Strokovni posvet: Vloga gozdnih ekosistemov v luči podnebnih sprememb

V sredo, 6. decembra med 9. in 16. uro, v Upravni stavbi Slovenskega etnografskega muzeja organiziramo strokovni posvet Vloga gozdnih ekosistemov v luči podnebnih sprememb.

Prvi del posveta posvečamo pomenu gozda ter stanju na globalni ravni in v Evropski uniji. V drugem delu se bomo osredotočili na Slovenijo: kakšno je stanje gozda pri nas, kakšni so vplivi podnebnih sprememb na gozd ter se poglobili v temo naravnih rezervatov. Zaključili bomo z moderirano razpravo o prihodnosti slovenskega gozda.

Vljudno vabljeni, da se udeležite strokovnega posveta in na njem aktivno sodelujete.

Vabilo s programom in povezavo do prijavnega obrazca je v prilogi. Prijave so obvezne, sprejemamo jih do 4. decembra.

Za več informacij smo vam na voljo na nina@focus.si ali na telefonu 01 515 40 80.

Veselimo se srečanja z vami!

Vabilo s programom (pdf)

Vabilo na zaključni strokovni posvet projekta EIP VIVEK

Z začetkom prihodnjega leta se zaključuje projekt Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji – EIP VIVEK, katerega partner je tudi DOPPS.

Preden pa projekt povsem zaključimo, bomo organizirali strokovni posvet projekta na temo »Novosti na področju raziskav, preizkusov in izvedbe naravovarstvenih ukrepov na kmetijah v Sloveniji«.

Dogodek bo potekal v sredo, 6. decembra, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, predavalnica G6 – novi paviljon) s pričetkom ob 11:30.

Vabilo in program zaključnega strokovnega posveta najdete spodaj.

Prisrčno vabljeni!

Projekt EIP VIVEK je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe.

Posvet: Narava in elektrovodi

2015-05-27-posvet-foto_Tomaz_Mihelic

Posveta, ki je potekal v Ljubljani, se je udeležilo 60 udeležencev iz več kot 15 organizacij.
foto: Tomaž Mihelič

V četrtek, 21. 5. 2015, smo na DOPPS skupaj z družbo ELES organizirali posvet z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj elektrovodov v prostor. Razumevanje te tematike tako z vidika gradnje kot varstva narave zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj redko izmenjujemo.

Na posvetu z naslovom “Varstvo narave in umeščanje elektrovodov v prostor”, ki je potekal v okviru projekta Bestgrid, so predavatelji predstavili različne vplive, ki jih imajo lahko daljnovodi na ptice in naravo, primere presojanja vplivov na ptice, poglavitna vprašanja s strani sistemskega operaterja visokonapetostnega omrežja in tehnične rešitve za preprečitev smrtnosti na srednjenapetostnem omrežju. Predstavnika mednarodnih organizacij BirdLife International in GermanWatch sta predstavila tudi tuje primere dobrih praks in priročnik, namenjen izboljšanju transparentnosti in komunikacije z javnostjo pri umeščanju daljnovodov v prostor.

Naslednji koraki identificirani že na dogodku

Reševanje problematike smrtnosti zaradi električnega udara smo se lotili že na samem posvetu, saj smo se s predstavniki Elektro Ljubljana dogovorili za sestanek, na katerem bomo identificirali prioritetna območja za sanacijo daljnovodov. Na Ministrstvu za okolje in prostor – Sektor za varstvo narave pa so ponudili organizacijo sestanka na to temo z vsemi elektro-distribucijskimi podjetji.

Posvet je bil organiziran v sklopu projekta:
BESTGRID
Predstavitve s posveta so dostopne v elektronski obliki:
01 Koce, DOPPS: Visoka napetost in ptice (pdf)

02 Scrase, RSPB: Bestgrid (pdf)

03 Kačičnik Jančar, ZRSVN: PUN daljnovodi (pdf)

04 Hanlein Germanwatch: Public participation (pdf)

05 Jančar, DOPPS: PV na ptice Ljubljanskega barja (pdf)

06 Kregar: ELES (pdf)

07 Mihelič, Denac, DOPPS: Srednja napetost in ptice (pdf)

08 Petek, Izoelekttro: Zaščita za ptice (pdf)

Vabilo na posvet

Vabimo vas na posvet na temo naravi prijaznega umeščanja elektrovodov v prostor, ki bo v četrtek 21.5.2015 v prostorih Eles d.o.o. (Dvorana C – 3. nadstropje), Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.

2015-05-15-Konferenca_letak Namen posveta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj elektrovodov v prostor, saj razumevanje te tematike tako iz vidika gradnje, kot varstva narave zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj slabše poznamo. Prepričani smo, da ravno s prenosom in distribucijo ustreznih znanj lahko zagotovimo prenosna in distribucijska omrežja prijaznejša do narave in deležnikov.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-naslovu: tomaz.mihelc@dopps.si.

Program posveta je dostopen v priloženem vabilu – Vabilo na posvet: narava in elektrovodi (pdf)

Posvet je organiziran v sklopu projekta:2015-05-15-posvet-narava-in-elektrovodi