rezultate pol leta trajajoče kampanje Preprečimo lov na ogrožene vrste ptic! S tem so pokazali, da slovenska družba odločno nasprotuje predlogom uvrstitve zavarovanih in ogroženih vrst ptic med lovno divjad in da ne podpira lova ptic za zabavo.

Kampanja, ki je potekala v okviru Spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen, je nastala kot odgovor civilne družbe na aktualne predloge za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Ti predlogi med drugim vsebujejo dodajanje osmih zavarovanih vrst ptic na lovni seznam, večina od njih je v Sloveniji celo ogroženih gnezdilk.

Dr. Damijan Denac, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, pojasnjuje: »Te ptice simbolizirajo našo skupno naravno dediščino. Naš namen je bil, da ljudi vprašamo, ali se strinjajo, da ozka interesna skupina nad populacijami ogroženih vrst izvršuje še dodaten pritisk z lovom, za katerega po našem mnenju ni nobenega ekološko sprejemljivega razloga. Mislim, da ni presenetljivo, da so poziv proti uvrstitvi zavarovanih vrst ptic med lovno divjad množično podpisali državljani iz vse Slovenije.«

Kampanji so se pridružile nevladne organizacije in podjetja, ki prihajajo iz različnih področij slovenske družbe. Dr. Renata Karba, Umanotera, koordinatorica skupnosti Tretji člen, je ob tem povedala: »Kampanja je pomembno prispevala k transparentnosti sprejemanja lovske zakonodaje. Različnim organizacijam na področju varstva narave in okolja, pa tudi sociale in zdravstva ter številnim posameznikom je omogočila, da so pristojnim odločevalcem sporočili, da se ne strinjajo z neetičnim predlogom uvrstitve ogroženih vrst ptic med lovno divjad. Tretji člen je s to kampanjo stopil v bran pticam, ki se – čeprav gre za njihovo življenje – ne morejo braniti same. «.


Proti lovu na ptice so spregovorili tudi vrhunski slovenski športniki in alpinisti

S skupno izjavo je kampanjo letos poleti podprlo tudi 24 slovenskih olimpijskih športnikov in alpinistov, med njimi mnoga svetovno znana imena kot so Rajmond Debevec, Iztok Čop, Andrej Jerman in Anja Čarman. V svoji izjavi so bili športniki jasni – ubijanje ptic za zabavo ne sodi v koncept delovanja sodobnega človeka.

Organizatorji kampanje so ministra mag. Dejana Židana opozorili tudi na dolgo pričakovani usklajevalni sestanek med različnimi organizacijami, na katerem se bodo ta teden sestale vse interesne organizacije in te predloge presodile s strokovnega stališča. MKO so pozvali k transparentnemu postopku in upoštevanju strokovnih argumentov.

 

Dodatne informacije: Tomaž Jančar (DOPPS, 041 750 275)

Sporočilo za javnost (pdf)

Vrhunski slovenski športniki in alpinisti proti lovu na ogrožene vrste ptic

Ljubljana, 15. julij 2013 – 24 slovenskih olimpijskih športnikov in alpinistov je objavilo skupno izjavo v podporo peticiji ‘Preprečimo lov na ogrožene vrste ptic’, objavljeni na spletni strani skupnosti Tretji člen. Z zbiranjem podpisov želijo preprečiti širitev seznama lovnih vrst ptic v Sloveniji in se zavzemajo za odpravo lova ptic za zabavo.

Podpisniki, med katerimi so mnoga znana imena slovenskega športa, so v svoji izjavi jasni – ubijanje ptic za zabavo nikakor ne sodi v koncept delovanja sodobnega človeka. Rok Rozman, veslač in pobudnik skupne izjave, je ob tem povedal: »Ubijanje ogroženih živali brez nekega dobro utemeljenega razloga je povsem nesprejemljivo. Kot vrhunski športniki imamo tudi veliko stikov s tujino, zato dobro vemo, da je ohranjena narava ena največjih mednarodnih prepoznavnosti Slovenije. Ne razumem, kako je lahko predlog za lov na ogrožene vrste pri nas sploh prišel do resne obravnave?«

Odločno so tudi proti kakršnemukoli enačenju lova s športom. »Vsi vrhunski športniki se dobro zavedamo načel pravičnosti in neškodovanja kot osnovnih vodil športa. Mednarodni olimpijski komite je na primer že po pariških igrah leta 1900 dal jasno vedeti, da tako krvavih disciplin kot je streljanje na žive golobe ne bodo nikdar uvrstili na program Olimpijskih iger. S tem so podali jasno sporočilo, da šport in pobijanje živali ne sodita skupaj,« pojasnjuje Rozman.

Kampanji, ki jo na pobudo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS od začetka maja letos vodi Spletna skupnost Tretji člen, se je sicer do danes pridružilo že skoraj 7.000 podpisnikov in 58 organizacij.

Podpisniki izjave:

Rajmond Debevec, športno streljanje
Iztok Čop, veslanje
Andrej Jerman, alpsko smučanje
Anja Čarman, plavanje
Robert Markoja, športno streljanje
Jure Meglič, kajakaštvo
Klemen Bauer, biatlon
Rok Kolander, veslanje
Miran Vodovnik, atletika
Rok Perko, alpsko smučanje
Tomaž Pirih, veslanje
Rok Rozman, veslanje
Maja Sajovic, padalstvo
Tanja Šmid, plavanje
Maja Tvrdy, badminton
Uroš Velepec, biatlon
Saša Farič, smučanje prostega sloga
Rožle Prezelj, atletika
Miha Pirih, veslanje
Teja Zupan, daljinsko plavanje
Klemen Bečan, športno plezanje
Nejc Žnidarčič, kajakaštvo
Bojan Pollak, alpinizem
Tone Škarja, alpinizem


Besedilo izjave (spodaj) je dostopno tudi na spletni strani
www.tretjiclen.si/slo/ptici.

Dodatne informacije: Tanja Šumrada, DOPPS, 041 974 242

Sporočilo za javnost in besedilo izjave (pdf)

Tretji člen in 28 organizacij z današnjim dnem pričeli z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst pric

Ljubljana, 7. maj 2013 – Z današnjim dnem začenja 28 nevladnih organizacij v okviru Spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic. Z akcijo želijo vplivati na ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki prav zdaj vodi sporen postopek za širitev seznama lovnih vrst.

Poziv je nastal kot odgovor civilne družbe na aktualne predloge za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Ti med drugim vsebujejo podaljšanje obstoječih lovnih dob in razširitev seznama lovnih vrst z osmimi vrstami ptic, ki so v Sloveniji zavarovane, kar pet od teh pa najdemo na Rdečemu seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

Tomaž Mihelič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, pojasnjuje: »Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje kljub nasprotovanju civilne družbe in velikemu medijskemu odzivu nadaljujejo s postopki spremembe lovskih predpisov. Obstoječi predlogi Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove in podjetja Erico d.o.o. so naravovarstveno in etično nesprejemljivi, zato jim v DOPPSu ostro nasprotujemo. Za lov na te vrste ni nobenega ekološkega razloga. Gre za vrste, ki ne delajo gospodarske škode in pri katerih umetno uravnavanje populacije ni potrebno, zato bi šlo pri lovu nanje zgolj za ubijanje za zabavo in osebno okoriščanje.«

Da so aktualni predlogi sprememb naravovarstveno sporni, poudarja tudi prof. dr. Peter Trontelj iz Biotehniške fakultete: »Kar štiri od predlaganih zavarovanih vrst ptic sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji: kreheljc in sloka sta močno ogroženi, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki Slovenije. Obstaja resna bojazen, da bi uvedba lova nanje te vrste potisnila čez rob izumrtja pri nas.« Čeprav bi lov na te vrste potekal predvsem v času njihove selitve čez Slovenijo, je ohranjanje mirnih območij za počivališča ptic selivk nujno potrebno. Lov in posledično vznemirjanje na selitvi sta dodatna kritična dejavnika ogrožanja že tako majhne in upadajoče populacije.

Pobudniki pristojnega ministra pozivajo, da se zavzame za odpravo lova ptic za zabavo in prepreči uvrstitev zavarovanih vrst med lovno divjad. Koordinatorica skupnosti Tretji člen dr. Renata Karba iz Umanotere je ob tej priložnosti povedala: »Biotska raznovrstnost je eno od največjih bogastev naše države. Je naša skupna naravna dediščina in njeno uničevanje v imenu partikularnih zasebnih interesov je nesprejemljivo. Ptice so v naši družbi prepoznane kot ambasadorji ohranjene narave. Stanje populacij ptic je pokazatelj ohranjenosti habitatov, kar je ne nazadnje razvidno tudi v evropskem pravnem redu. Je pa tudi indikator civiliziranosti družbe. Lov na ptice brez jasnih in strokovno utemeljenih razlogov po našem mnenju ne sodi v sodobno družbo.«

Ob vprašanju upravičenosti lova na ptice sodelujoče organizacije izpostavljajo tudi etični vidik lova. Petra Mohar, Društvo za zaščito živali Ljubljana: »Prerasli smo antropocentričen, vzvišen odnos do živali in narave. Družba živali ne vidi več le kot stvari, namenjene zadovoljevanju človekovih potreb, zato so nekateri vzgibi za lov postali nesprejemljivi. Po našem mnenju je upravičen le lov, za katerega je možno dokazati, da je nujen za ohranjanje habitatov, preprečevanja širjenja bolezni ipd. Poleg tega je pomembno, da je žival usmrčena čim hitreje in s čim manj trpljenja.«

 

Slikovno gradivo in besedilo peticije je dostopno na spletni strani www.tretjiclen.si/slo/ptici.

Dodatne informacije:
Dr. Renata Karba, koordinatorica skupnosti Tretji člen: 041 399 473, renata@tretjiclen.si
Tomaž Mihelič, DOPPS: 031 438 545, tomaz.mihelic@dopps.si
Nuša Milavec, Društvo za zaščito živali Ljubljana: 051 210 639

 
Sporočilo za javnost (pdf)